1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta
Kokeilu on luotu 15.11.2017

Varaisovanhemmat lapsiperheiden apuun

Suomi eriarvoistuu ja köyhyys periytyy. Samalla eläkeläisten määrä kasvaa suurten ikäluokkien eläköityessä, ja nämä eläköityvät ihmiset usein haluaisivat antaa takaisin yhteiskunnalle. Olisi hienoa luoda vapaaehtoistoimintaa, jossa etenkin vähävaraisille lapsiperheille etsittäisiin varamummeja ja -vaareja, jotka voisivat auttaa ajoittain lastenhoidossa, kesälomatekemisessä ja mahdollisesti lasten hankinnoissa. Tarkoituksena olisi antaa lapsille ympärilleen lisää turvallisia aikuisia, joihin kiintyä ja joihin luoda vahva ihmissuhde.