Valtimoterveyttä liikunta- ja urheilutapahtumissa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TerveysHyvinvointiDiabetes

402 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.05.2019

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Valtimoterveyttä liikunta- ja urheilutapahtumissa

Tampereen Diabetesyhdistys jalkautuu valtimoterveysteemalla suuren yleisön pariin liikuntatapahtumiin. Tavoitteena on löytää diabeteksen ja valtimosairauksien riskiryhmään kuuluvat yli 40-vuotiaat ja herätellä heidät huolehtimaan omasta terveydestään ja arjen jaksamisesta rennolla meiningillä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaan (07.02.2018) sairauden tavallisin muoto alkaa aikuisiässä. Usein potilas on ylipainoinen ja hän kärsii kohonneesta verenpaineesta tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä. Kohonnut verenpaine on puolestaan maailmanlaajuisesti tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja Suomessa on 2 miljoonaa ihmistä, joilla on kohonnut verenpaine (Käypä hoito -suositus, Kohonnut verenpaine, 22.09.2014). Valtimo- ja sydänterveyden edistämisen näkökulmasta on tehokasta haastaa ihmisiä pohtimaan elintapoja kokonaisuutena, yhteistyössä eri yhdistysten kanssa. Haasteena on tyypin 2 diabeteksen ja valtimosairauksien riskiryhmään kuuluvien yli 40-vuotiaiden ja etenkin miesten tavoittaminen. Jalkautumalla urheilutapahtumiin tavoitamme miehet, ns. suuren yleisön ja diabetesriskissä olevia henkilöitä. Kokeilusta halutaan oppia, miten tämän tyyppinen toiminta toimii liikunta- ja urheilutapahtumissa ja saavutetaanko yli 40-vuotiaat ruuhkavuosia elävät miehet. Onnistuessaan toimintamalli on kopioitavissa myös muiden yhdistysten ja toimijoiden käyttöön.

Miten kokeilu toteutetaan?

Liikunta- ja urheilutapahtumiin jalkautuvalla etsivällä terveystyöllä voidaan tavoittaa sellaisia ihmisiä, joiden kynnys lähteä lääkäriin selvittämään omaa diabetes- tai valtimosairauksien riskiään on korkea. Rennossa tapahtumassa on helppoa ja vaivatonta testata itsensä, saada tietoa elintavoista, ravinnosta ja liikunnasta ja herätä toimimaan oman terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Näin voidaan saada ehkäistyksi tyypin 2 diabeteksen puhkeaminen ja edistää sekä yksilöiden, perheiden että kansan terveyttä. Perinteisen terveysvalistuksen sijaan tavoitteena on keskustella ihmisten omista ja omaan arkeen sopivista elintapavalinnoista. Mittaukset ja mittaustulosten pohdinta toimivat hyvänä väylänä tähän keskusteluun. Yli 40-vuotiaat ruuhkavuosia elävät ja jo eläköityneet tamperelaiset tavoittaa kokemuksen mukaan parhaiten jo käytössä olevien palveluiden ja vapaa-ajan harrastusten parista. Tavoitteena on herätellä ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestä ja jaksamisesta rennolla meiningillä, ei syyllistäen. Teemme liikunta- ja urheilutapahtumissa tyypin 2 diabeteksen riskitestiä ja mittaamme sekä verensokerin että verenpaineen veloituksetta. Mittauksilla, faktatiedoilla ja hyväntuulisella keskustelulla herättelemme henkilöitä miettimään omia elintapoja sekä yritämme saada heidät kiinnostumaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminta tähtää tyypin 2 diabeteksen ja valtimosairauksien ehkäisyyn. Tavoitteena on tavoittaa tyypin 2 diabetesriskissä olevat henkilöt. Elintapamuutoksen pysyvyydessä on keskeistä se, että pyritään pieneen muutokseen arjessa, eikä pyritä muuttamaan kerralla koko ravitsemusta, liikuntatottumuksia ja päihteiden käyttöä. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen mukaan tärkeimpiä muutettavissa olevia riskitekijöitä ovat liiallinen suolan (natriumin) saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino. Yksi tavoitteellinen muutos on sovitettavissa helpommin arkeen. Ja tätä yhtä muutosta tai päätöstä pohditaan urheilutapahtumissa yhdessä osallistujien kanssa. Toimintaa ohjaa ajatus siitä, että kohdeväestöön kuuluvilla henkilöillä voi olla erilaisia elämäntilanteita ja heidän voimavaransa mahdollisiin elintapamuutoksiin voivat vaihdella. Tapahtumassa kohdataan paljon ihmisiä ja on mahdollista tavoittaa heitä, joiden omat voimavarat muutokseen ovat hyvät. Lyhyt kohtaaminen, tieto korkeasta sairastumisriskistä ja ohjaus terveyden edistämisen tietolähteille voivat riittää heille omatoimiseen elintapamuutokseen. Monet henkilöt tarvitsevat kuitenkin tukea muutoksiin. Myönteinen ja kannustava kohtaaminen on ratkaisevaa, miten nämä henkilöt hakeutuvat tarvittavan tuen ja palvelun polulle. Kohtaamisissa annetaan selkeät yhteydenotto-ohjeet terveydenhuollon palveluihin. Mitä tehdään toisin? No, jalkaudutaan sinne, missä ihmiset jo ovat. Paikalliset diabetes-, sydän- ja avh-yhdistykset jalkautuvat valtimoterveysteemalla erilaisiin liikunta- ja urheilutapahtumiin suuren yleisön pariin. Tavoitteena on löytää sekä tyypin 2 diabeteksen että valtimosairauksien riskiryhmään kuuluvat yli 40-vuotiaat ja herätellä heidät huolehtimaan omasta terveydestä ja arjen jaksamisesta rennolla meiningillä. Teemme liikunta- ja urheilutapahtumissa tyypin 2 diabeteksen riskitestiä ja mittaamme sekä verensokerin että verenpaineen veloituksetta. Mittauksilla, faktatiedoilla ja hyväntuulisella keskustelulla herättelemme henkilöitä miettimään omia elintapoja sekä yritämme saada heidät kiinnostumaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kesällä jalkaudumme Tampereella pesä- ja jalkapallopeleihin ja syksyllä koripallo-, lentopallo-, jääkiekko- ja salibandypeleihin. Jalkaudumme kaikkiaan 6-10 tapahtumaan. Tapahtumien määrä on sidoksissa saatavaan hankerahoitukseen. Elo-lokakuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toimintaa koordinoi Tampereen Diabetesyhdistys ry ja tapahtumat toteutetaan yhteistyössä Tampereen Sydänyhdistyksen ja Pirkanmaan AVH-yhdistyksen kanssa sekä paikallisten urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankerahalla kustannetaan mittaustarvikkeet ja materiaalit tapahtumiin sekä maksetaan toimijoille palkka ja matkakulut. Hakerahaa käytetään myös mahdollisiin ilmoituskuluihin (lehti- ja somemainokset). Tapahtumien määrä on sidoksissa saatavaan hankerahoitukseen. Tiedotus ja markkinointi kulut ovat noin 100- 300 €/ tapahtuma. Mittaus- ja materiaalikulut (palkka, matkakulut, mittaustarvikkeet) riippuvat mittausten määrästä/ tapahtuma. Arvio materiaalikustannuksista noin 700-900 € / tapahtuma. Budjetti 6 000 - 9 000 € tapahtumien ja mittausten määrästä riippuen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tampereen Diabetesyhdistyksen toiminnanjohtaja koordinoi tapahtumat yhteistyötahojen kanssa. Mittauksissa käytetään apuna terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita sekä yhdistysten vapaaehtoisia toimijoita. Hakkeeseen osallistuvissa yhdistyksissä on käytössään terveydenhuollon ammattilaisten osaamista, jolloin annettava ohjaus on näyttöön perustavaa ja ammatillista.