Yrittäjien mahdollisuudet kansainvälisen työvoiman rekrytointiin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluTyöTyössäkäyvätTyöttömätMaahanmuuttajatViranomaisyhteistyöMaakuntaKotouttaminen

663 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.05.2018

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yrittäjien mahdollisuudet kansainvälisen työvoiman rekrytointiin

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeen tavoitteena on edistää työperäistä maahanmuuttoa Etelä-Pohjanmaalla, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisen työvoiman rekrytointiprosessissa, sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä. Helpottamalla rekrytointiprosessia ja tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa voidaan parantaa eteläpohjalaisten yritysten edellytyksiä palkata kansainvälistä työvoimaa työntekijöitä ja siten pienentää maakunnan maahanmuuttajien työttömyysastetta. Hyvät työllisyysnäkymät ovat omiaan kasvattamaan alueen vetovoimaa sekä vahvistamaan elinkeinoelämää. Hankkeessa toteutettavina toimenpiteinä ovat: 1. Asiantuntijaryhmä -kokeilu, jossa kansainvälistä työvoimaa rekrytoineet yritykset ja viranomaiset tuodaan yhteen neuvontaa ja ongelmakohtien selvittämistä varten. 2. Vertaistuki -kokeilu, jossa kansainvälistä työvoimaa rekrytoineet yritykset auttavat kansainvälisen työvoiman rekrytoimisesta kiinnostuneita yrityksiä. 3. Luodaan digitaalinen tiekartta ja eteläpohjalainen malli kansainväliseen rekrytointiin maakunnan yrityksissä., johon kootaan a) yritysten onnistumiset ja hyvät käytännöt kansainväliseen työvoiman rekrytointiin b) neuvoja ja ohjeita kansainvälisen työvoiman rekrytointiin eteläpohjalaisesta perspektiivistä. Hankkeessa luotavaa tiekarttaa voidaan soveltaa tulevaisuudessa yritysten ja viranomaisten yhteistyössä sekä kansainvälisen työvoiman rekrytoimisessa yrityksiin. Erityisesti tiekartta toimii nopeana ja yksinkertaisena työkaluna eteläpohjalaisille yritykselle kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa. Hanke tähtää hanketoimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden pitkäjänteiseen kansainväliseen yhteistyöprosessiin ja kansainvälisiin verkostoihin hakeutumiseen maahanmuuttaja -teeman ympärillä. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.11.2018, yhteensä 8 kuukautta. https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/projektitietokanta/?RepoProject=441037

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Työvoimapula on todistettu ongelma Etelä-Pohjanmaalla. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 38% eteläpohjalaisista toimipaikoista ei ole onnistunut saamaan tarvitsemaansa työvoimaa. Kotimaisen työvoiman puutteessa työperäistä maahanmuuttoa täytyy pystyä lisäämään ja samalla myös Suomessa jo olevat maahanmuuttajat on saatava työllistymään yrityksiin. Kokeilun toivotaan kehittävän yrittäjien mahdollisuuksia kansainvälisen työvoiman rekrytointiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistymiseen -hankkeessa luodaan yrittäjille mahdollisuuksia kysyä kansainvälisestä rekrytoinnista asiantuntijoilta sekä kehittää omia taitojaan kansainvälisen työvoiman rekrytointiin silloin, kun kotimaista työvoimaa ei ole saatavilla. Hankkeessa kokeillaan vuorovaikutteista yhteistyötapaamista kansainvälisen rekrytoinnin asinatuntijoiden ja yrittäjien välillä. Toisena kokeiluna testataan mentori -ajatusta, jossa kansainvälisen työvoiman kokeneet työllistäjät auttavat ja neuvovat toisia yrittäjiä aiheessa. Kolmantena luodaan tiekartta hyvään kansainvälisen työvoiman työllistämiseen, joka sisältää virallisen prosessin lisäksi myös kokemuksia ja hyävksi todettuja käytänteitä eteläpohjalaisesta perspektiivistä. Ensimmäinen kokeilu järjestetään 30.5.2018 sekä 31.5.2018 kahtena saman sisältöisenä tapahtumana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hanke yhteistyössä muun muassa TE-toimiston, Etelä-Pohajnmaan kauppakamarin sekä ELY-keskuksen kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankerahoituksen puitteissa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hyväksytty hankerahoitus, projektipäällikkö sekä opettaja, joka työskentelee hankkeessa. Hyvät yhteityökumppanit.