Valtuuston tiedon siirto valtuustokauden vaihtuessa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

675 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.09.2017

Sami Niemi, hallintojohtaja, Muuramen kunta

Valtuuston tiedon siirto valtuustokauden vaihtuessa

Muuramen valtuusto muuttui merkittävästi vaalien yhteydessä. Pitkäaikaisia valtuuttuja luopui paikoistaan ja tilalle tuli lähes kolmannes uusia valtuutettuja. Kunna hyvät toimintatavat haluttiin kuitenkin siirtää valtuustolta toiselle, joten vanha ja uusi valtuusto tekivät yhteisen valtuustoretken tiedon siirtämiseksi. Retkellä käytiin läpi kunnan tulevaisuuteen liittyviä asioita mm. Kuntaliiton asiantuntijoiden alustusten pohjalta, jonka lisäksi tehtiin ryhjmätöitä. Lupuvat valtuutetut listasivat kolme päätöksentekokulttuurissa säilyttämisen arvoista asiaa ja kolme asiaa, joita olisi syytä uudelleentarkastella. Uuden valtuuston jäsenet puolestaan listasiavat painopisteitä uudele valtuustokaudelle ja tulevat puheenjohtajat keskustelivat johtoryhmän kanssa päätöksentekoelinten toimintatavoista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilua pidettiin varsin onnistuneena ja uudet valtuutetut pääsivät keskusteluihin ja tutustumiseen mukaan jo ennen varsinaisen valtuustokauden alkua, koska retki järjestettiin ennen uuden kauden alkua.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Menettely todettiin hyväksi ja jatkossa pyritään toteuttamaan vastaavantyyppinen valtuustojen yhteistapahtuma valtuustokauden vaihtuessa. Vapaamuotoinen kokoontuminen helpotti selkeästi uusien valtuutettujen sisäänajoa valtuustotyöskentelyyn.