Vapaaehtoisten tehokas perehdyttäminen, sitouttaminen, motivointi ja kiittäminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AikuisetIkäihmisetKulttuuriKuntaVapaa-aikaKyläMiehetMielenterveysNaisetNuoretKaupunkiSyrjäytyneetTyöhyvinvointiKokeilutItsensä johtaminenTyöllisyydenhoitoYhteisöToimintamalliOsallisuusKuntoutusArjenhallintaAsukastoimintaYhteisöllisyysPalvelumuotoiluOsaaminenYksinäisyysVapaaehtoistoimintaJohtaminenHarrastuksetKotouttaminenOppiminenLapset

489 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Tytti Peltola

Vapaaehtoisten tehokas perehdyttäminen, sitouttaminen, motivointi ja kiittäminen

Miten vapaaehtoisorganisaation vapaaehtoistoimintaa voi kehittää vastaamaan tämän hetken vaatimuksia? Vapaaehtoisia on nykyään helppo tavoittaa, mutta sitouttaminen ja motivointi pidempiaikaiseen vapaaehtoistoimintaan on haastavaa, ja lyhytaikaiseen talkootyöhön perehdyttäminen on vaikeaa, mikäli talkoisiin sitoudutaan vasta juuri ennen kuin ne ovat. Voiko perehdytämisen tehdä tehokkaammin, ja lyhytaikaisia vapaaehtoispestejä hyödyntää paremmin myös pitkällä aikavälillä?

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Oikean kohderyhmän tavoittaminen, vapaaehtoisten perehdyttämisen ja sitouttamisen vaikeudet, vapaaehtoisten motivaationlähteiden, vahvuuksien ja oppimiskohteiden löytäminen, vapaaehtoisten henkilökohtaisen ja merkityksellisen kiittämisen vaikeudet, pitkäaikaisten vapaaehtoisten löytämisen vaikeudet ja lyhytaikaisten vapaaehtoisten hyödyntämättömyys pitkäkestoisessa vapaaehtoistoiminnassa Kokeilussa halutaan löytää keinoja, joilla saadaan Hämeen keskiaikayhdistyksen vapaaehtoistoiminta sellaiselle tasolle, että se tukee yhdistyksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, sekä auttaa vapaaehtoisia saamaan vapaaehtoistyöstään irti enemmän. Kokeilusta halutaan oppia yleispäteviä malleja kaikenlaisen vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen

Miten kokeilu toteutetaan?

Luomalla käytettävän oppaan ja valmiita, helposti sovellettavia malleja esimerkkeineen vapaaehtoisorganisaatoiden käyttöön Kehitysehdotukset tullaan testaamaan Hämeen keskiaikafestivaalien yhteydessä sekä Hämeen keskiaikayhdistyksen toiminnassa vuoden 2018 aikana Kokeilu aloitetaan tammikuussa 2018 ja huipentuu Hämeen keskiaikafestivaaliin elokuussa, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja niitä kehitetään vielä eteen päin tarpeen mukaan. Projekti saatetaan loppuun lokakuussa 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Tytti Peltola Hämeen keskiaikayhdistyksen tukemana

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on toistaiseksi määrittelemättä, sillä kyseessä on vapaaehtoisorganisaatiolle tehtävä vapaaehtoistyö. Mikäli kokeiluun saadan rahoitusta, voidaan järjestää kokeiluun liittyviä kehittämisiltoja vapaaehtoisten kanssa, ostamaan tarvittavaa materiaalia, sekä maksaa kokeilun toteuttajalle työstään pientä korvausta, mikä tarkoittaa täysipainoisempaa mahdollisuutta kehittää projektia eteen päin

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Resursseja on usean ihmisen panos vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, sekä kattava tieto tämän hetkisestä tilanteesta ja kehitystarpeista palautteiden muodossa

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja johtamiseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja koskevat kaikenlaisia toimijoita. Haluan kehittää sellaisen perusmallin, jota soveltamalla erilaiset toimijat pääsevät hyvään alkuun omassa vapaaehtoistoiminnassaan, sekä kerätä esimerkkejä toimivista ratkaisuista. Kokeilu toteutetaan opinnäytetyöni yhteydessä Hämeen keskiaikafestivaalien talkootoimintaan liittyen.


Hämeen keskiaikayhdistyksellä on tarve sekä kasvattaa pitkäaikaiseen vapaaehtoistyöhön osallistuvien määrää, sekä erityisen suuri tarve lyhytaikaiselle talkootyölle yhdistyksen päätapahtuman, Hämeen keskiaikafestivaalin aikaan. Toimintaa kehittämällä saadaan luotua pohja yleispätevälle työlle, josta on hyötä muillekin tahoille.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit