Digitaidot sotetyössä | Kokeilunpaikka.fi

13.9.2018 - 13.10.2018

Digitaidot sotetyössä

Digitaidot sotetyössä

Kokeiluhaun tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja, jotta voidaan vapauttaa aikaa tärkeimpään – asiakkaan kohtaamiseen. Etsimme 13.9.-17.10.2018 kokeiluja ratkaisemaan arjen haasteita kolmessa teemassa, rahoitettavaksi valittiin yhteensä 17 kokeilua.

Syksyllä 2018 järjestetyn kokeiluhaun myötä valittiin 16 toteutettavaa kokeilua, jotka saivat rahoitusta maksimissaan 10 000 euroa. Kokeilut käsittelivät laajasti erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa ajankäyttöä ja rutiinien hallintaa, jotta varsinaiseen asiakkaan kohtaamiseen jäisi enemmän aikaa. Mukana oli muun muassa potilasohjausprosessin digitalisoimista, 360-videoiden käyttöä henkilöstön perehdyttämiseen ja hoivakodin biohakkerointia sekä Avustava lääkeseuranta -sovellus.

Kokeilujen tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja, jotta voidaan vapauttaa aikaa tärkeimpään eli asiakkaan kohtaamiseen. Mitä kokeiluista opittiin?

”Digiratkaisut helpottavat hoitotyötä silloin, kun niitä käytetään tukemaan ja sujuvoittamaan perustyötä. Kokonaan uusien palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen ei välttämättä nykyisellään ole helppoa”, toteaa erityisasiantuntija Johanna Kotipelto Valtioneuvoston kansliasta.

Vastuu- ja tietosuojakysymyksiin erityishuomiota

Vaikka vastuu- ja tietosuojakysymyksiä oli mietitty kokeiluja suunniteltaessa, nostavat ne helposti päätään yllättävissäkin tilanteissa digiratkaisujen yhteydessä. Tietoturva on siksi huomioitava etupainotteisesti. Kokeiluista opittiin myös, että nopean start-up-henkisyyden lisäksi tärkeää on suunnitelmallinen toiminta.

”Kokeilu onnistui parhaiten silloin, kun se oli mahdollisimman paljon lähtöisin organisaation omalta hoitohenkilöstöltä eikä ikään kuin ulkoapäin tuotuna. Sitoutunut ja kehityshaluinen henkilöstö on kaiken A ja O”, toteaa kokeiluhakua Motivassa vetänyt asiantuntija Taneli Varis.

Kokeiluhakua varten käytiin useita taustakeskusteluja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kuntatoimijoiden kanssa, jotta saatiin selville aitoja tarpeita. Taustakeskustelujen perusteella aihealueiksi valikoituivat yhteiset toimintatavat, asiakkaan kohtaaminen ja työntekijän oma osaaminen digitaalisissa ratkaisuissa sekä joustava oppiminen. Kaikkiaan kokeiluihin oli varattu enintään 200 000 euroa.

Lue lisää: Näin kokeiluhaku toteutettiin

Ohjelmaan valitut kokeilut: