Viihtyisä reittiopastus puistoihin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

2115 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2021

Viihtyisä reittiopastus puistoihin

Hankkeessa toteutetaan viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien viihtyisyyttä parannetaan kukkaistutusten sekä asfalttiin maalattavian kukkien avulla. Tavoitteena saada ihmisiä liikkumaan enemmän kävellen ja pyöräillen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Perinteinen jalankulun ja pyöräilyn viitoitus on selkeä ja tärkeä. Kokeilulla halutaan lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja herättää käyttäjän kiinnostus mitä reitin varrella ja päämäärässä odottaa. Tavoitteena on, että yhä useampi kiinnostuisi liikkumaan kävellen ja pyörällä ja lähtisi nauttimaan Vantaan kauniista ympäristöstä. Tarkoituksena on kokeilla uudenlaista viihtyisyyttä ja mielenkiintoa lisäävää tapaa selkeyttää ja tuoda kävely- ja pyöräilyreittejä enemmän esille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa toteutetaan viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien varrelle viherkaistoille istutetaan eri aikaan kukkivia sipulikasveja ja, koska kasvit eivät puhkea heti kukkaan, merkitään reitti myös asfalttiin maalattavien kukkien avulla. Kukat opastavat kulkua asemalta puistoon ulottaen samalla puistojen viihtyisyyttä kävely ja pyöräilyreiteille. Eri aikaan kukkivat kasvit toimivat eräänlaisena vuosikellona. Joku aloittaa pyöräilykauden krookusten kukkiessa ja toinen taas tulppaanien aikaan. Varhain nousevat kukat saattavat siis merkitä pyöräilykauden avausta ja keskikesällä kukkivat voivat puolestaan kannustaa nauttimaan kesän retkistä entistä enemmän. Puistot toimivat kaupunkilaisten yhteisinä olohuoneina, jotka tarjoavat elämyksiä ja virkistysmahdollisuuksia ympäri vuoden. Puistojen palveluita kehitetään jatkuvasti ja kokeilun avulla on mahdollista tuoda myös puistoja enemmän esille. Toimenpiteet toteutetaan kesä-heinäkuussa 2021.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toimenpiteistä vastaa Vantaan kaupungin eri toimijat (viher- ja katukunnossapito, liikennesuunittelu)

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu hankittavista materiaaleista: istutettavat kukat, maali ja tarvikkeet. Kustannusarvio hankkeelle on 4 000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeelle ei ole muuta rahoitusta. Työt tehdään kaupungin omana työnä työajalla.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteeseen päästiin sen osalta, että reitit saivat tarvitsemaansa piristystä ja etenkin Korsossa maalaukset parantavat alueen yleisilmettä. Haastattelututkimuksen mukaan katumaalauksista pidettiin ja samanlaisia toivottiin lisää. Niiden vaikutus kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi osoittautui kuitenkin vähäiseksi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu osoitti, että ympäristön viihtyisyydellä on suuri merkitys, vaikka kokeilu ei suoranaisesti lisännyt liikkumista alueella. Kiireinen aikataulu ja toteutus kesälomien aikaan toi omat haasteensa. Hankkeen toimenpiteet olivat kuitenkin hyvin pieniä ja kun kokeilu on kerran käynnistetty, sitä on helpompi jatkojalostaa eteenpäin. Ajan kanssa ja eri toimijoiden yhteistyöllä ideasta ulosmitattavissa paljon enemmän

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu on vielä osittain kesken, koska reittien varrelle istutetut sipulikukat kukkivat vasta ensi keväänä. Kokeilua on mahdollista jatkokehittää esimerkiksi järjestämällä erilaista ohjelmaa reittien varrella ja puistoissa. Puistojen palveluja kehitetään jatkuvasti ja opastettujen reittien avulla on mahdollista tuoda puistoja enemmän esille. Viestinnällä on tärkeä rooli, jotta asia saa näkyvyyttä.