Yhdessä yksinäisyydestä osaksi yhteisöä-15-30 -vuotiaat nuoret työttömyydestä työelämään | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TyöttömätNuoretVapaaehtoistoimintaElämänhallintaTyöllisyydenhoitoYksinäisyysYhteisöllisyysArjenhallintaHyvinvointi
Kokeilu on luotu 01.11.2017

Haaveet Arjesta -yhdistys

Yhdessä yksinäisyydestä osaksi yhteisöä-15-30 -vuotiaat nuoret työttömyydestä työelämään

Haaveet Arjesta -yhdistyksen tarkoituksena on asiakkaiden elämän taitojen ja arjen hallinnan tukeminen sekä ylläpito.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomessa on tällä hetkellä n. 90 000 nuorta 15-24 vuotiasta työtöntä henkilöä. Määrä kattaa noin 27,5 % kyseisen ikäluokan työvoimasta ja huoli näiden ihmisten tulevaisuudesta ei ole aiheeton. Emme tiedä varmasti yhtä syytä näin suurelle työttömyydelle, mutta voimme vain arvailla onko syynä nuorten ihmisten yksinäisyys yhä kasvottomammaksi muuttuvassa maailmassa, vaikea sosiaalinen tilanne lamasta pyristelevässä yhteiskunnassamme vai kannustimien riittämättömyys? Emme varmasti tule koskaan saamaan selkeän yksiselitteistä vastausta kysymykseen, mutta haluamme tehdä oman osamme, jotta näiden nuorten tulevaisuus näyttäisi valoisammalta. Viime aikoina on usein eri yhteyksissä tullut esiin pelko nuorten syrjäytymisestä ja eriarvoistumisesta. Jotta kuilu työelämässä olevien ja työttömyydestä kärsivien välillä ei kasvaisi, kannustamme jokaista huolehtimaan toinen toisistamme. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus saada apua kokemiinsa ongelmiin ja tehdä haaveistaan totta. Useimmiten ongelmista selviytymiseen ja haaveiden toteuttamiseen tarvitaan itsensä lisäksi joku toinen. Me Haaveet Arjesta yhdistyksen perustajat olemme aitiopaikalta seuranneet tällaisten yhteiskunnan ulkopuolella olevien nuorten elämää ja myös me kannamme suurta huolta näiden yksilöiden tulevaisuudesta. Yksilön arvostus, itsemääräämisoikeus, vertaistuki ja mahdollisuus nousta harmaan arjen yläpuolelle luo uskoa parempaan huomiseen. Emme halua vain esittää sivuosaa tässä kehityksessä, vaan haluamme olla yksi pääosan esittäjistä tämän kehityksen pysäyttämisessä. Haluamme kokeilun kautta saada uusia keinoja nuorten pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, syrjäytyneisyydeen ehkäisemiseen, yksilön tarpeiden ja toiveiden mahdollistamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Tarkoituksena on olla vaikuttamassa positiivisesti näiden nuorten tulevaisuuden näkymiin ja olla tukena heidän tiellään kohti arjen haaveita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Haaveet Arjesta- yhdistyksen tarkoituksena on asiakkaiden elämän taitojen ja arjen hallinnan tukeminen sekä ylläpito. Toimintaan osallistumalla asiakkailla on mahdollisuus lisätä sosiaalisia kontakteja, rohkaistua kohtaamaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa, toimia selkeän päivärytmin mukaan ja pysyä arjessa kiinni. Toimintaa järjestetään päiväkeskuksessa, jossa aamu aloitetaan klo 8.00 ja asiakkaille tarjotaan ilmainen aamupala klo. 9.00. Asiakkaille tarjotaan myös ilmainen lounas klo.12:00, jonka toteuttamisessa ja ruoka-aineiden ostamisessa he voivat olla mukana. Keskuksessa on myös kahvia ja teetä tarjolla koko päivän ajan. Päivän ohjelma suunnitellaan etukäteen toiminnanohjaajien toimesta ja kerran viikossa pidetään kokoontuminen nuorten kanssa, jossa he voivat tuoda esille omia toiveitaan ja ideoitaan seuraavan viikon ohjelmaan liittyen. Päivän aikana asiakkailla on mahdollisuus keskusteluun, arjen taitojen kehittämiseen mm. ruokaa tehden, leipoen, pelaillen tai osallistumalla tapahtumiin tai retkiin. Keskuksessa on myös mahdollisuus pyykin pesuun ja tietokoneen käyttöön. Yhdistyksen tavoitteena on myös innostaa asiakkaita työ/koulupaikan hakemiseen yhteistyössä viranomaisten, koululaitosten ja paikallisten yrittäjien kanssa. Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat tärkeitä kulmakiviä toimintaa luotaessa, yksilön toiveita tai haaveita unohtamatta. Tarkoituksena on järjestää päiväkeskustoimintaa työttömille nuorille. Kokeilussa haasteellisinta on juuri saada työttömät ja syrjäytyneisyydestä kärsivät nuoret fyysisesti paikalle ja sitoutumaan keskuksen toimintaan. Käytännössä tavoitteenamme on parantaa nuorten elämän- ja arjenhallinnan taitoja ja saada heidät aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Toiveenamme on, että nämä nuoret pystyisivät tulevaisuudessa elämään pääosin ulkoisten tukien ulkopuolella itse ansaitsemillaan varoilla. Kokeilu on tarkoitus aloittaa kevään 2018 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Haaveet Arjesta -yhdistys yhdessä paikallisten yrittäjien, asiantuntijaorganisaatioiden, vapaaehtoistyöntekijöiden, kokemuskouluttajien ja työllisyydestä vastaavien viranomaisten kanssa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhdistyksen perustajilta löytyy taustaa vapaaehtoistyöstä, sosiaalityöstä ja talouden- sekä yritysjohtamisen puolelta.