Video | Lämpöpumpun toimintaperiaate ja hyödyt | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

576 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.02.2019

Ville Nikkanen

Video | Lämpöpumpun toimintaperiaate ja hyödyt

Kokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoiskun kaltainen video, jolla havainnollistetaan lämpöpumpun toimintaperiaate sekä lämpöpumppujen hyödyt niin ympäristön kuin kukkaronkin kannalta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisten epätietoisuus lämpöpumpun toimintaperiaatteesta hidastaa lämpöpumppujen leviämisti laajempaan käyttöön sekä haittaa niiden optimaalista käyttöä. Kokeilussa halutaan oppia erityisesti mikäli videomateriaali on hyvä tapa jakaa tietoa ympäristötehokkuudesta. Ideana on kerätä palautetta ja hyödyntää näitä oppeja muihin energia- ja ympäristötehokkuuteen liittyvien videoiden tuotannossa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on tehdä havainnollinen video, joka yhdistää videomateriaalin, animaation ja kerronnan yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Videolla käydään läpi lämpöpumpun toimintaperiaate sekä käytön kannalta tärkeät asiat. Video korostaa lämpöpumpun hyötyjä niin ympäristön kuin kukkaronkin kannalta. Kokeiluun kuuluu videon tuotanto johon suurin osa resursseista tullaan käyttämään. Video jaetaan Youtubessa public domain lisenssillä ja videota markkinoidaan erityisesti sosiaalisessa mediassa tärkeimmillä aiheeseen liittyvillä kanavilla. Videon tuotantoaikataulu on noin 2 kuukautta rahoituksen saamisesta. Aktiiviseen markkinointiin eri kanavilla käytetään kuukausi videon valmistumisen jälkeen. Tämän jälkeen videon on tarkoitus olla kerännyt riittävästi SEO pisteitä, jotta materiaali löytyy hakukoneilla ja markkinoi itse itsensä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun päätoteuttaja ja -vastuullinen on yksityishenkilö Ville Nikkanen. Osa avustuksesta tullaan käyttämään animointiin, johon tarvitaan ulkopuolista osaamista. Tämä on tarkoitus toteuttaa ostamalla animointiosaamista esimerkiksi freelanceriltä tai yhteistyössä mediakoulutukseen erikoistuneiden oppilaitosten kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Laadukkaan videon tuotantobudjetti on 5000€. Pääosa rahasta kuluu videomateriaalin tuotantoon (35%), animointiin (40%) sekä kerrontaan (10%). Myös videon markkinointiin ja levittämiseen panostatetaan resursseja (15%). Kokeiluidealla ei ole muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Suunniteltu työryhmä koostuu aktiivisesti videotuotannossa mukana olevista harrastelijoista, animoijista sekä opettajista. Tarvittava ammattitason laitteisto on työryhmällä jo olemassa, eli laitehankintoja kokeilun toteuttamiseen ei tarvita. Budjettia haetaan työtuntien rahoittamiseen.