Vertaistoiminnasta tukea työnhakuun | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AikuisetTyöTyöttömätKuntaVapaa-aikaMiehetNaisetNuoretTerveysMaahanmuuttajatSyrjäytyneetKerhotoimintaElämänhallintaItsensä johtaminenTyöllisyydenhoitoAikuiskoulutusYhteisöToimintamalliOsallisuusArjenhallintaSaavutettavuusYhteisöllisyysOsaaminenYksinäisyysVapaaehtoistoimintaKansantalousKotouttaminenOppiminenLapsetHyvinvointi

564 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Hanna Manninen, Turun Seudun TST ry

Vertaistoiminnasta tukea työnhakuun

Kohderyhmänä vertaistoiminnassa ovat työikäiset 25-40-vuotiaat työttömänä tai työttömyyden uhan alla olevat henkilöt. Toiminnan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi vertaistoiminnan kautta saada uutta virtaa työnhakuun ja oman elämän haltuunottoon. Toiminnan ajatuksena on saada yhteen samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka haluavat muutosta omaan elämään. Kohderyhmänä ovat erityisesti työttömänä olevat ihmiset, sillä se tukee yhdistyksen perustoimintaa ja sen periaatteita. Työttömyyden pitkittyminen on myös erityisen kallista yhteiskunnalle, toiminnan avulla on mahdollista katkaista myös työttömyyden ja sosiaalisen aseman periytyminen sukupolvelta toiselle. Toiminta kehittää vapaaehtoistyön muotoja vertaistoiminnan kautta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Toiminnan painopisteenä on vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan avulla saavuttaa ihmisten itselle asettamia tavoitteita. Ryhmiä voi kokoontua erilaisilla teemoilla, riippuen siitä, minkälaiseen toimintaan on tarvetta. Mahdollisia kohderyhmiä voi olla esimerkiksi pienten lasten vanhemmat, maahanmuuttajat ja akateemisen koulutuksen omaavat, uranvaihtajat ja tulevaisuuden epävarmana kokevat. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret miehet, joiden työttömyys ja syrjäytyminen on korkeampaa Suomessa kuin muissa pohjoismaissa. Toimintaan suunnitellaan suuntaviivat, mutta sisältöön on osallistujien mahdollista vaikuttaa itse. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on aktivoida ihmisiä vapaaehtoistoimintaan sekä vertaistukeen, jonka kautta omaan elämään voi saada lisää sisältöä sekä uusia suuntaviivoja työllistymisen suhteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen pitää syrjäytymistä suomalaisen yhteiskunnan suurimpana ongelmana. Tänään maltillista talouskasvua ennakoineen Suomen Pankin (SP) pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan edessä on edelleen haasteita. Yksi näistä on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys ja etenkin nuorten miesten syrjäytyminen, josta uhkaa tulla aikapommi. – Minusta tämä on yhteiskunnan suurimpia ongelmia tällä hetkellä, Liikanen sanoi SP:n tiedotustilaisuudessa. Jos osa ikäluokasta syrjäytyy työmarkkinoilta, olisi tämä Liikasen mukaan ”katastrofaalista”. (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005005278.html) Viitattu 9.11.2017

Miten kokeilu toteutetaan?

Aluksi ryhmät kokoontuvat ohjaajan opastuksella, mutta myöhemmin on tarkoitus, että ryhmään löytyy vapaaehtoinen vetäjä, joka voi toimia myös vertaisohjaajana. Toiminnan sisällöstä päätetään yhdessä ryhmän kanssa, ohjaaja tekee kuitenkin rungon tapaamisille etukäteen. Hankkeessa on ammattitaitoiset ohjaajat, jotka tuntevat kentän ja osaavat tuottaa kohderyhmän tarvitsemia palveluita. Toiminta on avointa kaikille, mutta sitä markkinoidaan erityisesti sellaisille henkilöille, jotka asuvat sopivien julkisten kulkuyhteyksien päässä toimitilasta. Toiminnalle on tilausta, sillä avointa työnhaun tukipalvelua ei juurikaan ole tarjolla. TE-toimistojen palveluita supistetaan ja kuntien tarjoamat palvelut eivät välttämättä koske kaikkia kohderyhmiä. Yhteistyö TE-keskuksen ja Turun kaupungin kanssa on tärkeää toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi yhteistyökumppanina on Turun ja Kaarinan seurakunnat. Vapaaehtoistoiminnan muotona tällainen toiminta luo uusia mahdollisuuksia tukea tarvitseville ihmisille. Esimerkki toiminnasta: Pienten lasten vanhempien kokoontumisessa voidaan yhdessä etsiä uutta suuntaa uralle, jos paluu vanhaan työhön ei ole mahdollista tai on kokonaan työttömänä ja työllistyminen epätodennäköistä. Vertaistuki toisilta samassa tilanteessa olevilta antaa toivoa ja luo motivaatiota pyrkiä eteenpäin. Tapaamiset ovat lapsiystävällisiä, jolloin kynnys tulla mukaan ei ole kiinni mahdollisuudesta lastenhoitoon. Tapaamisten teemoina voi olla esimerkiksi, työhaastatteluun valmistautuminen, opiskeluvaihtoehtojen selvitys tai ammatinvalinnan pohtiminen. Nuorten miesten kanssa pohditaan vaihtoehtoja työttömyydelle. Syrjäytymistä ehkäistään vertaisryhmätoiminnalla, jonka sisältöön ryhmään osallistujat itse pääsevät vaikuttamaan. Toimintaan voi sisältyä esimerkiksi tutustumiskäyntejä eri oppilaitoksiin tai mahdollisiin työnantajiin. Omaa motivaatiota etsitään erilaisten toimintojen kautta ja arjen sujumista tuetaan toiminnan aikana. Arjen taitoihin voi liittyä esimerkiksi ruokatalous, omasta taloudesta huolehtiminen tai virastoissa asiointi. Toiminta innostaa vapaaehtoistoimintaan ja vertaistuen tarjoamiseen muille samassa tilanteessa oleville.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.11.2017

Kohderyhmänä vertaistoiminnassa ovat työikäiset 25-40-vuotiaat työttömänä tai työttömyyden uhan alla olevat henkilöt. Toiminnan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi vertaistoiminnan kautta saada uutta virtaa työnhakuun ja oman elämän haltuunottoon. Toiminnan ajatuksena on saada yhteen samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka haluavat muutosta omaan elämään. Kohderyhmänä ovat erityisesti työttömänä olevat ihmiset, sillä se tukee yhdistyksen perustoimintaa ja sen periaatteita. Työttömyyden pitkittyminen on myös erityisen kallista yhteiskunnalle, toiminnan avulla on mahdollista katkaista myös työttömyyden ja sosiaalisen aseman periytyminen sukupolvelta toiselle.  Toiminta kehittää vapaaehtoistyön muotoja vertaistoiminnan kautta.

 

Toiminta on vapaaehtoista ja ryhmämuotoista, jossa painopisteenä on vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan avulla saavuttaa ihmisten itselle asettamia tavoitteita. Ryhmiä voi kokoontua erilaisilla teemoilla, riippuen siitä, minkälaiseen toimintaan on tarvetta. Tarvekartoitus tehdään kyselytutkimuksena kevään aikana ja erilaiset elämätilanteet otetaan huomioon ryhmiä suunniteltaessa. Esimerkiksi pienten lasten vanhempien osallistumista tuetaan mahdollistamalla oheistoiminta lapsille samanaikaisesti . Mahdollisia kohderyhmiä voi olla esimerkiksi pienten lasten vanhemmat, maahanmuuttajat ja akateemisen koulutuksen omaavat, uranvaihtajat ja tulevaisuuden epävarmana kokevat. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret miehet, joiden työttömyys ja syrjäytyminen on korkeampaa Suomessa kuin muissa pohjoismaissa. Toimintaan suunnitellaan suuntaviivat, mutta sisältöön on osallistujien mahdollista vaikuttaa itse. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on aktivoida ihmisiä vapaaehtoistoimintaan sekä vertaistukeen, jonka kautta omaan elämään voi saada lisää sisältöä sekä uusia suuntaviivoja työllistymisen suhteen.

 

<em>Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen pitää syrjäytymistä suomalaisen yhteiskunnan suurimpana ongelmana.</em>

<em>Tänään maltillista talouskasvua ennakoineen Suomen Pankin (SP) pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan edessä on edelleen haasteita. Yksi näistä on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys ja etenkin nuorten miesten syrjäytyminen, josta uhkaa tulla aikapommi. </em>

<em> </em>

<em> – Minusta tämä on yhteiskunnan suurimpia ongelmia tällä hetkellä, Liikanen sanoi SP:n tiedotustilaisuudessa. Jos osa ikäluokasta syrjäytyy työmarkkinoilta, olisi tämä Liikasen mukaan ”katastrofaalista”. </em>

<em>(https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005005278.html) Viitattu 9.11.2017</em>

<em> </em>

 

Aluksi ryhmät kokoontuvat ohjaajan opastuksella, mutta myöhemmin on tarkoitus, että ryhmään löytyy vapaaehtoinen vetäjä, joka voi toimia myös vertaisohjaajana. Toiminnan sisällöstä päätetään yhdessä ryhmän kanssa, ohjaaja tekee kuitenkin rungon tapaamisille etukäteen.  Hankkeessa on ammattitaitoiset ohjaajat, jotka tuntevat kentän ja osaavat tuottaa kohderyhmän tarvitsemia palveluita.

 

Toiminta on avointa kaikille, mutta sitä markkinoidaan erityisesti sellaisille henkilöille, jotka asuvat sopivien julkisten kulkuyhteyksien päässä toimitilasta. Toiminnalle on tilausta, sillä avointa työnhaun tukipalvelua ei juurikaan ole tarjolla. TE-toimistojen palveluita supistetaan ja kuntien tarjoamat palvelut eivät välttämättä koske kaikkia kohderyhmiä.  Yhteistyö TE-keskuksen ja Turun kaupungin kanssa on tärkeää toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi yhteistyökumppanina on Turun ja Kaarinan seurakunnat. Vapaaehtoistoiminnan muotona tällainen toiminta luo uusia mahdollisuuksia tukea tarvitseville ihmisille.

 

Esimerkki toiminnasta: Pienten lasten vanhempien kokoontumisessa voidaan yhdessä etsiä uutta suuntaa uralle, jos paluu vanhaan työhön ei ole mahdollista tai on kokonaan työttömänä ja työllistyminen epätodennäköistä. Vertaistuki toisilta samassa tilanteessa olevilta antaa toivoa ja luo motivaatiota pyrkiä eteenpäin. Tapaamiset ovat lapsiystävällisiä, jolloin kynnys tulla mukaan ei ole kiinni mahdollisuudesta lastenhoitoon. Tapaamisten teemoina voi olla esimerkiksi, työhaastatteluun valmistautuminen, opiskeluvaihtoehtojen selvitys tai ammatinvalinnan pohtiminen.

 

Nuorten miesten kanssa pohditaan vaihtoehtoja työttömyydelle. Syrjäytymistä ehkäistään vertaisryhmätoiminnalla, jonka sisältöön ryhmään osallistujat itse pääsevät vaikuttamaan. Toimintaan voi sisältyä esimerkiksi tutustumiskäyntejä eri oppilaitoksiin tai mahdollisiin työnantajiin. Omaa motivaatiota etsitään erilaisten toimintojen kautta ja arjen sujumista tuetaan toiminnan aikana. Arjen taitoihin voi liittyä esimerkiksi ruokatalous, omasta taloudesta huolehtiminen tai virastoissa asiointi. Toiminta innostaa vapaaehtoistoimintaan ja vertaistuen tarjoamiseen muille samassa tilanteessa oleville.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit