Vertaistukitoiminnalla voimia ruuhkavuosiarkeen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

541 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Mothers in Business MiB ry

Vertaistukitoiminnalla voimia ruuhkavuosiarkeen

Moni ruuhkavuosiarkea työn ja perheen välissä pallotteleva vanhempi hyötyisi vertaistuesta, toisten saman kokeneiden vinkeistä ja kannustuksesta. Kokeilun tavoitteena on löytää tapoja, joilla erityisesti äidit voisivat toinen toisensa kohdata helposti, mutta vaikuttavasti, arkikiireen keskellä ja saada rohkaisua ja kannustusta kokeneemmalta omaan tilanteeseensa. Yhdistyksellämme on jo olemassa valmis urahenkisten äitien verkosto, joille sekä perhe että työ ovat tärkeitä. http://www.mothersinbusiness.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kolmannes suomalaisista työikäisistä näkee ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Haasteet kärjistyvät ruuhkavuosia elävillä 28–37 vuotiailla, joista 40 prosenttia kokee vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tiedot käyvät ilmi TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen teettämästä selvityksestä (2017). Ruuhkavuodet ovat haastavia kenelle tahansa jo ilman suuria toiveita edetä omalla urallaan. Verkostomme jäsenet ovat korkeasti koulutettua, motivoitunutta ja työnantajille tärkeää työvoimaa. Samaan aikaan perheen perustaminen muuttaa arvoja sekä käsitystä siitä, miten arkea haluaa jatkossa järjestää perheen hyvinvoinnin huomioimiseksi. Perhevapaille jäädessä ja perhevapaiden aikana moni kokee pelkoa ja yksinäisyyttä työyhteisön puuttuessa. Haluamme viedä yhdistyksessämme toimivan naisverkoston keskinäiset tuki- ja kannustusmahdollisuudet seuraavalle tasolle työn ja perheen yhteensovittamiseksi sekä uran ja jaksamisen edistämiseksi. Vertaistuen avulla olisi mahdollista saada ja jakaa rohkaisevia esimerkkejä sekä saada arvokasta tukea omaan elämäntilanteeseensa. Verkostossamme on paljon työelämässä menestyneitä äitejä, joilla on halu jakaa oma tarinansa sekä kokemuksia ja vinkkejä arjessa jaksamiseen, jotka toiselle voivat olla kullanarvoisia. Haasteena on kuitenkin usein rajalliset aikaresurssit, joko osallistujana tai tapaamisen järjestäjänä. Kerätyn palautteen perusteella verkostomme jäsenet toivovat fasilitoidumpia keskustelumahdollisuuksia. Niiden on myös arvioitu olevan vaikutuksiltaan merkittävämpää ja antaa kaikille osallistujille paremman mahdollisuuden päästä osalliseksi keskustelusta kuin täysin vapaamuotoisessa tapaamisessa, joita verkostossamme jo nykyisellään järjestetään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on kohtauttaa samassa elämäntilanteessa olevia mahdollisimman vaivattomasti. Kohtaamisten myötä eri osapuolet voimaantuvat, saavat näkökulmia ja ratkaisuideoita omaan elämäntilanteeseen sekä kasvattavat omaa verkostoaan. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa raskaana oleva saattaa kokea epävarmuuden tunteita tulevasta monin eri tavoin, hän saattaa olla myös huolissaan tulevasta työtilanteestaan perhevapaiden jälkeen. MiB ry:n toteuttaman kyselyn mukaan jopa 70 % äideistä pohtii jopa työpaikan vaihtoa. Aiemmin töihin palannut ja saman tilanteen kokenut äiti voisi tarjota tärkeää vertaistukea. Heidän kohtauttamisensa tuloksena raskaana oleva saa tietoa tulevasta ja rohkaisua. Töihin palannut osapuoli saa tapaamisista merkityksellisen kokemuksen sekä mahdollisesti myös ammattillisen kontaktin. Kohtaamisia voidaan järjestää monimuotoisesti esimerkiksi ryhmässä, pareittain, virtuaalisesti tai kasvotusten ja kokeilun tavoitteena olisi selvittää vaikuttavin keino. Kokeilun myötä haluamme kehittää valmiita konsepteja, jotka ovat monistettavissa sekä osallistujille että tapaamisen järjestäjille helppo toteuttaa. Kohtaamiskonseptin osana on valmis keskustelupohja auttamassa keskustelun kulkua strukturoidusti. Siihen voidaan koota valmiita vinkkejä myös kyseiselle kohderyhmälle (esim. raskaana oleville vinkit asioista, jotka kannattaa sopia työnantajan kanssa ennen perhevapaiden alkua sekä vastaavasti työhön palattua, miten kannattaa sopia asioista työpaikalla, millaisia joustoja voi ehdottaa työnantajalle). MiB ry:llä on paljon tietoa aihepiiristä, joka voitaisiin saattaa sitä tarvitsevien äitien tueksi koostamalla materiaalia tapaamisten rungoksi. Lisäksi järjestäisimme yhteistyötahojen kanssa vapaaehtoisille koulutuksia ohjata näitä vertaistapaamisia. STEAn tuella voisimme laatia konseptin ja siihen liittyvän materiaalin sekä vakiinnuttaa toimintamallin siihen pisteeseen, että jatkossa tapaamiset saadaan järjestymään vapaaehtoisten organisoimana.