Kokeilut Itämerihaasteessa | Kokeilunpaikka.fi

21.10.2021 - 22.11.2021

Kokeilut Itämerihaasteessa

Kokeilut Itämerihaasteessa

Merialueisiin ja vesiin kohdistuvat moninaiset yhteiskunnan käyttömuodot, tarpeet ja toiminnot aiheuttavat paineita sekä ympäristölle että vesialueiden kestävälle käytölle. Samalla ilmastonmuutoksen takia kuormitusriskit ovat lisääntymässä ja vieraslajit aiheuttavat haittaa. Turun kaupungin Itämerihaaste etsii neljää Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta edistävää kokeilua.

Onko sinulla innovatiivinen kokeiluidea Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta kehittämiseen liittyen? Nyt voit hakea sen toteutukseen tukea. Kokeilujen toteuttamiseen on varattu 7000 euroa kokeilua kohden. Itämerihaasteen kokeilujen toteuttajiksi voivat hakea vesiensuojelua ja monimuotoisuutta tavoittelevat yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Kokeilut toteutetaan helmikuuhun 2022 mennessä, maksatus vuoden 2021 aikana.

Itämerihaasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri, jonka tilaa pyritään edistämään ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista lähtökohdista kaikki kestävyyden osa-alueet huomioiden. Hakuun osallistuvat ideat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Saaristomeren ja lounaisen rannikkoalueen luotojen ja -ketojen sekä virtavesien paikallisen lajiston ja geeniperimän ylläpitäminen
  • Luontopohjaiset, monimuotisuutta tukevat hulevesiratkaisut
  • Yhteisöt vesien suojelun ja monimuotoisuuden voimavarana
  • Monimuotoisuutta lisäävät palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille
  • Koulutus tai ympäristökasvatus vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden teemoissa


Kuka voi osallistua hakuun?

Hakuun voivat osallistua yritykset ja muut alan toimijat, kuten kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimusryhmät ja oppilaitokset. 
 

Millaisella ehdotuksella voit hakea mukaan?

Saapuneet ehdotukset arvioidaan seuraavilla (8) kriteereillä asteikolla 1-5:

  • innovatiivisuus (kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai yhteistyönmuotoja monimuotoisuustyöhön tai on alueellisesti uusia) (1)
  • toteuttajat ja resurssit (toteuttajilla on riittävä osaaminen ja resurssit toimenpiteen toteuttamiseen) (2)
  • kokeilun soveltuvuus laajalle kohderyhmälle (3)
  • tuotteen tai palvelun skaalautuvuus. (kokeilu on sovellettavissa ja mahdollista kehittää pysyväksi ratkaisuksi) (4)
  • vaikutuksen suuruus haun teemoihin, eli ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutustapojen ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä vaikutus Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen. (5-8)

Kokeilujen arviointiryhmässä on edustajia Turun kaupungin Itämerihaasteesta, ilmastotiimistä, hulevesityöryhmästä ja Lumo-ohjelmatyön ryhmästä sekä Turun kauppakamarista. Arviointiryhmä arvioi ehdotukset ja valitsee toteutettavat kokeilut viikkoina 47-48.

Kuvaa hakemuksessasi yllä mainittujen kriteerien lisäksi millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Tulokset raportoidaan avoimesti Kokeilun paikan palveluun.

Huomioithan että kokeilu ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita. Pidätämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.


Kuinka osallistut hakuun?

Jättääksesi kokeilun aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta.  Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa kokeilun kirjaamisen. Ehdotusta voi muokata kokeiluhaun sulkeutumiseen 22.11. klo 12 asti.

Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, helppoa eikös! Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja lisännyt kokeilun teemat, on ehdotuksesi valmis ja voit julkaista kokeilusi. Sinun ei tarvitse siirtyä vaiheissa eteenpäin, vaan jätä ehdotuksesi ensimmäiseen ideavaiheeseen.

Lisää ohjeita kokeilun jättämiseen löydät sivuston ohjeista. Kun muotoilet ideaa kannattaa annattaa tutustua kokeilun toteuttamisen työkaluihin!


Mitä ovat nopeat kokeilut ja miksi kannattaa lähteä mukaan?

Nopeat kokeilut mahdollistavat uusien innovaatioiden ja palveluiden testaamisen käytännössä ilman raskaita rahoitushakemuksia ja byrokratiaa. Idea voi olla kehitysvaiheessa, jolloin nopeiden kokeiluiden avulla on mahdollisuus löytää lopputuotteen vahvuudet ja heikkoudet jo kehitysvaiheessa.

Itämerihaaste tarjoaa kokeilijoille rahoituksen lisäksi muun muassa näkyvyyttä, ohjausta, palautetta, käyttäjiä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Kokeilujen sparraukseen osallistuvat valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan asiantuntijat. Kokeilujen opit raportoidaan ketterästi Kokeilun paikkaan kaikkien kiinnostuneiden seurattaviksi.


Taustaa Itämerihaasteesta

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit tekivät yhteisen aloitteen Itämeren suojelemiseksi ja käynnistivät Itämerihaasteen, jonka tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Helsingin ja Turun kaupungit toteuttavat vapaaehtoisia suojelutoimenpiteitä yhteisten toimenpideohjelmien kautta. Toimenpideohjelmat huomioivat EU:n Itämeren alueen strategian ja Itämeren suojelukomission suositukset Itämeren suojelun edistämiseksi sekä alueelliset ympäristöstrategiat ja -ohjelmat. Vuosien 2019-2023 toimenpideohjelman viisi päämäärää ovat: kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö-, ja aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.

Yksi Turun ja Helsingin kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpide on järjestää nopeita kokeiluja; 94: toteutetaan nopeita kokeiluja vesiensuojelutyössä uusien palveluiden ja innovaatioiden edistämiseksi.

Lue lisää Itämerihaasteesta: http://www.itamerihaaste.net/ ja toimenpideohjelmasta: http://www.itamerihaaste.net/files/2045/Itamerihaaste-tpo_2018_210x210_FINAL_251018_web.pdf


Lisätietoja:

Kokeiluhausta ja Kokeilun paikan alustasta: kokeilut@motiva.fi

Hakukriteereistä ja Itämerihaasteesta: Tove Holm, Itämerihaaste, Turun kaupunki, etunimi.sukunimi(at)turku.fi, 040 484 6979

 

Kuva: Emma Kosonen, Turun kaupunki

Aikajana

torstaina 21.10.2021
Kokeiluhaku auki
tiistaina 02.11.2021
Avoin haku info järjestettiin tiistaina 2.11 klo 13-14. Katso tallenne tästä: https://youtu.be/8S_iEh3j-Vo
maanantaina 22.11.2021
Kokeiluhaku päättyy
torstaina 09.12.2021
Valittujen kokeilujen aloitustilaisuus torstaina 9.12 kello 12-16
maanantaina 31.01.2022
Valittujen kokeilujen väliraportti 31.1.2022
maanantaina 28.02.2022
Valittujen kokeilujen tulee olla valmiina 28.2.2022
tiistaina 08.03.2022
Valittujen kokeilujen loppuraportti 8.3.2022.
keskiviikkona 23.03.2022
Kokeilujen päätöstilaisuus keskiviikkona 23.3. 2022

Kaikki hakuun osallistuneet kokeilut: