Yhteismaan ongelman Suomen metsänhallinnan kontekstissa | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

YhteistyöYhteisöllisyysDemokratiaPolitiikkaIlmastonmuutos

609 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.01.2020

Yhteismaan ongelman Suomen metsänhallinnan kontekstissa

Kyseessä on Pro gradu -työni, joka on tehty yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tavoitteena työssä on ollut tutkia vuonna 2018 avautuneen digitaalisen metsävaratietojärjestelmän potentiaalia yksityismetsien hallinnoinnissa. Näkemykseni mukaan, mikäli järjestelmä perustuu avoimuuteen ja toimijoiden väliseen luottamukseen sekä sosiaaliseen pääomaan voi metsien hallinnointi edistää kestävyyttä, eli säilyvyyttä ja jatkuvuutta. Hyödynnän Nobel palkitun Elinor Ostromin yhteismaan(commons) teoriaa työssäni. Idean jatkokehittely voisi koskea Metsään.fi -alustan kehittämistä enemmän yhteisölliseksi, rakentamalla kattavampia kommunikoinnin ja tiedon vaihdon kanavia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on jo olemassa ja erilaisia digitaalisia metsävara-alustoja löytyy, mutta kyseinen Metsään.fi-alusta on valtakunnallinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, minkä potentiaali perustuu sen asiantuntijuuden(tiede ja huipputeknologiat) ja paikallisen yksityismetsänhallinnoinnin hybridimalliin. Se voi tavoittaa kansallisella tasolla kaikki metsäalantoimijat, ja jakaa paikallistietämystä sekä tieteellistä tietoa metsistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kyseessä on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke. Kokeilussa tulisi ottaa yhteys Metsään.fi -alustan rakentajiin, Metsäkeskukseen ja rahoittajatahoon, jatkokehittelyä varten.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Metsäkeskus ja maa- ja metsätalousministeriö. Minulla itselläni ei ole kontakteja näihin tahoihin.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Ehdotukseni on idean tasolla.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olen työstänyt asiaa gradun tasolla, mutta minulla on kontakteja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoihin, jotka tutkivat demokratiaa, kestävää kehitystä ja yhteismaan ongelmia.