Vapaaehtoistyöstä linkki osallisuuteen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

514 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Autismisäätio

Vapaaehtoistyöstä linkki osallisuuteen

Suomessa tehdään kymmeniä miljoonia tunteja vapaaehtoistyötä joka kuukausi. Kuitenkin autismikirjon henkilöiden osallistuminen vapaaehtoistyöhön on vähäistä. Neuropsykiatriset haasteet aiheuttavat sen, että autismikirjon henkilöt eivät useinkaan tunnista vapaaehtoistoimintaa keinona osallisuuteen ja vapaaehtoistyöhön kiinnittyminen on vaikeaa. Samoin osallisuus yhteiskunnassa jää vähäiseksi. Monet autismikirjon henkilöt ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja heillä on tarve saada mielekästä sisältöä päiväänsä. He ovat pitkälti hyödyntämätön voimavara vapaaehtoistyön alueella. Ideoimassamme hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita. Tarkoitus on synnyttää linkki autismikirjon henkilöiden ja vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen välille. Hankkeessa tehdään yhteistyötä jo vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa, joiden vapaaehtoistyön kohteille on todennetut tarpeet (esimerkiksi vanhukset, löytöeläimet, liikunta, kehitysyhteistyö, turvapaikanhakijat). Hankkeessa autismikirjon henkilöiden omien kiinnostusten mukaan suuntautuminen mahdollistuu paremmin kuin perinteisessä työtoiminnassa, jossa eri toimintamahdollisuuksia on rajatummin. Hankkeen avulla on tarkoitus mahdollistaa autismikirjon henkilöille vapaaehtoistoimintaan kiinnittyminen, tukea kohderyhmän osallisuutta yhteiskunnassa, antaa eväitä työelämään ja samalla vähentää yksinäisyyttä ja toimettomuutta. Vapaaehtoistyön tekeminen lisää henkilön minäpystyvyyden tunnetta, rohkeutta ja työelämätaitoja ja toimii näin työllistymistä tukevana tekijänä. Näin vapaaehtoistyön tekemisellä on merkittävä vaikutus yksilön hyvinvointiin ja kokemukseen siitä, että on osana jotain isompaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisillä on edelleen kiinnostusta ja aikaa tehdä vapaaehtoistyötä. Suomessa tehdään kymmeniä miljoonia tunteja vapaaehtoistyötä joka kuukausi. Kuitenkin autismikirjon henkilöiden osallistuminen vapaaehtoistyöhön on vähäistä. Neuropsykiatriset haasteet aiheuttavat sen, että autismikirjon henkilöt eivät useinkaan tunnista vapaaehtoistoimintaa keinona osallisuuteen ja vapaaehtoistyöhön kiinnittyminen on vaikeaa. Samoin osallisuus yhteiskunnassa jää vähäiseksi. Monet autismikirjon henkilöt ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja heillä on tarve saada mielekästä sisältöä päiväänsä. He ovat pitkälti hyödyntämätön voimavara vapaaehtoistyön alueella.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita. Tarkoitus on synnyttää linkki autismikirjon henkilöiden ja vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen välille. Hankkeessa tehdään yhteistyötä jo vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa, joiden vapaaehtoistyön kohteille on todennetut tarpeet (esimerkiksi vanhukset, löytöeläimet, liikunta, kehitysyhteistyö, turvapaikanhakijat). Hankkeessa autismikirjon henkilöiden omien kiinnostusten mukaan suuntautuminen mahdollistuu paremmin kuin perinteisessä työtoiminnassa, jossa eri toimintamahdollisuuksia on rajatummin. Hankkeessa 1) tehdään ohje/tuki asiakkaille siitä, mitä vapaaehtoistyö on, missä sitä voi tehdä ja miten vapaaehtoistyöhön voi hakeutua, 2) tuotetaan opas vapaaehtoistoimintaa organisoiville tahoille (miten huomioida autismikirjon henkilön erityistarpeet vapaaehtoistyöntekijänä), 3) annetaan nepsy-valmentajan tuki vapaaehtoistyön aloittamiseen , ja 4) kehitetään vapaaehtoistyön valmentajan koulutus ja järjestetään valmentaja vapaaehtoistyön aloittamisen tueksi. Hankkeen loppuvaiheessa koulutetaan valmentajia vapaaehtoistyötä järjestäviin organisaatioihin. Palvelutuotteeksi Autismisäätiölle jäisi vapaaehtoistyötä organisoivien ihmisten kouluttaminen.