Vapaaehtoistyön koulutuskeskusprojekti | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

618 katselukertaa

Kokeilu on luotu 13.11.2017

Pelasta muistisairas ry

Vapaaehtoistyön koulutuskeskusprojekti

Suomessa muistisairaiden vapaaehtoistyö on lapsenkengissä! Valitettavasti vapaaehtoisten valmiudet eivät riitä muistisairaiden ja heidän omaistensa kohtaamiseen, vaan ensimmäinen tapaamiskerta jää usein viimeiseksi. Haluamme muuttaa vapaaehtoistoiminnan tikapuumallilla ammattimaisempaan suuntaan. Koulutus toteutetaan kaksivaiheisena. Perusopinnot valmistavat ryhmässätoimimiseen ja syventävät opinnot antavat valmiudet itsenäiseen toimimiseen kentällä ja kohtaamaan sairauden monimuotoisuuden kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Koulutusmallin monistaminen koko Suomeen on yhdistyksen tavoite.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelma suomessa on tällä hetkellä on se että koulutettuja muistisairaiden tukihenkilöitä ei ole. yksin elävä muistisairas tai muistisairas ja hänen omaisensa jäävät helposti yhteiskunnan sosiaalisen verkoston ulkopuolelle. Yksin jääminen usein nopeuttaa sairauden etenemistä. Seurauksena voi olla esimerkiksi fyysisten ja psyykkisten haasteiden puuttuessa ja johtaa usein ennen aikaiseen laitoshoitoon, joka on kansantaloudellisesti kestämätöntä. Koska julkisella sektorilla ei riitä resurssit muistisairaiden hoitoon, muistisairaat ohjataan usein kotihoidon piiriin, missä muistisairaan edut eivät toteudu. Muistisairas tarvitsee yksilöllistä hoitoa, joka tuo turvaa Kun psyykkisen ja fyysisen haasteen puuttuessa saattaa se johtaa kyvyttömyyteen hoitaa sairastunutta tai itseään. Ja tästä usein seuraa fyysisen ja psyykkisen kunnon aleneminen. Omainen uupuu, sosiaalisen verkoston hiipuessa sairastunut jää yksin, älyllinen ja fyysinen haaste katoaa. muistisairaan ympäriltä sekä fyysinen että psyykkinen kunto sekä verkoston puuttuminen joka vie . Ihminen joutuu laitoshoitoon, joka on taloudellisesti kestämätöntä. Kun koulutettuja tukihenkilöitä ei Tikapuumallin avulla pyrimme auttamaan sairastuneen ja hänen lähipiirinsä arkea. -Kulttuurierot täytyy ottaa huomioon

Miten kokeilu toteutetaan?

Kouluttamalla vapaaehtoisia tikapuumallin mukaisesti, tarjoamme vapaaehtoisille laajat teorian ja käytännön työvälineet kohdata ja tukea muistisairaita, omaisia ja läheisiä arjen eri haasteissa. Koulutustikkaat: Perusvalmiudet Teoriakoululutusta 2 x 6h +ensiapukoulutus 1. Koulutuksen sisältö: -Erilaiset muistisairaudet ja niiden ilmenemismuodot. -Mitä vapaaehtoinen tarvitsee muistisairaan kohtaamisessa. -Vapaaehtoistyöntekijän omien tunteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä itsestään huolehtiminen. -Sanaton viestintä ja sen soveltaminen 1. Jatkokoulutus Teoriakoulutusta 2 x 6h + ensiapu 2. Koulutuksen sisältö: -Muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtäminen. -Kognitiivisten muutosten ilmeneminen käytännön kohtaamisessa. -Toimiminen kriisitilanteissa. -Sanaton viestintä ja sen soveltaminen 2. -Liikunnan ja tasapainon merkitys ja käytännön harjoitteet. Pelasta muistisairas ry:n koulutuskeskus ylläpitää vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteriä, josta löytyy eri tilanteisiin sopiva vapaaehtoinen. Yhdistys pitää jatkokoulutusta vapaaehtoisille säännöllisesti. Kouluttajat -Muistisairaudet, professori Raimo Sulkava -Muistisairaan ymmärtäminen ja kohtaaminen, hoitotieteen dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava -Kehonkieli ja sanaton viestintä, sekä hyvä olo ja mieli; mentaalivalmentaja & näyttelijä Lorenz Backman -Ikääntyvän ihmisen ravinto, filosofian tohtori, Sole Molander -Kriisitilanteet ja niiden ymmärtäminen, geriatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jouko Laurila -Klubitoiminta ja arjessa selviytyminen, lähihoitaja Marja Salisma, muistiasiantuntija Pertti Riihelä -Liikunnan ja tasapainon merkitys ja käytännön harjoitteet, varatuomari Seppo Salisma ja Lorenz Backman -Käytännön vapaaehtoistyö, valtiotieteiden maisteri Paula Nuolimaa ja ravintolapäälikkö Ulla Kolbe.