Yhdenmukaiset oikeudet kaikille Suomen nuorisovaltuustoille | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

643 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.04.2017

Rovaniemen nuorisohallitus

Yhdenmukaiset oikeudet kaikille Suomen nuorisovaltuustoille

Rovaniemen nuorisohallitus haastaa kaikki Suomen kunnat antamaan yhdenmukaiset, Rovaniemen nuorisovaltuuston oikeuksia vastaavat tai paremmat oikeudet nuorisovaltuustoille tai vastaaville

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomen eri kuntien nuorisovaltuustot ja vastaavat ovat eriarvoisessa asemassa. Osoittaa, että nuoret voivat tuoda uudenlaisia näkökulmia myös kunnalliseen päätöksentekoon.

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhdenvertaiset oikeudet Suomen kuntien nuorisovaltuustojen välillä toisivat paremmat edellytykset valtakunnalliselle yhteistyölle yhteisten foorumien ja Nuva ry:n kautta ja edistäisivät nuorten osallisuutta myös niissä kunnissa, joissa nuorten vaikuttamisen perinteet ovat jääneet vähäisiksi. Ensimmäinen haaste on saada kunnat ottamaan ajatus vastaan. Haasteen toteutuminen vaatii seurantaa. Kyselyt, yhteiset foorumit, tiedonkulku nuorisovaltuustojen välillä yleisesti. Aloitus 2017 markkinoinnilla ja jatkuen vuonna 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Haaste lähtee kokeilusta Rovaniemen nuorisovaltuustolta kaikkiin Suomen kuntiin. Jokainen kunta on itse vastuussa kokeilun lopputoteuttamisesta -> kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston toimintasäännöstä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Jokainen kunta vastaa oman nuorisovaltuustonsa toimintaedellytysten turvaamisesta, jotta yhdenvertaiset oikeudet toteutuvat. Mahdollisten yhteistyökanavien kustannukset pyritään minimoimaan käyttämällä jo olemassa olevia rakenteita.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Nuorisohallituksen jäsenet ja nuorisovaltuuston vastuu työntekijä, nuorisovaltuuston budjetin puitteissa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

24.01.2018

"Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä." Kuntalaki, 5 luku 26 §


Rovaniemen nuorisohallitus haastaa kaikki Suomen kunnat antamaan yhdenmukaiset, Rovaniemen nuorisovaltuuston oikeuksia vastaavat tai paremmat oikeudet nuorisovaltuustoille tai vastaaville. Esimerkiksi Rovaniemen nuorisovaltuustolla on seuraavat oikeudet:


I. Oikeus toimia asiantuntijaelimenä nuoria koskevassa päätöksenteossa.

  • Oikeus nimetä edustaja kunnan hallintosäännössä mainittuihin lautakuntiin tai vastaaviin ja muihin toimielimiin, jotka vahvistavat edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeuden, lukuun ottamatta salaisia asioita. 
  • Oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. 

II. Oikeus valmistella toiminta- ja taloussuunnitelmansa sekä toimintakertomukset ja vastata oman toimialansa budjetin toteutumisesta.

III. Oikeus järjestää tarvittaessa nuorten kuulemistilaisuuden.

VI. Oikeus kutsua kokouksiinsa asioiden käsittelemisen kannalta merkittäviä asiantuntijatahoja.

VII. Oikeus hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat sekä kunnanhallituksen erikseen määräämät tehtävät.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit