YRITYSPUISTO SYKE | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

754 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.11.2018

Sastamalan Elinkeinopalvelut

YRITYSPUISTO SYKE

Olemme laajentamassa ja uudistamassa olemassa olevaa yritysaluetta Yrityspuisto Sykkeeksi. Yrityspuiston vahvuuksia ovat yritysverkostot, infrastruktuuri ja palvelut. Nyt osallistamme sidosryhmiä ideointiin joukkoistamisella Ideatehtaassa www.bit.ly/ideatehdas

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme löytää uusia keinoja, jolla saamme kehitystyöhön mukaan kaikki henkilöt, jotka haluavat osallistua yhteiseen kehittämiseen ja kannustaa mukaan niitä verkostojemme henkilöitä, joiden osaamisesta olisi hyötyä. Tähän tarpeeseen olemme kokeilemassa joukkoistamis-työkalua Ideatehdasta www.bit.ly/ideatehdas Halutaan oppia, lähtevätkö ihmiset mukaan sähköisesti ja julkisesti tehtävään ideointiin ja saadaanko tätä kautta uusia, lisäarvoa tuottavia ideoita ja näkemyksiä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideatehdas mahdollistaa kenen tahansa osallistumaan ideointiin, jolloin moninkertaistetaan ideoiden ja ideoiden arvioinnin määrän. Kokeillaan joukkoistamistyökalua Ideatehdasta www.bit.ly/ideatehdas Kokeilu toteutetaan 23.11.-10.12.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Sastamalan kaupungin Elinkeinopalvelut -organisaatio ja yhteistyökumppanina toimii Corefiner.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilu on osa AIKO-rahoitteista hanketta "Yrityspuisto Sykkeen toimintamallin kehittäminen", jonka kokonaisbudjetti on noin 60 000 euroa. Tämä kokeilu on vain osa hankkeen toteutusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeen resursseina toimivat tällä hetkellä osa-aikainen hanketyöntekijä, yrityspuistokoordinaattori ja elinkeinojohtaja