Vapaaehtoisia lasten ryhmien ohjaajiksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

468 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.10.2017

Kaisa Kontkanen, Joensuun Pelastakaa Lapset ry

Vapaaehtoisia lasten ryhmien ohjaajiksi

Vapaaehtoiset yliopiston kasvatus- ja koulutusalan opiskelijat ryhtyvät ohjaamaan lasten pienryhmiä ja voivat liittää sen opintoihinsa hyväksiluetuksi. Se vaatii uudenlaista yhteistyötä yliopiston kanssa , nyt järjestö tarjoaisi oppimisympäristön opiskelijalle.-

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Joka vuosi lasten pienryhmät tarvitsevat ohjaajia, jotka sitoutuvat vapaaehtoistyöhön lukuvuoden ajaksi. Yliopistolla on kasvatus- ja opetusalan opiskelijoita, jotka hyötyisivät käytännön työskentelystä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Ongelma on se, että yliopiston opiskelijat eivät voi hyödyntää ohjaamiskokemuksiaan opinnoissaan. Uudenlainen käytännönläheinen yhteistyö järjestön ja yliopiston välillä vaatisi keskustelua siitä, miten yhdistää käytännön työkokemus ja opinnot. Tarvitaan malli sille, millä tavoin opiskelija suorittaisi opintojaan järjestön työhön osallistumalla. Malli, jossa ohjaustyö opinnollistettaisiin, olisi jokaiselle opiskelijalle vapaaehtoinen valinta. Oppi olisi se, miten järjestö pystyy tarjoamaan laadukkaan oppimisympäristön opiskelijolille. Millaiset vaatimukset yo asettaisi. Opiksi olisi se, miten nykyistä pienryhmätoimintaa pitäisi kehittää vastaamaan yo:n tarpeita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Lapsia jonottaa päästäkseen mukaan pienryhmiin. Ohjaajia tarvitaan enemmän, kuin heitä vapaaehtoisina tulee mukaan toimintaan. Ohjaajilta vaaditaan osaamista, johon kasvatus- ja opetusalan opiskelijat hyvin vastaavat. MINÄ OLEN TÄRKEÄ -pienryhmissä on yliopiston opiskelijoita vuosittain vapaaehtosina ohjaajina. He eivät pysty hyödyntämään ohjaustyötä opinnoissaan, vaikka saavat arvokkaan kokemuksen erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista. Testaamiseen tarvittaisiin vain yliopiston kanssa sovittu mallinnus siitä, millaisin vaatimuksin yo hyväksyy ohjaustyön harjoitteluksi, mahdollisine raporteineen tai pienimuotoisine tutkimuksineen. Kokeilu alkaisi vuoden 2018 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutettaisiin Joensuun pPelastkaaa Lapset ry:n hallinnoimassa MINÄ OLEN TÄRKEÄ -pienryhmätoiminnassa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti laaditaan vastaamaan työtä, jota yhteistyön aloitttaminen yliopiston kanssa vaatii.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ennestään on olemassa toimiva malli (MINÄ OLEN TÄRKEÄ), yksi työntekijä .