Vapaaehtoisten kokemusohjaajien hyvinvointituokiot ikääntyneiden kotona (KOTITUOKIO) | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

592 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Vanhustyön keskusliitto Teija Mankkinen, Anu Jansson, Anu Lintilä, Meeri Falck, Outi Mäki

Vapaaehtoisten kokemusohjaajien hyvinvointituokiot ikääntyneiden kotona (KOTITUOKIO)

Tulevaisuudessa valtaosa ikääntyneistä ihmisistä asuu omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Samanaikaisesti pitkäikäisten ihmisten määrä lisääntyy ja mitä pitkäikäisempiä ihmiset ovat, sitä suurempi todennäköisyys on, että heille tulee erilaisia toiminnanvajavuuksia. Tämä puolestaan tarkoittaa, että kotoa lähteminen harrastuksiin tai tapahtumiin voi olla hankalaa, ellei mahdotonta. Tämän idean tarkoituksena on tuottaa vapaaehtoistoiminnalle perustuva ”laajennus” ikääntyneiden kotiin vietävien (terveys)palveluiden oheen. Ideana on kokeilla ikääntyneiden ihmisten kodeissa toteutettavia hyvinvointituokioita kahdella erilaisella alueella (pääkaupunkiseutu/syrjäseutu). Hyvinvointituokioiden toteuttajat eli vapaaehtoiset ikääntyneet kokemusohjaajat koulutetaan hyvinvointituokioiden pitämiseen eli toiminta on koordinoitua ja ohjattua. Hyvinvointituokiot tarjoavat molemmille osapuolille (sekä kokemusohjaajalle että ikääntyneelle ihmiselle) iloa ja osallisuutta ja tuovat elämään merkityksellisyyttä. Toiminnan lähtökohtana ovat ikääntyneen ihmisen ja kokemusohjaajan omat voimavarat ja kiinnostuksen kohteet.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten "kodin ulkopolisen elämän" häviäminen liikkumis- tai muiden terveydellisten ja/tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi sekä siitä aiheutuva yksinäisyys, elämänlaadun huononeminen ja pahimmassa tapauksessa syrjäytyminen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idealla tuodaan ne kodin ulkopuolisessa maailmassa olevat ikääntyneelle tärkeät asiat kotiin, joihin ikääntynyt ei enää itse pääse osalliseksi liikunta- tai muiden rajoitteiden vuoksi. Idean avulla varmistetaan, että kukaan ei jää kotiin yksin. Samalla saatetaan sellaisia ihmisiä yhteen, joilla on samoja mielenkiinnon kohteita. Näin kotiin tuotavilla "kotituokioilla" tuetaan kotona asuvien, yksinäisyydestä kärsivien tai liikunta/toimintarajoitteisten ikääntyneiden ihmisten toimintakykyä ja osallisuutta, lievitetään yksinäisyyttä ja vahvistetaan hyvinvointia. Samanaikaisesti yhteinen ja merkityksellinen tekeminen vahvistaa kokemusohjaajan hyvinvointia ja osallisuutta.