Yhteinen kaupunki Kotoutumispeli | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

MaahanmuuttajatYhteisöllisyysPelillisyysKotouttaminenSokra

694 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.04.2020

Yhteinen Kaupunki - hanke

Yhteinen Kaupunki - hanke

Yhteinen kaupunki Kotoutumispeli

Pelin tarkoituksena on suorittaa joukkueissa erilaisia Kemiin liittyviä tehtäviä joko lautapelinä tai kaupungilla liikkuen. Suositeltu joukkuemäärä on 2- 4, pelin kestää n. 40 min. Kaikenlainen soveltaminen ja omien tehtäväkorttien lisääminen on sallittua ja suositeltavaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Uudenlaisella taidelähtöisellä ja pelillistävällä menetelmällä kutsutaan esimerkiksi maahanmuuttajat mukaan tutustumaan asuinalueeseensa. Maahanmuuttajat jäävät helposti yhteisön, työn ja koulutuksen ulkopuolelle. Tämä lisää yksinäisyyden ja pystymättömyyden tunnetta ja saattaa johtaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja edelleen eristäytymisen tunteeseen myös tulevissa sukupolvissa. Viranomaisten apu voi tuntua byrokraattiselta ja olla irti maahanmuuttajien arjesta. Kokeilusta halutaan oppia, voidaanko maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteisöllisyyttä vahvistaa. Halutaan tietää, voiko leikillisyyden kautta vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja pystyvyyden tunnetta. Voiko pelillisyyden kautta kehittää Suomen kielen oppimista ja kommunikoinnin helpottumista ja ymmärretyksi tulemista. Halutaan kokeilla, rohkaistuvatko esimerkiksi maahanmuuttajat olemaan vuorovaikutuksessa ja jakamaan yhteistä arkea.

Miten kokeilu toteutetaan?

Pelillisyys lisää luovaa ajattelua ja yhteisöllisyyttä, se on universaalia, vahvistaa resilienssiä ja on hauskaa. Yhdessä tekeminen ja pelaaminen mahdollistavat kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen ja kotouttamisen. Pelin avulla on helppo tutustua erilaisiin paikkoihin ja tapoihin. Erilaisille ihmisille, erityisesti maahanmuuttajataustaisille, jotka haluavat tutustua asuinympäristöönsä sekä niille, jotka haluavat vahvistaa oman kotiseudun tuntemusta maahanmuuttajien kanssa yhdessä toimien. Toimintamalli vahvistaa kaksisuuntaista kotoutumista. Ideaa voidaan testata missä tahansa kaupunkiympäristössä halutuilla kohderyhmillä, joita voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat tai vanhukset. Kokeilu toteutui 1.3.2017 - 31.5.2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutti Yhteinen Kaupunki-hanke.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Pelin ohjaajan työpanos, opastus, pelivälineet/työvälineet ja matkakulut.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti sille asetetut tavoitteet vahvistamalla kaksisuuntaista kotoutumista.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kaksisuuntainen kotoutuminen ja osallisuus paranivat yhteisössä ja kielitaito kohentui. Taidelähtöisin ja pellillisin menetelmin ohjattiin kannustavalla asenteella tutustumaan ympäristöönsä ja kaupunkiin sekä ihmisiin. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja yhteisöllisyys vahvistuivat. Leikillisyyden kautta vaivattomasti vuorovaikutustaidot vahvistuivat ja pystyvyyden tunne kasvoi. Suomen kielen kehittymisen kautta kommunikointi ja ymmärretyksi tuleminen helpottuivat. Näin maahanmuuttaja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa ja pystytään jakamaan yhteistä arkea.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua voidaan laajentaa muihinkin kuin maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Jo kotoutuneet maahanmuuttajat voivat toimia oppaina uusille asukkaille.