Vegaanisen potilasruoan hiilijalanjälki | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

1710 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Vegaanisen potilasruoan hiilijalanjälki

HUS Asvia haluaa tarjota asiakkailleen maukkaan, ilmastoystävällisen ruokavaihtoehdon ja innostaa heidät valitsemaan vegeruoka uudestaan mahdollisen kertakokeilun jälkeenkin. Kokeilun tavoitteena on laskea ravitsevien ja ilmastoystävällisten vegaanisten potilasruoka-aterioiden hiilijalanjäljet, kehittää aterioita tarvittaessa kestävämmäksi ja lisätä tietoisuutta ympäristöystävällisten vaihtoehtojen saatavuudesta asiakkaillemme.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sairaalaruokailussa ilmastoystävällisyys ei ole ollut keskustelun aiheena, vaan keskiössä on (ymmärrettävästi) ollut lähinnä potilaan ravitsemus. Kuitenkin ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös potilasruokailussa asiakkaiden vaatimukset vastuullisuuden suhteen kasvavat ja siksi haluamme selvittää ja kehittää aterioidemme kestävyyttä esim. hiilijalanjälkilaskelmien avulla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vegaanisten potilasruoka-aterioidemme valmistuksessa käytettävät elintarvikkeet ja reseptit otetaan tarkasteluun, hiilijalanjälki/ilmastovaikutus lasketaan, ja ideoidaan, miten aterioita voitaisiin kehittää kestävämmiksi sekä kuinka voisimme paremmin viestiä aterioiden ilmastovaikutuksista asiakkaillemme. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvan palautteen keinoin sekä kohdistettuina kyselyinä. Vegaaniruokien lautashävikkiä myös pyritään seuraamaan. Kokeilu voidaan aloittaa kevään 2021 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

HUS Asvian hankinta-, tuotekehitys- ja ruokalistasuunnittelutiimi sekä Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman asiantuntijat

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu mm ilmastovaikutuksen laskemiseen ja reseptien kehittämiseen tarvittavasta työpanoksesta. Arviolta yhden henkilön työpanos. Lisäksi syntyy sovelluskustannuksia. Arvio kokonaiskustannuksista on 35.000 € Kokeiluraha käytettäisiin osa-aikaisen projektihenkilön palkkaamiseen

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Mukana muun muassa elintarvikekilpailutuksista vastaava tuotepäällikkö, reseptiikan tuotekehittäjä, ruokalistasuunnittelua vetävä ravitsemusasiantuntija, sekä muita ruokapalveluiden asiantuntijoita ja päälliköitä. Heidän vahva osaaminen on projektin käytettävissä. Projekti toteutetaan osana jatkuvaa raaka-aine valikoiman päivittämistä sekä tuotekehitystä, korostaen potilaan ruokavalion toteutuksessa ravitsemisnäkökohtien rinnalla ruoan ilmastovaikutusta

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

HUS Asvia hoitaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilas- ja henkilöstöruokailun.. Toimipaikkoja on Raaseporissa, Lohjalla, Jorvin sairaalassa, Iho- ja Allergiasairaalassa, Meilahden kampusalueella sekä Töölön, Peijaksen, Kellokosken ja Porvoon sairaaloissa. Liikevaihto on n 35 milj.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Ympäristövastuu tarkoittaa HUSsissa ympäristöarvojen huomioimista sekä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon köyhtymisen pysäyttämisen eteen. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassamme. Yhtenä arvona meillä on edelläkävijyys. Haluamme HUS Asvian ruokapalveluissa osaltamme tehdä työtä ympäristövastuun ja arvomme mukaisesti. Koemme, että kehitysohjelmasta saamme tukea näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja olemme valmiit käyttämään siihen myös asiantuntijoidemme työpanostamme.