Yhteinen malli ja alusta laadukkaalle referenssille | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

960 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.08.2018

Sami Saari & Rune Paananen & Mikko Saarikoski, Rakentamisen Laatu RALA ry

Yhteinen malli ja alusta laadukkaalle referenssille

Kokeilussa tuotettiin malli vakiomuotoisesta, vertailukelpoisesta ja varmennetusta rakennusalan referenssistä. Referenssimallin lisäksi alettiin kehittämään avointa alustaa rakennetun ympäristön referenssien keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja esittämiseksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rakennusalan tilaajat pyytävät usein liittämään tarjoukseen referenssejä, jotka täyttävät tilaajan referensseille asettamat vaatimukset. Referenssien sisältövaatimukset vaihtelevat eri tilaajien välillä, jolloin tarjoajat joutuvat muokkamaan referenssejään tarjoukseen sopiviksi. Tarjoajien toimittamien referenssien erilaiset sisällöt vaikeuttavat niiden tasapuolista vertailua. Pystytäänkö rakennusalalle määrittelemään yhteistä referenssimallia yritys- ja henkilöreferensseihin. Samalla kokeillaan kehittää avointa verkkokaupan tyylistä alustaa referenssitiedon hallintaan sekä kartoittaa referensseihin liittyvän tiedon keräämistä osaksi alustaa rajapintojen kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Alan yhteinen referenssimalli tulee helpottamaan merkittävästi tarjousvaiheen työtä, koska referenssien sisältöä ei tarvitse erikseen tarkentaa jokaisen tilaajan osalta. Myös tilaajalle vakiomuotoisuus tuo merkittäviä etuja, koska eri toimittajien referenssit ovat oikeasti keskenään vertailukelpoisia. Avoin alusta referenssien keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja esittämiseksi voisi korvata yritysten toiminnassa referenssien hallintaan kehitetyt monenlaiset työkalut. Yhteisen referenssimallin määrittelyä kokeillaan rakennusalan toimijoista muodostettavan yhteistyöryhmän kanssa. Saman yhteistyöryhmän kanssa pyritään määrittämään tarvetta vastaavat toiminnallisuudet avoimeen alustaan. 10/2017-6/2018 välisenä aikana kokeilu yritetään saada pilotoivalle tasolle.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Rakentamisen Laatu RALA ry yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kokeilu on osa KIRA-digi -kärkihanketta ja ympäristöministeriö on ollut hankkeen tukija.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

107 940

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokemusta vastaavan tyylisistä projekteista sekä rakennusalan verkostot, joita voidaan hyödyntää erityisesti määrittelytyössä ja tulosten jalkauttamisessa.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeiluhanke saavutti pääosin sille asetetut tavoitteet. Yritysreferenssin osalta määrittelytyö yhteisestä vakiomuotoisesta referenssimallista saatiin tehtyä. Henkilöreferenssien osalta viimeistelytyötä jäi tehtäväksi erityisesti käsitteen "Suoritettu työtehtävä" osalta. Avoin alusta referenssitiedon keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja esittämiseksi saatiin rajattuun testiin kokeilun aikana.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Konkreettisena tuloksena saatiin aikaan referenssimallit yritys- ja henkilöreferensseille. Malleissa on huomioitu talonrakentamisen ja INFRA-rakentamisen erityispiirteet sekä yritysten roolien ja kohteen elinkaaren vaiheiden vaikutukset sisältöihin. Kokeilun aikana muodostui ajatus referenssien tasoista, joissa toimijan itsensä kirjaama referenssi on pohjatasona ja referenssin arvo kasvaa esimerkiksi tilaajavarmennuksen ja -palautteen avulla. Avoimen alustan kehittämisessä pyrittiin hyödyntämään alustatalouden periaatteita ja alustavia keskusteluita tiedon siirtämisestä eri palveluiden välillä käytiin aktiivisesti.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Referenssialustan pilotointia laajennetaan kokeilun päättymisen jälkeen. Pilotoinnin myötä referenssimalleihin tehdään tarvittavia tarkennuksia ja henkilöreferenssimallin kehitys pyritään viemään osin kesken jääneen työtehtävä-käsitteen osalta loppuun. Kokeilun tuloksista pyritään tiedottamaan alaa laajasti. Tilaajien ja toteuttajien saaminen mukaan alustan ja referenssimallin käyttöön tulee olemaan ratkaisevaa kokeiluun liittyvän potentiaalin hyödyntämisessä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.08.2018

Lisätietoa


Rakentamisen Laatu RALA ry - www.rala.fi/yhteystiedot/

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit