Yrittäjien mahdollisuudet kansainvälisen työvoiman rekrytointiin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AikuisetAmmattikorkeakouluKorkeakouluTyöTyössäkäyvätTyöttömätKuntaMaahanmuuttajatViranomaisyhteistyöPolitiikkaKotouttaminen

605 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.05.2018

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yrittäjien mahdollisuudet kansainvälisen työvoiman rekrytointiin

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisesti työperäistä maahanmuuttoa, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisen työvoiman rekrytointiprosessissa, sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä. https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/projektitietokanta/?RepoProject=441037 https://twitter.com/MYMaT_hanke

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Etelä-Pohjanmaalla on todistetusti työvoimapula, sillä Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan 38%:lla maakunnan toimipaikoista on ollut haastaita saada työvoimaa. Kotimaisen työvoiman puuttuessa työperäistä maahanmuuttoa on pystyttävä lisäämään sekä maahanmuuttajien työllisyyttä parantamaan. Yrittäjille keinoja ja mahdollisuuksia kansainvälisen työvoiman saatavuuteen. Viranomaisille tietoa kansainvälisen työvoiman prosessin ongelmista ja kompastuskivistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hanke luo yrittäjille mahdollisuuksia kansainvälisen työvoiman rekrytointiin. Kokeilu 1: Yrittäjät ja kansainvälisen työvoiman asinatuntijoita sekä viranomaisia tuodaan yhteen vuorovaikutteiseen kokeiluun saamaan lisätioetoa mahdollisuuksista ja haasteista. Kokeilu 2: kansainvälisen työvoiman työllistämisessä kokeneet yrittäjät tuodaan antamaan mentoriapua toisille yrittäjille. Kokeilu 3: Tapahtumien pohjalta luodaan tiekartta, joka sisältää ohjeita ja neuvoja kansainvälisen työvoimaan hyvään työllistämiseen. Virallisen prosessin lisäksi tiekartta sisältää myös hyviä käytänteitä ja kokemuksen tuomia neuvoja eteläpohjalaisesta perspektiivistä kansainvälisen työvoiman työllistämiseen. 1. kokeilu järjestetään 30.5.2018 sekä 31.5.2018 kahtena saman sisältöisenä tapahtumana. 2. Kokeilu järjestetään elo-syyskuussa 2018 3. Tiekartta luodaan syys-lokakuussa

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hanke yhdessä TE-toimiston, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, ELY -keskuksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Etelä-Pohjanmaan liitto rahoittaa hankkeen ja sen kokeilut AIKO -rahoitusohjelmasta

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva projektipäällikkö sekä osa-aikainen opettaja

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Sisällöllisesti kokeilu saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Kokeilujen anti oli läsnäolioille hyvä ja he saivat tarvitsemansa tietoa kansainvälisen työvoiman rekrytointiin. Yrittäjiä olis toivottu jokaiseen kokeiluun lisää.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tietoa kansainvälisen työvoiman rekrytointii tarvitaan. Teimme edelleen paljon töitä asenteiden kanssa. Hankkeen tieto täytyy olla yrittäjien saatavilla sillon kun he sitä tarvitsevat, ennakoivasti tietoa haetaan vain niukasti. Toisaalat annakointi olisi tärkeää, jotta työvoiman saannin ongelmiin ja vaihtoehtoihin tässä tilanteessa osataan varautua.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Yrittäjäjärjestöillä ja työntekijöitä välittävillä tahoilla on hyvä valmistautua yrittäjien avustamiseen kansainvälisen työvoiman suhteen. Tietoa ja apua kansainvälisen työvoiman rekrytointiin tulisi löytyä keskitetysti silloin kun yrittäjät sitä tarvitsevat. Yrittäjäjärjestötö voisivat hankkia itselleenvalmiiksi mentoreita, joiden yhetystiedot voidaan antaa työvoimapulan kanssa painivalle yrittäjälle. Työvoimanvälittäjillä on hyvä olla tästä tieto, jotta he voivat ohjata työntekijää tarvitsevan yrittäjän hakemaan apua oikeasta paikasta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.11.2018

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisesti työperäistä maahanmuuttoa, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisen työvoiman rekrytointiprosessissa, sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä. Helpottamalla rekrytointiprosessia ja tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa voidaan parantaa eteläpohjalaisten yritysten edellytyksiä palkata kansainvälistä työvoimaa työntekijöitä ja siten pienentää maakunnan maahanmuuttajien työttömyysastetta. Hyvät työllisyysnäkymät ovat omiaan kasvattamaan alueen vetovoimaa sekä vahvistamaan elinkeinoelämää.  


Hankkeessa toteutettavina toimenpiteinä ovat:  

1. Asiantuntijaryhmä -kokeilu, jossa kansainvälistä työvoimaa rekrytoineet yritykset ja viranomaiset tuodaan yhteen neuvontaa ja ongelmakohtien selvittämistä varten.

2. Vertaistuki -kokeilu, jossa kansainvälistä työvoimaa rekrytoineet yritykset auttavat kansainvälisen työvoiman rekrytoimisesta kiinnostuneita yrityksiä. 

3. Luodaan digitaalinen tiekartta ja eteläpohjalainen malli kansainväliseen rekrytointiin maakunnan yrityksissä., johon kootaan a) yritysten onnistumiset ja hyvät käytännöt kansainväliseen työvoiman rekrytointiin b) neuvoja ja ohjeita kansainvälisen työvoiman rekrytointiin eteläpohjalaisesta perspektiivistä. 


Hankkeessa luotavaa tiekarttaa voidaan soveltaa tulevaisuudessa yritysten ja viranomaisten yhteistyössä sekä kansainvälisen työvoiman rekrytoimisessa yrityksiin. Erityisesti tiekartta toimii nopeana ja yksinkertaisena työkaluna eteläpohjalaisille yritykselle kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa.  Hanke tähtää hanketoimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden pitkäjänteiseen kansainväliseen yhteistyöprosessiin ja kansainvälisiin verkostoihin hakeutumiseen maahanmuuttaja -teeman ympärillä.  Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.11.2018, yhteensä 8 kuukautta.


Tierkartan digitaalinen versio löytyy osoitteesta: https://www.thinglink.com/scene/1112332398088945665


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit