Vertaistukea mielenterveysongelmista kärsiville maahanmuuttajille | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

613 katselukertaa

Kokeilu on luotu 10.10.2017

Pihla Aaltonen, sosiaalipedagogi & kokemusasiantuntija

Vertaistukea mielenterveysongelmista kärsiville maahanmuuttajille

Vertaistuessa on voimaa ja usein vertaistukitoimintaan osallistuminen on tärkeä osa mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kuntoutumisprosessia. Pääkaupunkiseudulla toimii monta vertaistukitoimintaa tarjoavaa yhdistystä ja ryhmää, mutta hyvin harva niistä tarjoaa toimintaa muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Koska vertaisryhmät perustuvat keskusteluun, on osallistumisen edellytyksenä vähintään kohtalainen kielitaito. Jos sitä ei ole, jää paitsi arvokkaasta kokemustenvaihdosta. Tämä kokeilu haluaa käynnistää englanninkielistä vertaistukitoimintaa niille pääkaupunkiseudulla asuville mielenterveyskuntoutujille, jotka kokevat hoitotahojen ja/tai sosiaalisen verkostonsa tuen lisäksi kaipaavansa vertaisten tukea.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Julkisen terveydenhuollon kautta tarjottavat mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät ja niihin kiinni pääseminen kestää kauan, puhuit sitten suomea tai et. Hoitoa on saatavilla vaihtelevasti jos asiointikieli ei ole suomi. Vaikka hoitoa mielenterveysongelmiin saisikin, ei se välttämättä riitä yksin kannattelemaan arjessa. Moni kaipaa vertaistukea ja mahdollisuutta keskustella muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa arjen haasteista. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ei kokoonnu englanninkielistä vertaistukiryhmää mielenterveyskuntoutujille. 1. Miten saavuttaa mielenterveysongelmista kärsivät maahanmuuttajat 2. Miten saada heidät osallistumaan vertaistoimintaan (miten tehdä kynnyksestä matala) 3. Minkälainen vertaistoiminta on mielekkäintä/mieleisintä 4. Minkälaisia resursseja vertaistoiminnan pyörittäminen vaatii 5. Mitkä ovat vertaistoiminnan sudenkuopat, mitkä taas toimivat käytännöt 6. Onko vertaistoiminnalle tilausta/tarvetta 7. Onko toiminnasta merkittävää hyötyä

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa kielellä, jota moni maahanmuuttaja pystyy käyttämään tasolla, joka mahdollistaa keskusteluun perustuvaan ryhmään osallistumisen. Vertaistukitoiminta mahdollistaa tärkeän tuen ihmisille, jotka eivät pääse kiinni julkisen puolen mielenterveyspalveluihin, tuen määrä on riittämätön heidän tarpeisiinsa, ja/tai jotka haluavat hoidon/terapian lisäksi osallistua vertaistoimintaan. Monelle yksityisen puolen tarjoamat mielenterveyspalvelut ovat liian kalliita kun taas vertaistoiminta tarjoaa ilmaisen ja helposti saavutettavan tavan saada tukea ja tulla kuulluksi. Ensi vaiheessa vertaisryhmätoimintaa; teemallisia ja vapaan keskustelun ryhmiä + toiminnallista työpajaa. Alkuvuosi 2018: esim. tammi-maaliskuu tai helmi-huhtikuu - 3 kk:n kokeilujakso

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Minä organisoin toimintaa ja etsin yhteistyökumppaneiksi mm. maahanmuuttajien kanssa toimivia sekä mielenterveysalan järjestöjä/ryhmiä tms.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tämä riippuu kokeilun pituudesta/sisällöstä. Oma ehdotukseni on kolmen kuukauden mittainen kokeilu, jonka tavoitteena on tuottaa yksi teemallinen vertaisryhmä (esim. 4 kokoontumista) sekä yksi vapaan keskustelun ryhmä (esim. joka toinen viikko= 6 krt kolmen kuukauden aikana). Lisäksi voisi pitää yhden toiminnallisen työpajan. Näihin kuluva aika on n. 80h sisältäen suunnittelun, ryhmien fasilitoimisen, yhteistyökumppaneiden kontaktoimisen ja ryhmien markkinoinnin. 80*15€/h koordinaattorin työpanos = 1200€. Tilavuokra (osa tiloista mahdollisuus saada ilmaiseksi, esim. Caisasta): 24*10€/h = 240€. Materiaalikulut (printtimainokset yms.): 100€ Muut mahdolliset kulut: 60€ Budjetti yhteensä: 1600€ Huomioitavaa on, että jos kokeilu onnistuu ja toiminnalle on tarvetta, on koordinaattorin työnä rekrytoida vapaaehtoisia fasilitoimaan jatkossa ainakin osa ryhmistä ja näin ryhmätoiminnan kulut pienenevät huomattavasti.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Mielenterveysalan laaja tuntemus: järjestömaailman sekä vertaistukitoiminnan asiantuntemus ja omakohtainen kokemus palvelunkäyttäjänä. Maahanmuuttajatematiikan tuntemus; olen itse asunut maahanmuuttajana ja Suomessa toiminut maahanmuuttajien parissa työ- ja vapaa-ajalla. Mielenterveyspalveluiden tuntemus sekä kokemukset niiden käytöstä. Verkostoja mielenterveysalan palvelukentällä. Kokemus vertaisryhmätoiminnan ideoimisesta, käynnistämisestä ja vetämisestä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.11.2017

Vertaistukitoiminta voi saada monia muotoja:

  • vertaistukiryhmät joko yleisesti mielenterveysongelmista kärsiville tai rajatummat ryhmät, kuten esimerkiksi: kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsiville, ryhmä äideille, toiminnallinen ryhmä (esim. kirjallisuusterapeuttisia työkaluja hyödyntävä ryhmä).
  • verkossa tapahtuva vertaistuki, esimerkiksi sähköpostituki, chatit
  • toiminnallisia/luovia metodeja käyttävät työpajat

Ensimmäisessä vaiheessa vertaistuki on ryhmämuotoista ja syksyllä 2017 kokoonnumme yhteensä kolmesti. Lisätietoa kokoontumisista: <u>https://www.facebook.com/Helsinki-Mental-Health-Peer-Support-Group-376604342773101/</u>

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit