Yhteisöpalvelu oppilaitoksiin oppilaiden ryhmäyttämistä varten | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

705 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.05.2017

Kristoffer Östman

Yhteisöpalvelu oppilaitoksiin oppilaiden ryhmäyttämistä varten

Perustetaan netissä toimiva yhteisöpalvelu, jossa uudet oppilaat voisivat tutustua toisiinsa jo ennen lukuvuoden alkua. Tämä edistäisi oppilaiden keskinäistä ryhmäytymistä, joka puolestaan ennaltaehkäisisi koulukiusaamista

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tavoitteena on luoda toimiva ja turvallinen ympäristö uusiin luokkakavereihin tutustumiseksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ennen kokeilua on tietysti ensi rakennettava palvelun beta versio, jolla pystytään testaamaan palvelun toimivuutta. Kokeilu toimisi yhteistyössä oppilaitosten kanssa, jossa otettaisiin mukaan muutamia testiluokkia eri puolelta Suomea.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

My friend network

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

1000€

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.05.2017

My friend network olisi sovelluspohjainen yhteisöpalvelu, joka toimisi kaikissa Suomen peruskouluissa sekä lukioissa. Yhteisö palvelun idea olisi koota uudessa koulussa tulevat luokkakaverit samaan paikkaan ja auttaa heitä ryhmäytymään paremmin. Sovelluksen avulla oppilaille aukenisi mahdollisuus tutustua muihin kanssa opiskelijoihin jo ennen koulun alkua ja näin luoda hyvän pohjan tutustumiselle.

Tällä hetkellä monissa kouluissa ei ole varattu tarpeeksi resursseja oppilaiden ryhmäytymiseen, joka on merkittävä tekijä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. My friend network tarjoaisi modernin ja tehokkaan ratkaisun perinteisen ryhmäyttämisen tueksi.

Yhteisöpalvelu toimisi käytännössä siten, että jokaiselle oppilaalle annettaisiin henkilökohtainen liittymiskoodi, jolla hän pääsisi rekisteröitymään palveluun ja liittymään oman luokkansa yhteisöön. Henkilökohtainen liittymiskoodi mahdollistaa sen, ettei luokan yhteisöön pääse muut kuin luokan jäsenet. Liittymiskoodi voitaisiin jakaa esimerkiksi. postitse, Wilmassa tai sähköpostitse tuleville oppilaille.

Rekisteröitymisen ja oman luokan yhteisöön liittymisen jälkeen oppilas voisi halutessaan täyttää tietoja itsestään omaan profiiliin. Omaan profiiliin olisi mahdollista kertoa itsestään, luonteestaan, omista harrastuksista tai kiinnostuksen kohteista. Lisäksi sovellus mahdollistaisi omien sosiaalisten medioiden linkittämisen profiiliin. Oman profiili kuvan lisäämisen olisi myös mahdollista, mutta se ei näkyisi automaattisesti muille käyttäjille. Profiili kuva voisi näkyä esimerkiksi vain niille, jonka kanssa kyseinen oppilas on jutellut chatissa tietyn viesti määrän verran. Tällä rajoitteella ihmisiä pyritään kannustamaan tutustumaan ensin toisen persoonaan ulkonäön sijaan.

My friend networkin oman luokan yhteisössä olisi mahdollista luoda tapahtumia tai sopia tekemistä omien luokkalaisten kanssa. Muiden luokkalaisten luomat tapahtumat näkyisivät sovelluksen tapahtumat-sivulla.

Jokaisen luokan yhteisössä olisi oma ryhmä chatti, joka mahdollistaisi helposti luokkalaisten välisen yhteydenpidon. Chatti tarjoaisi paremman vaihtoehdon nykyisin monissa luokissa käytössä oleviin Whatsapp-ryhmiin, jonka luomiseksi tulee kerätä ensin kaikkien luokkalaisten puhelinnumerot.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit