Viraston tukipalveluiden ulkoistaminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

KokeilutYhteistyöPalvelumuotoiluViestintä

467 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.01.2018

Rahoitusvakausvirasto, Hansel, Palkeet, Valtori

Viraston tukipalveluiden ulkoistaminen

Kokeilemme voisiko pieni virasto hankkia palveluna kaikki tarvitsemansa tukipalvelut: tietohallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, hankintatoimi, viestintä, projektihallinto ja yleishallinnon palvelut.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Jokaisella virastolla on samat velvoitteet organisaation toiminnan järjestäjänä ja työnantajana. Pitääkö jokaisen viraston resursoida työntekijöitä ja osaamista myös kaikkiin tukipalvelutoimintoihin? Onko olemassa vaihtoehtoista tapaa järjestää organisaation sujuva toiminta? Mitä hallinnon tehtäviä virasto voi antaa konsernipalvelujen tuottajien tehtäväksi? Mitä uusia tehtäviä konsernipalvelujen tuottajat voivat tehdä viraston puolesta? Haluamme oppia toinen toistemme työstä ja palveluista. Voisiko pienillä virastoilla olla yhteiskäyttöisiä tukipalveluresursseja. Mitä tehtäviä on viraston tehtävä itse ja mitä on mahdollista antaa konsernipalvelujen tuottajien tehtäväksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Viraston ja konsernipalvelujen tuottajien tiivis ja suunnitelmallinen yhteistyö mahdollistaa kokonaispalvelun ja yhteiskäyttöiset resurssit. Käymme yhdessä läpi viraston toimintasuunnitelman ja tunnistamme tehtäviä, joita konsernipalvelujen tuottajat voisivat tehdä nykyisten palvelujen lisäksi. Kukin konsernitoimija arvioi onko sen mahdollista laajentaa omaa osaamistaan ja palvelutarjontaansa viraston tarpeiden suuntaisesti. Kokeilu aloitetaan helmikuussa 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Rahoitusvakausvirasto, Hansel, Palkeet ja Valtori yhdessä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kukin sitoutuu kokeiluun ja kehittämiseen omalla työpanoksellaan.