Vauvanvaatteiden vuokrauspalvelu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KiertotalousTuotesuunnitteluArjenhallintaPalvelumuotoiluLapsetKiertotaloushaku

2937 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.01.2019

Sanni Poutanen

Vauvanvaatteiden vuokrauspalvelu

Vauvanvaatteiden kierrättämiseen haetaan kokeilussa käyttäjäystävällistä ratkaisua kehittämällä uudenlainen lastenvaatebrändi, jonka liiketoiminta perustuu vaatteiden vuokraamiseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vauvanvaatteet ovat käytössä vain muutamia kuukausia. Vaatteiden kierrättäminen ja uusien vaatteiden hankkiminen ovat aikaa vievää puuhaa ja usein resursseja menee hukkaan. Vauvanvaatteiden kierrättämiseen haetaan kokeilussa käyttäjäystävällistä ratkaisua kehittämällä uudenlainen lastenvaatebrändi, jonka liiketoiminta perustuu vaatteiden vuokraamiseen. Kokeilusta halutaan oppia, miten vuokraamiseen perustuvasta vaatetusalan konseptista saisi kannattavaa liiketoimintaa ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia toteutukseen liittyy. Kokeilu auttaa kehittämään liiketoimintamallia kokeilusta saatavan käyttäjäkokemuksen avulla. Kokeilun tulokset selventävät tämän kaltaisen palvelun tarvetta. Kokeilu kannustaa myös muita tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiä hakemaan uudenlaista kasvua ja liiketoiminamahdollisuuksia kiertotalouteen perustuen. Kokeilusta voisi viestittää yrityksen omilla sosiaalisen median kanavilla ja tekstiili – ja vaatetusalan julkaisuissa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Uusi lastenvaatepalvelukonsepti haastaa perinteisen ostamisen ja omistamisen helppoudellaan ja käyttäjäystävällisyydellään. Perinteisen nettikaupan tavoin toimiva palvelukonsepti mahdollistaa tarvittavien vaatteiden tilaamisen ja kuljetuksen helposti vaikka suoraan käyttäjän kotiovelle. Vuokrauspalvelun toiminta ulottuu nettialustan avulla koko Suomeen. Käytön jälkeen vaateet palautetaan mahdollista huoltoa sekä uudelleen kierrätystä varten. Kokeilussa valmistetaan alihankintana erä vauvanvaatteita käyttämällä mahdollisimman ekologisia materiaaleja sekä mahdollisuuksien mukaan tehtaiden ylijäämämateriaalia. Vauvanvaatteita valmistetaan yksi mallisto sisältäen n. 10 eri mallia (sisävaatteita), joita tehdään eri väreissä ja n. viidessä eri koossa. Vuokrattaville vaatteille perustetaan verkkokauppa ja haetaan testiryhmä kokeilemaan palvelua ilmaiseksi. Testiryhmän hakeminen tapahtuu sosiaalisen median kautta. Käytön jälkeen tuotteet palautetaan ja testaajat kertovat käyttäjäkokemuksia, kehitysehdotuksia sekä arvioivat palvelun tarpeellisuuden ja haluttavuuden. Pilotti testaa uudenlaista palveluun perustuvaa liiketoimintamallia tekstiili- ja vaatetusalalla ja etsii toimivia malleja käytännön asioihin, kuten logistiikkaan, hinnoitteluun sekä kierrättämiseen. Kevät 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteututtaa tekstiilimuotoilija (AMK) Sanni Poutanen. Kokeilussa apuna on lisäksi n. 10 ihmisen kehitysryhmä, johon kuuluu pienten lasten vanhempia sekä asiantuntijaosaamista. Kehitysryhmän kanssa pidetään tapaamisia, joissa ideoidaan ja suunnitellaan palvelua perustuen ryhmän olemassa olevaan tietotaitoon sekä kokeilun aikana kerättävään dataan. Varsinaiseen palvelun kokeiluun osallistuu n. 15 ihmisen testiryhmä, jonka kokemuksen perusteella konseptia suunnitellaan ja kehitetään. Testiryhmän kanssa viestitään pääasiassa sähköpostitse. Vaatteiden kaavoitus ja valmistus tapahtuu alihankintana. Nettikauppa, jossa vuokraaminen tapahtuu, perustetaan nettikauppapalveluita tarjoavan yrityksen valmiille nettikauppa-alustalle.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Ensimmäisen vaiheen kokeilun budjetti on 5000€, josta suurin osa, n. 3000€ menee lastenvaatteiden valmistuttamiseen. 500€ vuokrausnettisivuston rakentamiseen ja ylläpitoon. 600€ pakettien toimituskuluihin, 500€ postituspakettien suunnitteluun ja valmistamiseen. 400€ vaatteiden toimitusketjun hoitamiseen ja vaatteiden huoltoon.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hakijalla on tekstiilisuunnittelijan koulutus (Muotoilija, AMK), josta on apua käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa suunniteltaessa tuotteita sekä palvelua. Työkokemus tekstiili- ja vaatesuunnittelusta, sekä tuotannosta vastaaminen auttavat kokeilussa. Hakija osaa käyttää nettikauppa-alustaa sekä ottaa tarvittavat tuotekuvat. Hakija on opiskellut lisäksi kaupallista alaa, mistä on hyötyä suunniteltaessa liiketoimintaa ja brändiä kokeilun pohjalta. Kaavoitus- ja tuotanto tapahtuu jo olemassa olevia kontakteja hyödyntäen. Kokeilussa mukana olevassa kehitystiimissä on mukana asiantuntija-apuna mm. tuotantotalouden DI sparraamassa ja auttamassa mm. palvelun hinnoittelussa. Mukana on myös usean vuoden tekstiilipalveluyrityksessä työskennellyt asiantuntija. Muut tiimiläiset ovat pienten lasten vanhempia, joista moni työskentelee lasten parissa. Hakijalla on perusteilla oma tekstiili- ja vaatetusalan yritys, joten hakija pystyy ajallisesti sitoutumaan kokeiluun lähes täysipäiväisesti.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Yhtenä tavoitteena oli suunnitella ja valmistuttaa alihankintana erä vauvanvaatteita mahdollisimman ekologisista materiaaleista. Mallistoa suunnitellessa koin, että tärkeää on saada suhteellisen pienellä rahamäärällä kattava, toimiva ja houkutteleva mallisto, jotta kuluttajat kokevat vuokrattavan malliston haluttavana ja potentiaalisena vaihtoehtona ostamiselle. Kehitysryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyytiin valmistamaan kahta erilaista bodya, housut sekä collegetakki. Kehitysryhmä koki nämä oleellisiksi sisävaatteiksi 0-1 vuotiaille vauvoille. Sen sijaan, että oltaisiin valmistettu alussa suunnitellut 10 erilaista vaatemallia, päädyttiin valmistamaan vähemmän malleja, mutta useampia värivaihtoehtoja. Koin, että laatu korvaa määrän ja tärkeää olisi suunnitella nämä valitut muutamat vaatekappaleet mahdollisimman hyvin ja koekäyttää protot ennen varsinaista tuotantoa. Myös osa ensimmäisistä suunnitelluista vaatteista eivät olleet kehitysryhmän mielestä oleellisia ja he eivät kokeneet niitä tarpeeellisiksi. Nämä jätettiin pois mallistosta. Sunnitelluista lastenvaatteista tilattiin protot, jotka olivat koekäytössä kolmella eri lapsella. Koekäytön aikana kiinnitettiin huomiota vaatteiden käytettävyyteen, materiaalin soveltuvuuteen ja materiaalin kestävyyteen käytössä ja pesussa. Koekäytön perusteella tehtiin vielä muutamia rakenteellisia muutoksia malleihin sekä neuloksiin, jotta käytettävyys saatiin paremmaksi. Materiaalit kestivät hyvin pesua eivätkä kutistuneet. Elastaanin hankaluudesta kierrätyksessä on puhuttu paljon, mutta päädyin kuitenkin valitsemaan puuvilla-elastaanineuloksen käytettävyyden takia. Elastaani auttaa siihen, että materiaali ei kutistu pesussa niin paljon ja pysyy muodossaan paremmin kun 100% puuvilla. Joustavuus vauvanvaatteissa koettiin tärkeäksi, koska vauvat ovat niin eri kokoisia ja kasvavat eri tavoin. Elastaanin kierrätettävyydestäkin on saatu lupaavia tuloksia. Luomupuuvillan valitsin osaan neuloksista. Kaikkiin laatuihin ei ollut saatavilla luomupuuvillaa. Kysyin neulomosta myös ylijäämämateriaalia, mutta koimme sen neulomon kanssa hankalaksi tähän projektiin. Ylijäämä neuloksia varten olisi hyvä käydä neulomossa paikan päällä valikoimassa soveltuvia laatuja. Valitsin kuitenkin yhden neuloksen neulomon poistuvista laaduista joka on ikään kuin ylijäämää. Kehitysryhmän kanssa käydyt keskustelut ja haastattelut auttoivat kehittämään ja luomaan palvelua ja koin sen lopulta varsinaista käyttäjäkokemusta tärkeämmäksi. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ajattelin, että sen sijaan että teen hätiköityjä ratkaisuja, haluan suunnitella palvelun pohjan ja tuotteet huolella ennen lanseerausta. Tavoiteena oli perustaa verkkokauppa alustaksi vuokraamiselle. Verkkokauppaa on jo rakennettu, mutta se on osittain kesken. Verkkokaupan rakentamiseen kuuluu paljon eri asioita, joita pitää vielä miettiä huolellisesti ennen palvelun avaamista. Perustoiminnot ovat kuitenkin jo hallinnassa: on tehty sopimus kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen kanssa sekä maksupalveluita tarjoavan ulkopuolisen yrityksen kanssa. Nämä ovat valmiina käyttöön. Tuotepohjat on tehty nettikauppaan ja nyt vain odotellaan tuotteita saapuvaksi. Tietosuojaselostetta ja toimitusehtojen yksityiskohtia on hiottava vielä. Tavoitteena oli saada testiryhmältä käyttäjäkokemusta, kehitysehdotuksia sekä arvio palvelun käytettävyydestä ja haluttavuudesta. Käyttäjäkokeumusta pystyttiin mittaamaan protojen käytön perusteella ennen varsinaista tuotantoa. Käyttäjäkokemus mallien toimivuudesta oli ensisijaisen tärkeää, jotta vaatteiden käytettävyys on testattu ennen tuotantoa. Kehitysehdotuksia ja arviointia palvelusta ja sen haluttavuudesta pystyttiin selvittämään haastatteluilla ja kesusteluilla kehitysryhmän kanssa. Palvelun hinnoittelulle oli monenlaisia vaihtoehtoja riippuen palvelumallista. Vaatteiden vuokraamisen hinnoittelulle ei ole valmiita ratkaisuja ja olemassa olevat vaatteiden vuokrausyritykset kehittelevät koko ajan palvelumallejaan, jotta liiketoiminnasta saataisiin kannattavaa. Kannattavuutta pystytään mittaamaan vasta pitkällä aikavälillä. Olen tehnyt palvelulleni hinnoittelupohjan. Olen päätynyt palvelumalliin, jossa käyttö hinnoitellaan kuukaudeksi kerrallaan. Hinnoittelussa on otettu huomioon valmistushinnat ja palvelun hinta. Myös käyttöikää on arvioitu hinnoittelussa eri vaatekappaleille. Nämä kaikki muodostavat tuotteille kuukausihinnan.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kehitysryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sain varmistuksen sille, että tälläiselle palvelulle olisi tarvetta. Keskusteluissa ilmi tulleet asiat, kuten ajansäästö, helppous ja palvelun käyttäjäystävällisyyden korostaminen loivat pohjan palvelun suunnittelulle. Kehitysryhmän kanssa yhteistyössä suunniteltiin visuaalisesti haluttava ja käytännöllinen mallisto. Malliston vaatteet testattiin käytännössä ja tämän perusteella tehtiin tarvittavia muutoksia lopullista tuotantoa varten. Tuotteille tehtiin palveluun, tuotantohintoihin ja käyttöaikaan perustuva hinnoittelupohja. Nettikauppa-alusta ja tarvittavat ydintoiminnot saatiin muodostettua. Koen, että sain suunniteltua houkuttelevan ja visuaalisen, kattavan sekä käyttäjälähtöisen malliston yhteistyössä neuloksen valmistajan, kaavoittajan ja ompelimon sekä kehitysryhmän kanssa. Tuotesuunnittelu on tärkeässä osassa vaatehävikin ja kiertotalouden toteutumista ajatellen. Esteettisyys, ekologisuus, eettisyys sekä käytettävyys ovat tärkeitä osa-alueita suunnitteluprosessissa. Ne edesauttavat sitä, että vaatteet ovat käytössä pitkään, vaatteet valmistetaan hyvissä olosuhteissa, ja ne soveltuvat juuri niille kaavailtuun käyttötarkoitukseen. Myös materiaalitietous on tärkeää, koska on tiedettävä mikä materiaali soveltuu mihinkin vaatekappaleeseen. Mallisto on siis lyöty lukkoon ja neulokset ovat ompelimossa odottamassa ompelua Keskeisin oppi on milestäni se, että on tärkeää ottaa potentiaalinen käyttäjäryhmä mukaan suunnitteluprosessiin. Avoimet keskustelu ryhmän kesken saattaa antaa parempia vastauksia kuin suorat kysymykset. Toinen tärkeä oppi, jonka kokeilusta sain oli se, että usko omaan juttuusi, mutta ole avoin muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa: Muista kuitenkin, että jos palvelu on aivan uusi, idea voi olla kuluttajillekin vielä vieras, mutta se voi silti toimia, jos siitä saadaan haluttava. Joidenkin tehtävänä on toimia edelläkävijöinä ja uusien ilmiöiden luojina, asenteiden muuttajina ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistajina.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Vaikka kokeilu päättyy, vauvanvaatevuokrauspalvelun tarina on vasta alussa. Ensimmäinen mallisto on valmistumassa ja brändin nimi on hyväksyttävänä patentti- ja rekisterihallituksessa. Kun tuotteet ja muut yksityiskohdat mm nettikaupan suhteen ovat valmiita, julkaistaan brändi kuluttajille ja nettikauppa avataan. Jotta palvelua voidaan skaalata suuremmaksi, olisi vaatteita saatava vielä laajempi valikoima ja olisi otettava mm pesulapalvelut ja muita yhteistyökumppaneita mukaan. Jatkorahoitus mahdollistaisi sen, että palvelusta voisi oikeasti saada uskottavaa liiketoimintaa, ja tämä edesauttaisi yhteistyökumppaneiden saamista mukaan toimintaan.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.05.2019

11.3.2019 Kokeilu on lähtenyt hyvin käyntiin. Olen kokoontunut muutaman kerran kehitysryhmäläisten kanssa eri kokoonpanoilla. Paljon on puhuttu ryhmäläisten kanssa vaatteiden kierrättämistottumuksista, toimivista vauvanvaatteista sekä vaatteiden eettisyydestä ja ekologisuudesta. Keskustelu on ollut tähän mennessä avointa keskustelua, jotta saan mahdollisimman aidon näkemyksen potentiaalisten käyttäjien kulutustottumuksista. Uusien toimitamallien luominen ja niiden sisäistäminen vie aikaa, ja moni kokee sanan "vuokraaminen" melko vieraana. Keskusteluiden perusteella olen tehnyt päätelmän, että on tärkeää brändätä palvelu hyvin, jotta siitä tulee haluttava ja potentiaalinen vaihtoehto ostamiselle. Haluaisin tavoittaa palvellulla myös ne kuluttajat, joille ekologisuus ja eettisyys ei ole ykkösprioriteetti vaatteiden hankkimisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että valikoima on suunniteltava visuaalisesti houkuttelevaksi.


Muutamia tärkeitä havaintoja keskusteluista:

-Kehitysryhmän jäsenet ovat tottuneita kierrättämään vauvanvaatteita erilaisissa sosiaalisen median ryhmissä. Kierrätysryhmien kautta myydyillä vaatteilla ei ole palautus - tai reklamaatio-oikeutta ja vaatteiden kuntoluokituksesta saattaa olla hyvin erilaisia näkemyksiä. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että jokin taho hoitaisi käytettyjen vaatteiden jakelun, jotta kuluttaja voisi ostaa vaatteita huolettomasti.

-palvelusta haluttiin mahdollisimman helppo ja huoleton. Tarkat palautuspäivämäärät aiheuttavat etukäteen "stressiä", joten olisi tärkeä miettiä miten palvelun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Tähän voisi miettiä samanlaista palvelumallia kuin esimerkiksi kirjaston kirjojen lainaaminen. Kirjastossa käynti on tuttua ja siihen on jo vakiintuneet toimintamallit. Kun kirjojen eräpäivä lähestyy, käyttäjälle lähtee viesti myöhästyneistä kirjoista ja käyttäjä voi käydä netin kautta uusimassa lainat. Tälläistä toimintamallia voisi miettiä myös vaatteiden lainaamiseen.


Kehitysryhmän kanssa olemme miettineet ensimmäisiä valmistettavia vaatekappaleita. Ryhmältä on saanut hyviä ideoita toimivista ja käytännöllisistä vauvanvaatteista. Ensimmäiset protokappaleet ovat tuotannossa ja valmistuvat toivottavasti pian. Protojen saavuttua arvioidaan vaatteiden toimivuus ja kokoluokitus. Alun perin oli tarkoitus tehdä noin 10 erilaisen vaatekappaleen mallisto, mutta päädyinkin lopulta tekemään vain 4 eri mallia, useassa eri värissä. Uskon, että näin valikoimasta saa kattavan, houkuttelevan sekä käytännölisen. Kehitysryhmän kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päädyin pienempään mallistoon, sillä muutama etukäteen suunniteltu vaatemalli osoittautui epäkäytännölliseksi pienille vauvoille.


19.3.2019 Ensimmäiset protot ovat saapuneet ja ovat testikäytössä kahdella lapsella. Protojen perusteella selvitetään vaatteiden toimivuus ja oikea kokoluokitus. Vaateeille tehdään myös pesutestejä, joiden perusteella pystytään arvioimaan vaatteiden käyttöaikaa, joka on pohjana hinnoittelulle.


Hinnoittelupalaveri pidettiin henkilön kanssa, joka on työskennellyt pitkään vaatevuokrauksen parissa. Hinnoittelussa mietittiin vaatteiden mahdollista käyttöaikaa, katetta, tuotantokustannuksia sekä palvelusta aiheutuvia kustannuksia sekä hävikkiä. Mietimme myös hintaa, jonka asiakas olisi mahdollisesti valmis maksamaan kuukaudessa vauvan sisävaatteista. Sen avulla voi miettiä kerralla vuokrattavan kokonaisuuden hintaa, jonka perusteella voi laskeskella yksittäisten vaatteiden vuokrahintaa.2.4.2019 Sparraus vaikuttavuusketjusta Anna-Maija Aallon kanssa. Sain Anna-Maijalta hyviä vinkkejä vaikuttavuusketjuun. Ketjua tulisi selkeyttää, jotta se avautuu myös sellaisille, jotka eivät projektia entuudestaan tunne.


9.4.2019 Olen tutustutnut nettikauppa-alustaan, joka toimisi vuokrauspaikkana. Alusta on perinteinen verkkokauppa-alusta ja toimii verkkokaupan tavoin. Teen verkkokaupasta demoversion, jota testikäyttäjät voivat kommentoida.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit