Waste Trainer | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

1063 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

J. Kohvakka, From Waste to Taste ry

Waste Trainer

Waste Trainer auttaa yksityishenkilöitä kohti jätteettömämpää elämää

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotitalouksissa monesti arki on kiireistä ja lajittelu unohtuu, vaikka halua ympäristöystävälliseen elämään olisi. Testata onko ihmisillä kiinnostusta tämän kaltaiseen palveluun ja olisivatko he siitä valmiita maksamaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Waste Trainer on henkilökohtainen neuvoja, joka neuvoo kierrätykseen, lajitteluun ja ruokahävikin pienentämiseen liittyvissä asioissa, optimoi kodin jätehuoltoratkaisut ja opastaa kohti jätteetöntä elämää. Kartoitetaan yksityishenkilöiden kiinnostusta palvelua kohtaan, tehdään ilmaisia testikäyntejä. Marraskuun 1. päivä - helmikuun 12. päivä

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

From Waste to Taste ry ja kumppanina HSY.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Projektipäällikkö 2500 eur, Waste Trainer -koordinaattori 1500 eur, materiaalikustannukset, tarvikkeet ja viestintä 1000 eur.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

From Waste to Taste ry on 2 vuotta toiminut kiertotaloutta edistävä toimija. HSY on pääkaupunkiseudun jätehuollosta vastaava toimija, jolla on laajat resurssit ja osaaminen juuri tämänkaltaisiin projekteihin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu onnistui yli odotusten. HSY:n kumppanuus teki siitä paremman kuin mitä olisimme voineet toivoa. Osallistujat olivat tyytyväisiä saamiinsa WT-käynteihin ja itse Waste Trainer oli myös innostunut uudesta lähestymistavasta auttaa jätehuoltoon liittyvissä pulmissa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Konsepti toimi hyvin. Kyselyn perusteella osa asiakkaista oli valmis jopa maksamaan palvelusta ja järjestämään ystävilleen tilaisuuksia, joissa WT olisi jakamassa tietoa. Tätä suuntaa aiotaan jatkokehittää.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

HSY:n kanssa konseptin kehittämistä jatketaan BIORENT-hankkeen yhteydessä. HSY aikoo todennäköisesti jatkaa konseptin käyttöä suomenkielisellä nimellä myös jatkossa, jolloin tämä on ilmaispalvelu. Pelkästään yksityishenkilöille suunnattua neuvontaa ei kannata tehdä, mutta palvelu voidaan kohdistaa taloyhtiöille ja suuremmille ystäväporukoille. From Waste to Taste ry pohtii mahdollisuutta tarjota palvelua myös muiden alueiden jätehuollosta vastaaville toimijoille.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

19.02.2018

Waste Trainer -kokeilu toteutettiin yhteistyössä HSY:n ja Kierrätyskeskuksen kanssa. Kierrätyskeskuksen neuvoja, joka kiertää kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa kierrätykseen liittyvistä asioista, toimi Waste Trainerina, sillä hänellä oli jo kaikki kierrätykseen ja lajitteluun liittyvät neuvot hyvin hallussa.

From Waste to Tasten tiimi keräsi opasmateriaalin, jota ei ollut alunperin suunniteltu kuuluvaksi kokeiluun, mutta joka koettiin tärkeäksi neuvontatilanteen takia. Oppaita tehtiin neljä:

  • Lajitteluopas (HSY:n sisältö), jossa perinteiset lajittelu- ja kierrätysvinkit
  • Jäteastiaopas, joka auttaa optimoimaan kodin jäteastiaratkaisut
  • Zero Waste -opas, joka kannustaa vähäjätteisempään elämään
  • Ruokahävikkiopas, jossa vinkkejä ruokahävikin minimoimiseen

Kokeilua varten järjestettiin kilpailu HSY:n FB-sivuilla. Tämän perusteella valittiin henkilöt, joiden luona kotikäynnit suoritettiin. Kotikäyntien kohteeksi valitut perheet olivat jo suhteellisen valveutuneita (saattoi johtua siitä, että kilpailu oli HSY:n seinällä), mutta he halusivat kehittää jotain osa-aluetta, esimerkiksi kodin jäteastiaratkaisuja ja pyrkiä kohti zero waste -elämää. Kaikissa perheissä syntyi mielenkiintoisia keskusteluja kaikki olivat tyytyväisiä kotikäynteihin. Alunperin oli pohdittu mahdollisuutta kaksiosaiseen vierailuun, mutta sille ei koettu nyt tarvetta.

Kokeilu noteerattiin lehdistössä ja jopa Ylen pääuutislähetyksessä:

https://yle.fi/uutiset/3-10074739.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit