Vapaaehtoislähtöinen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

638 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Mothers in Business MiB ry

Vapaaehtoislähtöinen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Haluamme kokeilla kehittää vapaaehtoistoimintaamme palvelumuotoilun keinoin. http://www.mothersinbusiness.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Usein vapaaehtoistoiminnan ja sen markkinoinnin lähtökohtana on yhdistyksen tarpeet. Tällöin vapaaehtoistoimijan näkökohta jää myös herkästi huomioimatta. Vapaaehtoisen voi olla vaikea mm. löytää tietoa, miten toimintaan pääsee mukaan, saada perehdytystä ja opastusta sekä ymmärtää omat toimintavaltuudet ja yhteys muihin vapaaehtoistoimijoihin. Moni vapaaehtoinen saattaa keksiä toisistaan tietämättä myös pyörän aina uudelleen ja uudelleen sekä etsiä ratkaisuja samoihin kysymyksiin. Tämä varmasti aiheuttaa monen vapaaehtoisen turhautumista ja passivoitumista. Asiakaslähtöisyys on monen yritystoiminnan lähtökohta. Miten yhdistykset voisivat kehittää kehittää vapaaehtoistoimintaa lähtökohtanaan vapaaehtoiset? Miten voimme tarjota niin hyvän vapaaehtoistyökokemuksen vapaaehtoiselle, että saisimme hänet jatkamaan toiminnassa innostuneena mukana ja hän kertoisi siitä kavereilleenkin? Mothers in Business MiB ry on uusi, vasta 2014 perustettu yhdistys, joka on kasvanut hetkessä valtakunnalliseksi vapaaehtoistyön kohteeksi. Yhdistys on kasvanut nopeasti ja osoittanut tarpeellisuutensa urastaan kiinnostuneiden äitien tukijana. Voimakas kasvuvauhti on tuonut kuitenkin mukanaan sen, ettei kaikilta osin ole ehditty vielä kehittää toimivia tukiprosesseja parhaan mahdollisen kokemuksen ja sitouttamisen varmistamiseksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on mieltää vapaaehtoistoimijat asiakkaina ja toiminta palveluna sekä hyödyntää palvelumuotoilumenetelmiä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Uskomme sen tarjoavan erinomaisen keinon parantaa merkittävästi vapaaehtoistyöntekijöiden kokemusta vapaaehtoistyöstä. Tässä tapauksessa toimintaa lähdettäisiin kehittämään vapaaehtoislähtöisesti. Vapaaehtoistyön kohde määräytyy luonnollisesti järjestön toimialan mukaan, mutta tässä haetaan ratkaisua siihen, miten vapaaehtoistyö organisoidaan siten, että se on kokonaisuudessaan miellyttävä kokemus vapaaehtoiselle houkuttaen sitoutumaan toimintaan. Palvelumuotoilun tuloksena syntyy vapaaehtoistyön prosessikuvaus elinkaarimallin mukaisesti vapaaehtoisen ensiyhteydenotosta toiminnan päättämiseen. Samalla tunnistetaan ne keskeiset toiminnot, joiden avulla vapaaehtoistyökokemus on innostava ja motivoiva. Nämä koostetaan palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti vapaaehtoisten kokemuksen pohjalta. Tähän avuksi hankkisimme ulkoisen palvelumuotoiluekspertin mm. fasilitoimaan työpajoja sekä olemassa olevien vapaaehtoisten että potentiaalisten vapaaehtoisten kanssa, sekä mallintamaan prossikuvauksen aliprosesseineen. Jotta prosessin saa juurrutettua toimintaan, sen tueksi tuotettaisiin vapaaehtoisten perehdytysvideo. Kokeilualustana voi toimia Mothers in Business MiB ry, sillä olemme ketterä ja kokeilunhaluinen nuori yhdistys. Uskomme, että tästä voisi syntyä monistettava idea myös muille vapaaehtoistorganisaatioille.