Vapaaehtoisten museoaktiivien osaaminen ja aarteet kaikkien ryhmiä ohjaavien ja ryhmiin osallistujien iloksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

653 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.11.2017

RyhmäRenki Kirsi Alastalo

Vapaaehtoisten museoaktiivien osaaminen ja aarteet kaikkien ryhmiä ohjaavien ja ryhmiin osallistujien iloksi

Suomessa on paljon pieniä museoita, joita eläkkeellä olevat ihmiset ylläpitävät talkoovoimin ja suurella sydämellä. He jakavat mielellään osaamistaan, antavat kuvata museon esineistöä ja kertovat, minkä esineiden äärellä ihmiset syttyvät muistelemaan. Yhteistyössä vapaaehtoisten museoaktiivien kanssa voi toteuttaa muisteluaineistoja, joita ikäihmisten ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset voivat kehittää eteenpäin yhdessä ryhmän kanssa. Viimeistellyt aineistot ovat kaikkien vapaaehtoisen ja muidenkin ryhmiä ohjaavien käytössä. Aineistot voivat olla tulostettavia ja/tai painettavia. Painetut aineistot voi jakaa kaikkiin Suomen pääkirjastoihin lainattavaksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Iäkkäiden museoaktiivien ja keräilijöiden arvokas elämäntyö valuu hukkaan, kun heidän osaamistaan ja esineitään ei dokumentoida. Ryhmiä ohjaavat tekevät paljon päällekkäistä työtä ja käyttävät myös omia rahojaan valmistellessaan ryhmiä. Laadukasta kuvamateriaalia ja selkeitä, myös vaikeammin muistisairaille sopivia aineistoja muistoja herättävistä aihepiireistä, on vähän.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ikäihmisten ryhmiä ohjaaville ja ryhmiin osallistuville tehdään kysely, jossa kartoitetaan kiinnostavia aihepiirejä. Kiinnostuksen kohteiden mukaan etsitään sopivia museoita tai keräilijöitä. Valokuvaaja ja haastattelija käyvät museoissa, joita arjen kulttuuria tallentavat museoaktiivit ylläpitävät tai keräilijöiden luona. Tietojen, kuvien ja mahdollisen muun aineiston pohjalta tehdään kokonaisuus, jota kehitetään vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä edelleen. Valmis aineisto on vapaasti saatavilla verkossa. Mahdollinen painettu aineisto on lainattavissa esimerkiksi pääkirjastoissa, museoissa, vapaaehtoistyön koordinaattoreilta, viriketoiminnan ohjaajilta. Aineistoista tiedotetaan uutiskirjeissä, sote-alan lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja vapaaehtoistoiminnan tapahtumissa. Hankkeen aikana luodaan siltoja museoaktiivien ja ryhmiin osallistujien välille, mikä johtanee uusiin kohtaamisiin ja uudenlaiseen yhteistyöhön. Kirjastojen vakiinnuttaminen ryhmätoiminta-aineistojen lainauspaikaksi on merkittävä avaus. Vuosi 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Minä itse, yhteistyökumppaneina pienien museoiden talkooväkeä, keräilijöitä, järjestöpuolelta vanhusten palveluasumisen ja päivätoiminnan toimijoita ja heidän vapaaehtoistyöntekijöitään, mahdollisesti Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankki.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Gerontogian ja selkoviestinnän osaaminen, paino- ja verkkoviestinnän osaaminen, laaja ryhmätoiminnasta kiinnostuneiden verkosto (s-postilla lähetettävä verkostoviesti 800 henkilölle, FB-seuraajia 600 henkilöä), osallistavan ryhmänohjauksen osaaminen

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit