Vastuulliset ja yhtenevät käytänteet ja toimintatavat ammattityössä oppilaitoksen opiskelijaravintolassa. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

Kestävä kehitys

1532 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Vastuulliset ja yhtenevät käytänteet ja toimintatavat ammattityössä oppilaitoksen opiskelijaravintolassa.

Kerätään ja kehitettään yhdessä henkilöstön kanssa hyviä vastuullisia käytäntöjä kokkien ammattikeittiön työtehtävissä. Tarkastellaan toimintoja joko palvelumuotoilun tai Leenauksen kautta. Tavoitteena on vieläkin parempi asiakaskokemus sekä henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Huomioida asiakaspalaute ketterästi toiminnassa ja ennen kaikkea vastuullisuus.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vastuullisuus on koko organisaation Keudan vuoden teema. Painopiste alueena on mm vastuullinen viestintä, vastuulliset hankinnat sekä kierrättäminen. Saamme teemat hyvin esille ja henkilöstö sitoutumaan käytännön arjen tekemisen kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Opinnäytetyöntekijä kiertää toimipisteitä haastattelee ammattihenkilöstöä, pitää työpajan henkilöstön kanssa sekä informoi tuloksista ja hyvistä käytänteistä. Positiivisuudella ja Hyvät käytännöt edellä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hankkeeseen tulee AMK opinnäytetyöntekijä ja koko ruokapalveluhenkilöstö (42hlö joista esimiehiä 12) Osallistamme myös asiakkaita sekä alan opiskelijoita oppimisympäristöistä, kokeiluun. Haastattelemme alan opettajia myös hyvistä käytänteistä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Opinnäytetyöntekijän kustannuksiin 2000€ Suoriin palkkakustannuksiin 2000€ Yuotube videoihin tmv 1000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeeseen tulee AMK opinnäytetyöntekijä, koko ruokapalveluhenkilöstö (42hlö joista esimiehiä 12) Osallistamme myös asiakkaita sekä alan opiskelijoita oppimisympäristöistä. Käytämme vuosittaista koulutus rahaa sekä työaikaa lisärahoituksena.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Keuda on suomessa 8. suurin koulutuksen järjestäjä jolla on 10 toimipistettä Keski-Uudellamaalla, opiskelijoita noin 7000, henkilöstöä n 750 ja paljon erilaisia sidosryhmiä. (peruskoululaisia, yksityisiä päiväkoteja, erilaisia koulutusryhmiä) Keudalla on omat ruokapalvelut ja henkilöstö on Keudalaisia, toimimme myös oppimisympäristönä. Kuulumme Amken ravintolapalveluverkostoon.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Vastuullisuus ja henkilöstön hyvinvointi on tärkeässä roolissa tällä hetkellä. Olemme motivoituneet yhteistyöhön ja jakamaan hyviä käytänteitä ja oppimaan myös muilta toimijoilta asioita. Alan profiilia ja palkkausta pitäisi saada nostettua koko valtakunnan tasolla.