Vapaaehtoiset päihdeperheiden tukena | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NaisetSyrjäytyneetVanhemmuusYhteisöOsallisuusYksinäisyysVapaaehtoistoimintaLapsetHyvinvointi

614 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Anne-Maria Karjalainen, Lahden Diakoniasäätiö sr

Vapaaehtoiset päihdeperheiden tukena

Lahden Diakonialaitoksella on pitkä kokemus päihdeäitien auttamisesta (Löydä Timantit -toiminta). Sen lisäksi Dilalla on vankkaa osaamista vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Kokelun paikka -ideamme on yhdistää nämä kaksi osaamisaluetta ja kehittää vapaaehtoistoiminnan malli päihdeperheiden ja etenkin näiden perheiden lasten tukemiseksi. Ideana on tuoda Lahteen julkisen sektorin palveluiden rinnalle uusi osallisuutta lisäävä kansalaistoiminnan muoto.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lahdesta puuttuu kansalaistoiminnan muoto, joka tarjoaisi apua päihdeperheille. Alueella on vähän julkisen sektorin palveluita päihdeperheille, joten vapaaehtoiset päihdeperheiden tukena lisäisivät perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vapaaehtoiset päihdeperheiden tukena tuo alueelle uuden vapaaehtoistoiminnan muodon, jolla tuetaan päihdeperheitä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Löydä timantit (2001-2009) oli Lahden Diakoniasäätiön ylläpitämää toimintaa, jonka kohderyhmänä olivat päihdetaustaiset raskaana olevat äidit ja pikkulapsiperheet. Toiminnan keskeisin tavoite oli tukea äidin ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta lapsen eri kehitysvaiheissa. Päämääränä oli sisällöllisesti monipuolisen päihdekuntoutuksen avulla tukea koko perheen psykososiaalista kuntoutumista ja sitä kautta elämän kokonaishallinnan löytymistä. Toiminta on päättynyt, koska julkinen sektori vastaa tällä hetkellä perheiden päihdepalveluista.


Särö-vapaaehtoistoimina (2009-) tukee lahtelaisia pikkulapsiperheitä ja nuoria vapaaehtoistoiminnan keinoin. Särö-vapaaehtoistoiminta on vakiintunut vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin rakenne, jossa toimii tällä hetkellä noin 170 vapaaehtoista, perheitä toiminnassa on mukana 90 ja nuoria 50.


Yhdistämällä parhaat rakenteet Löydä Timanatit ja Särö-vapaaehtoistoiminnasta on mahdollista kehittää uudelainen osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaistoimintaa perustuva toiminta, jolla pystytään tukemaan päihdeperheitä ja erityisesti perheiden lapsia. Toiminnassa hyödynnetään myös kokemusasiantuntijuutta perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toiminta kehitetään kolmannen sektorin toiminnan vahvuuksista käsin, ja se toimii aidosti julkisen sektorin palveluita täydentävänä. Idean jatkokehittelyssä on tarpeen pohtia, voisiko päihdeperheiden vapaaehtoistoiminta olla osa Särö-vapaaehtoistoimintaa vai tulisiko sitä kehittää omana projektinaan.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit