Vastuulliset teot Lappeenrannan steinerkoulun ruokapalveluissa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

IlmastoOsallisuusJätteen määrän vähentäminenEkologisuusVastuulliset ruokapalvelutKestävä kehitysHiilijalanjälki

1424 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.02.2021

Vastuulliset teot Lappeenrannan steinerkoulun ruokapalveluissa

Tavoitteena steinerkoulun ruokapalveluiden viestinnän kehittäminen ja jo tähän asti vastuullisten tekojen tuominen muiden tietoisuuteen. Tavoitteena koota vastuulliset teot visuaalisesti yhteen, missä korostuu oppilaiden, opettajien sekä tukihenkilöstön osallisuus ja vuorovaikutus. Tavoitteena myös tuoda lähi- ja luomutoimittajia näkyväksi, ja heidän tuotannon vastuullisuuttaan esille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme tuoda esille, miten monipuolisesti jo toteutamme vastuullisia tekoja ruokapalveluissa ja saada hankkeen aikana uusia hyviä ideoita, miten toteuttaa vastuullisuutta. Haluamme tuoda julkisuuteen myös käyttämiämme lähi- ja luomutoimittajia. Kuulumme Portaat Luomuun -ammattikeittiöohjelmaan, Vihreä Lippu ympäristöohjelmaan sekä oppilaat ja opettajat pääsevät osallistumaan ruokalatoimikuntaan, missä yhtenä osa-alueena on kestävä kehitys. Meillä on jo koulussa kasvisruokapäiviä, biojätteen seurantaa, energian säästämistä(mm. tarjottimet jätetty pois ruokailusta) sekä hävikkiruoan myymistä henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille. Nyt haluamme tuoda nämä vastuulliset teot tietoiskuna kaikkien tietoisuuteen. Lappeenranta on valittu yhdeksi vuoden ilmastokaupungiksi Euroopassa, joten haluamme omalta osaltamme myös näyttää, kuinka toteutamme näitä vihreitä tekoja myös koulussamme ja erityisesti ruokapalvelussamme.

Miten kokeilu toteutetaan?

Suunnitelmana tehdä infograafi viestinnän apuvälineeksi, joka välittää tietoa meidän keinoista tehdä vastuullisia tekoja, ja joka toisi ideoita myös muille ruokapalveluille. Infograafia olisi tarkoitus käyttää sosiaalisessa mediassa, koulun Internet-sivuilla sekä sanomalehdissä. Kokeilu alkaisi maaliskuussa ja ennen kesälomille siirtymistä kokeilu olisi valmis.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa ovat mukana keittiön henkilökunta, emäntä, tukihenkilöstö, opettajat sekä oppilaat.Yhteisöllisyys on valttikorttimme koulussa, joten tämäkin projekti tehtäisiin yhdessä!

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu lähinnä henkilökunnan palkoista. Kokeiluraha hyödynnettäisiin markkinointitoimenpiteisiin ja mainontaan, kuten infograafin lopulliseen visualisointiin sekä mainostilalla lehtiin sekä sosiaaliseen mediaan ja koulun Internet-sivuille sekä lähetettäväksi koteihin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Koulun ruokapalveluhenkilöstöllä ja koko koulun yhteisöllä on vahva osaaminen ympäristöasioihin, kierrättämiseen, energian säästöön, lähi- ja luomutuotteisiin, joten tiimimme saisi luotua hyvän ja herättävän mainoksen ruokapalveluiden- ja samalla koko koulun vastuullisista teoista. Työaika koostuisi pääasiassa työ- ja koulupäivien aikana, esim. työpajoissa toteutettavana.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Toiminta-alue on Lappeenrannan steinerkoulu, missä on 110 oppilasta ja 20 henkilökunnan jäsentä.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Kehitysohjelma toisi ruokapalveluhenkilöstölle sekä koko pieneen kouluyhteisöömme uuden, mielenkiintoisen projektin, ja sitä kautta lisää innostavaa osallistamista ja vastuullisuustekojen nivoutumista yhteen. Haluamme jatkossakin kehittää ympäristötekoja ja saada vinkkejä ja opastusta ammattilaisilta mm. viestinnän kehittämiseen sekä kestävään ruokalistasuunnitteluun.