Villit ja vastuulliset juomat | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

JuomaTyöTyöttömätVammaisetMielenterveysNuoretKiertotalousKaupunkiTerveysTeknologiaMaahanmuuttajatSyrjäytyneetHävikkiTyöhyvinvointiLiiketoimintamallitKokeilutElämänhallintaTyöllisyydenhoitoYhteisöToimintamalliOsallisuusYhteistyöLähiruokaKuntoutusSaavutettavuusYhteisöllisyysToimeentuloYksinäisyysRuokaLuontoResurssiviisausHarrastuksetOppiminenTasa-arvoHyvinvointi

1003 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Forest Foody ja Omenasieppari

Villit ja vastuulliset juomat

Omenasieppari ja Forest Foody haluavat yhdistää voimansa sekä osaamisensa kokeillessaan, miten kauppojen hävikkihedelmien ja -kasvisten sekä villikasvien tuotteistamisen voisi toteuttaa, tarjoten samalla osatyökykyisille mahdollisuuden työllistymiseen ja uusiin unelmiin. https://www.forestfoody.fi/ http://omenasieppari.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hävikkivihannesten ja –hedelmien sekä villikasvien tuotteistaminen tarjoamalla osatyökykyisille työllistymismahdollisuuden hävikki- ja villiruoan keräämisessä. Kokeilun tavoitteena on tuotantoprosessi, jossa mikään tai kukaan ei mene hukkaan. Selvitämme osatyökykyisten osallistuttamisen raaka-aineiden keräämiseen sekä teemme tuotekehitystä haastavista raaka-aineista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun tavoitteena on tuotantoprosessi, jossa mikään tai kukaan ei mene hukkaan. Hävikki- ja villiruoka kierrätetään uudeksi tuotteeksi tarjoamalla samalla osatyökykyisille työmahdollisuuden. Keräämme osatyökykyisten keruupalveluja käyttäen hävikkivihannekset ja –hedelmät ruokakaupoilta sekä villikasvit Suomen luonnosta. Arvioimme olemassa olevan tiedon perusteella kustannusrakenteen ja työmäärän villikasvien keräämiseen tarjoten koulutusta ja työtä osatyökykyisille. Kokeilun aikana saamme tietoa raaka-ainemääristä ja logistiikan vaatimuksista. Kerätyistä raaka-aineista valmistamme ja kehitämme erilaisia tuotteita koe-erinä. Kokeilua villikasvien keruun osalta voidaan toteuttaa ainoastaan Suomen satokauden aikana, joka on tuotteesta riippuen touko-syyskuussa. Mikäli kokeilu järjestetään muuna aikana, käytämme arviona tietoamme.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Forest Foody ja Omenasieppari

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Omenasiepparilla on kokemus valmistaa tuotteita työllistämällä osatyökykyiset hävikkiraaka-aineiden keräämiseen. Forest Foody tarjoaa osaamisen villikasvien parissa sekä digitaalisen myynti- ja markkinointikanavan, jossa ruokahävikistä ja villikasveista tuotettu tuote kohtaa helposti ja nykyaikaisesti kuluttajat.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hävikki- ja villiruokaa raaka-aineena käytettäessä tuotantoprosessi poikkeaa perinteisestä raaka-ainehankinnan osalta molempien raaka-aineiden osalta. Kokeilun aikana saimme runsaasti tietoa hävikkivihannesten ja -hedelmien raaka-ainemääristä, laadusta sekä lähteistä. Tämän tiedon perusteella voimme kartoittaa tuotantoprosessiin liittyvät riskejä ja kustannuksia sekä suunnitella lopputuotteita tunnistaen ja tiedostaen poikkeuksellisten raaka-aineiden käytön erityisominaisuudet. Kokeilussa selvitetyn tuotantoprosessin kartoitus mahdollistaa tuotantokustannusten laskemisen sekä luomaan strategioita osatyökykyisten työllistämiseen hävikkiraaka-aineiden ja suomalaisten luonnonantimien keräämisesssä sekä tuotannon muissa vaiheissa. Tämä on aihe, joka vaatii vielä runsaasti lisää kehittelyä pitemmällä aikavälillä, emmekä saaneet tämän kokeilun raameihin mahtumaan konkreettista työllistämiskokeilua. Selvitettyämme raaka-aineiden saatavuuden ja sesongin valmistimme reseptejä tuotteista, joiden hävikki- ja villiraaka-aineiden saaminen on selvityksemme mukaan mahdollista laajemman tuotannon mahdollistaen. Kokeilumme huipentui maistatustilaisuuteen IPI-kulmakuppilassa, jossa maistatimme potentiaalisille asiakkaille Noora Shinglerin ja villikokki Ossi Palonevan kanssa kahta erilaista mehumakua sekä esittelimme kaksi erilaista brändiehdotusta. Maistatuksen yhteydessä järjestimme kyselyn kohdekuluttajaryhmällemme, jossa maistelijat paikan päällä saivat täyttää kyselylomakkeen, jossa arvioivat mehujen makua, houkuttelevuutta ja antoivat hinta-arvioita. Sekä maistelijat, että kiinnostuneet Facebookissa ja Instagramissa saivat myös äänestää suosikkiaan ja antaa palautetta kahdesta brändi-ilme- ehdotuksestamme sekä nimestä brändille. Noin 300 ihmistä osallistui kokonaisuudessaan kyselyihin ja saimme paljon arvokasta tietoa tuotteen haluttavuudesta markkinoille lopullisen tuotelanseerauspäätöksen tueksi. Halusimme tässä kokeilussa selvittää miten konkreettisesti tällaisen tuotteen valmistusprosessi toimisi sekä onko tällaiselle tuotteelle kysyntää markkinoilla. Molempiin kysymyksiin saimme kokeilun aikana erittäin kattavat vastaukset ja paljon korvaamatonta tietoa joka ohjaa idean jatkokehittelyä oikeaan suuntaan. Kokeilun aikana löysimme myös monia loistavia yhteistyökumppaneita, jotka tulevat olemaan suuressa roolissa myös idean saamisessa kehittelytasolta tuotteeksi ja toiminnaksi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opimme, että hävikki- ja villiruokaa raaka-aineena käytettäessä tuotantoprosessi poikkeaa perinteisestä raaka-ainehankinnan osalta molempien raaka-aineiden osalta. Hävikkiraaka-aineiden käyttämiseen raaka-aineena vaikuttaa eniten logistiikkaprosessi, johon vaikuttavista toimintatavoista, saatavuudesta ja välimatkoista keräyspisteiden välillä opimme paljon. Villikasvien käyttämisestä raaka-aineena saimme vahivstusta ajatukselle, että raaka-ainehankintaan ja logistiikkaprosessiin vaikuttaa myös tuotteeseen käytetyn raaka-aineen muoto ja siitä hyvin vahvasti riippuva tuotteen valmistusaika- ja sesonki sekä luonnollisesti erityisraaka-aineen hankinta- ja logistiikkakustannukset tulee tunnistaa kustannusrakenteessa. Kokeilussa opimme paljon tuotantoprosessiin vaikuttavista erityiskysymyksistä, esimerkiksi kauppojen käytännöistä hävikin käsittelyssä, tarvittavasta yhteistyöstä kaupan ja meidän välillä jotta saadaan oikeat raaka-aineet ajoissa meidän käyttöömme ja erittäin tärkeänä asiana: miten tehdä toiminnasta kaikille hyödyllistä. Yksi pyrkimyksistämme on, että voisimme omalla hävikinhyödyntämistoiminnallamme olla hyödyksi myös kaupoille. Tavoitimme sekä tahoja kauppojen edustajia, että villiraaka-aineiden keräilijöitä, joiden kanssa keskustelimme raaka-aineiden hankinnasta ja mahdollisuuksista. Heidän antamansa tiedot mahdollistavat realistisen kustannuslaskelman laatimisen tulevaisuudessa. Toiveemme testata osatyökykyisten palkkaamista hävikki- ja villikasviraaka-aineiden kerääjiksi ei tässä kokeilussa harmiksemme voinut toteutua, villikasvien kasvukauden ollen jo ohi. Opimme kuitenkin työllistämistä koskien arvokasta tietoa hävikkiruoan keräämisprosesseista, joka mahdollistaa työvoiman käytön arvioinnin ja strategioiden rakentamisen osatyökykyisten työllistämiselle kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. Kokeilun huipennuksena järjestämämme maistatustilaisuus antoi meille valtavan määrän tietoa, joka konkreettisesti ohjaa seuraavia toimenpiteitämme niin brändin lanseerauksen kuin tuotekehittelynkin osalta. Saimme erittäin vahvan kuvan siitä, että hävikkiraaka-aineita ja Suomen luonnon villiyrttejä hyödyntävälle brändille on kysyntää ja saimme kokeilullemme paljon huomiota. Saimme myös vahvistuksen sille, että brändäyksessä, näkyvyydessä ja markkinoinnissa sekä mehureseptiikan teossa kannattaa ilman muuta käyttää asiantuntijoiden palveluita, jotta laadukas ja tarkoituksenmukainen lopputulos toteutuu. Tämän kokeilun jälkeen meillä on tuotteistamiseen tarvittavat tiedot selvillä, ja kun saamme vielä tarkemmin kartoitettua tuotantoprosessiin liittyvät investoinnit, voimme viedä projektin seuraavaan vaiheeseen ja toivottavasti saada tuotteet myös kauppojen hyllyille!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

After this experiment, we have the necessary information for production, and when we get a more detailed calculation for costs and investments of the production process, we can take the next step of the project and hopefully get the products on store shelves too!

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

02.02.2018


Omenasiepparit ja Forest Foody haluavat yhdistää voimansa sekä osaamisensa kokeillessaan, miten kauppojen hävikkihedelmien ja -kasvisten sekä villikasvien tuotteistamisen voisi toteuttaa, tarjoten samalla osatyökykyisille mahdollisuuden työllistymiseen ja uusiin unelmiin.

 

Ruokakauppojen hävikkiraaka-aineet olisivat helposti hyödynnettävissä uudelleen erilaisiin tuotteisiin, mikäli niiden kerääminen onnistuu tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Lisäksi Suomen luonto tarjoaa villikasvien sesonkina hyödyntämätöntä aidosti puhdasta, laadukasta ja ravinteikasta superruokaa, jonka maut ja käyttö toimisivat hyvin yhdistettyinä hävikkiraaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin.

 

Yhdistämällä hävikkivihannekset ja –hedelmät villikasvien kanssa, lopputuloksena olisi todellinen supertuote, jonka tuotteistamista ja raaka-ainemäärien keräämistä haluamme testata.

 

Haluamme kokeilla, miten osatyökykyiset voi parhaiten osallistuttaa hävikkiruoan ja villikasvien keräämiseen, tuotteistamiseen sekä logistiikkaan.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit