Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II | Kokeilunpaikka.fi

06.4.2022 - 15.9.2022

Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II

Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II

Tiedätkö paikan Helsingin seudulta, josta saisi kekseliäällä parannuksella kävelijälle tai pyöräilijälle nykyistä paremman? Hyödyttäisivätkö siemenrahoitus ja asiantuntija-apu sinua? Tai tarvitsetko tutkittua tietoa parannusten vaikutuksista päätöksentekijöille? Hae mukaan kävelyn ja pyöräilyn nopeiden kokeilujen ohjelmaan viimeistään torstaina 15.9.!

Nopeiden kokeilujen ohjelma tarjoaa rahoitusta ja asiantuntija-apua liikkumisympäristön parantamiseksi. Parannusten on tarkoitus olla nopeasti toteutettavia ja lisätä kävely- tai pyöräily-ympäristön viihtyisyyttä tai turvallisuutta erityisesti pimeään vuodenaikaan. Kokeilujen toteutusaikaa on syyskuusta 2022 tammikuun 2023 loppuun. Kokeilut voivat olla väliaikaisia tai pysyviä.  

Yleisimpiä kysymyksiä kävelyn ja pyöräilyn nopeiden kokeilujen ohjelmasta 

Mistä on kyse?

Haluamme parantaa kävelyn tai pyöräilyn olosuhteita nopeasti ja edullisesti erityisesti pimeään aikaan. Haluamme oppia kokeilemalla, arvioida kokeilujen vaikutuksia ja levittää tietoa oppimastamme. Nopeiden kokeilujen ohjelma on yksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman toimenpiteistä. Mikä MAL? Lue lisää: www.hsl.fi/mal

Minkälaisia kokeiluja tässä tarkoitetaan?

Kokeilun on kohdistuttava infrastruktuuriin ja se voi olla esimerkiksi valaistusta, värikkäitä pintoja tai vaikkapa kylmää kestäviä istutuksia. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kokemusta ympäristön miellyttävyydestä erityisesti pimeään aikaan: kokeilujen toteutusaikaa on syyskuusta 2022 tammikuun 2023 loppuun asti. Kokeilut voivat olla väliaikaisia tai pysyviä ja idea voi olla kokonaan uusikin, mutta sen ei tarvitse olla.

Mihin kokeiluja on tarkoitus toteuttaa?   

Kohdealueena ovat Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelussa mukana olevat kunnat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio (HSL-kunta ja mukana MAL-suunnittelun liikenneosiossa), Tuusula, Vantaa ja Vihti.  

Toimenpiteet voivat kohdistua kuntien katutilaan tai muuhun liikkumisympäristöön, kuten asemanseuduille, pyörien liityntäpysäköintiin tai maanteiden varsilla sijaitseville joukkoliikennepysäkeille.  

Ketkä voivat hakea mukaan ohjelmaan? 

Helsingin seudun kunnat ja Siuntio (ks. yllä mihin kokeiluja on tarkoitus toteuttaa). 

Mitä asioita kokeiluilla on tarkoitus ratkaista? 

Toteutettavien kokeilujen tavoitteena on parantaa liikkumisympäristön houkuttelevuutta ympäri vuoden sekä mahdollistaa turvallinen, kävelyyn ja pyöräilyyn rohkaiseva liikkumisympäristö.  

Ohjelman kaksi teemaa ovat:

1. Ympärivuotisesti houkutteleva liikkumisympäristö – ympäristö kutsuu liikkumaan (lisää viihtyisyyttä: vihreyttä/vesiaiheita/värejä/valaistusta, houkuttelevat  ja sujuvat asemaympäristöt, melun ja sääolojen kielteisten vaikutusten vähentäminen) 

2. Turvallinen liikkumisympäristö rohkaisee kävelyyn ja pyöräilyyn (lisää miellyttävyyttä, turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta pimeään aikaan esimerkiksi valaistusta ja näkyvyyttä parantamalla, houkuttelevampi ja turvallisempi ympäristö katutilaa uudelleen jakamalla, viihtyisät, houkuttelevat alikulut, pyöräpysäköinnin turvallisuuden parantaminen). 

Miksi kannattaa osallistua?  

Liikkujat arvostavat parannuksia! Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen avulla liikkumisympäristöä voi muuttaa lyhyessä ajassa parhaimmillaan merkittävästi. Tarkalla rajauksella toimenpide voidaan kohdistaa kunnan ja asukkaiden näkökulmasta keskeisille alueille. Kokeilun vaikutukset todentamalla saadaan kokemusta ja perusteluja vastaavien ympäristön parantamistoimenpiteiden toteuttamiseksi jatkossa.  

Kokeiluhakuun osallistumalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, oppia muilta sekä saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja tukea kokeilun toteutukseen sekä sen vaikutusten arvioimiseen.  

Kuinka paljon rahoitusta voi saada? 

Kokeilujen avustamiseen on varattu yhteensä 60 000 euroa (alv 0). Tästä puolet eli 30 000 € on varattu kokeiluihin, jotka kohdistuvat Väyläviraston hallinnon alueille: asemanseuduille, maanteille, pyöräliityntäpysäköintiin tai maanteiden varsilla sijaitseville joukkoliikennepysäkeille.  

Toinen puolikas eli 30 000 € (alv 0) kohdistuu kuntien katualueille tai muille kunnan hallinnoimille maa-alueille.  

Voit hakea mukaan myös kokeilulla, joka kohdistuu sekä katualueelle että esimerkiksi asemanseudulle.  

Hakemuksista riippuu, kuinka paljon rahaa kukin hakija voi saada. Toivomme, että pääsisimme käynnistämään 4–8 kokeilua. Viime kierroksella 2021 kokeiluita oli kuusi neljässä kunnassa ja niiden hakema rahoitus vaihteli 4 000–10 000 euron välillä. Viime kierroksella jaettavana ylärajana oli 10 000 euroa, tällä kierroksella ylärajana on tarjolla oleva rahoitus.  

Mitkä ovat rahoituksen ehdot? 

Kuntien kokeilijoiden tehtävänä on varmistaa toimenpiteiden käytännön toteutus sekä siihen tarvittavat mahdolliset luvat. Ohjelman puolesta toivomme, että olet valmis jakamaan asiantuntemustasi muiden kokeilijoiden kanssa sekä viestimään avoimesti ja rehellisesti kokeilun tuloksista.  

Ei haittaa, vaikkei kokeilu toteutuisi juuri suunnitellun kaltaisena tai tulokset eivät olisi odotettuja. Kokeilu epäonnistuu vain, jos siitä ei opita mitään. Tiedon avoin jakaminen on tärkeää. Ohjelman aikana pidetään aloitus- ja päätöstilaisuus sekä 2-3 sparraustilaisuutta kokeilijoille. Toivomme, että osallistut näihin. Lisäksi kokeilijat kirjaavat tietoa toimenpiteestään Kokeilun paikan verkkosivuilla. Voit tutkia aiempien kokeilujen kirjauksia verkosta, ks. esimerkiksi Vantaan Viihtyisä reittiopastus puistoihin. HSL vastaa varsinaisesta valtionavun edellyttämästä raportoinnista. HSL:n laatima edellisen kierroksen raportti löytyy täältä

Miksi ja mitä toimenpiteen vaikutuksia arvioidaan?    

Vaikutuksia arvioidaan, jotta saamme selville kokeilun toimivuuden, tunnistamme parhaimmat keinot jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseksi sekä voimme monistaa parhaita toimenpiteitä myös muualle. Vaikutukset arvioimalla opimme kokeilusta. Vaikutuksia on kokeilusta riippuen tarkoitus arvioida kolmella osa-alueella: vaikutukset liikkumiseen, käyttäjien tyytyväisyys ja toteutusprosessin toimivuus. Vaikutuksia voidaan selvittää esimerkiksi liikennelaskennoin, havainnoimalla ja haastattelemalla liikkujia. HSL tarjoaa tukea ja henkilöresursseja vaikutusten arvioinnin suunnitteluun. Myös HSL:n tutkimusavustajat voivat auttaa tutkimusten toteutuksessa. 

Miten haen mukaan? 

Aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa kokeilun kirjaamisen. Ehdotusta voi muokata kokeiluhaun sulkeutumiseen asti eli vielä torstaina 15.9.2022 klo 23.59 saakka. Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla muutamaan kysymykseen, se on helppoa ja nopeaa! Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, on ehdotuksesi valmis ja voit julkaista kokeilusi. Sinun ei tarvitse siirtyä vaiheissa eteenpäin, vaan jätä ehdotuksesi ensimmäiseen ideavaiheeseen.  

Tarvitsenko jotain lupia? 

Varmista kuntasi katu- tai ympäristöpuolelta tarvittavat luvat. Lisäksi lupa tarvitaan, jos toimenpide on tarkoitus toteuttaa Väyläviraston hallinnon alueille: pääsääntöisesti lupa tarvitaan aina, kun työ tehdään maantien tiealueella, maantien tiealueelle tarvitaan liikennejärjestelyjä tai rakenne sijoitetaan tiealueelle. Tällöin maantien tiealueella työskentelyä varten pitää olla työlupa, jota voi hakea sivulta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn (oikeassa reunassa, oikopolut-otsikon alla olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella).  

Jos kyseessä on alikulun maalaus, hakijan pitää varmistaa ELY-keskuksen siltainsinööriltä, ettei kyseisessä sillassa ole maalaamisen estävää pinnoitetta tai mittavia korjauksia tulossa lähivuosina.  

Kuka kokeilut valitsee mukaan ohjelmaan? 

Kokeiluehdotukset arvioivat asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa on edustajia seudun kunnista ja valtiolta. Ohjausryhmässä edustettuina ovat Espoo, Helsinki, Kerava, Vantaa KUUMA-seutu, Uudenmaan ELY-keskus, Traficom, ympäristöministeriö, Väylävirasto, Motiva Oy ja HSL. Kuntien edustajat eivät osallistu mahdolliseen oman kuntansa toimenpiteen arviointiin. Lopulliset päätökset toteutettavista toimenpiteistä tekevät Traficom, Väylävirasto ja HSL yhdessä.

Millä perusteella kokeiluja arvioidaan? 

Kokeiluja arvioidaan kolmen osa-alueella, joista kustakin voi saada 0-5 pistettä:

A vaikuttavuus ja skaalautuminen
(esim. miten kokeilu edistää kävelyä ja pyöräilyä ja muuttaa kohteen lähtötilannetta sekä miten kokeilun idea on monistettavissa/skaalattavissa),

B resurssointi ja toteutus
( esim. millaisia resursseja kokeilun toteutukseen on varattu, miten käyttäjät voidaan ottaa mukaan kokeilun toteutukseen tai miten heiltä voidaan kerätä palautetta) sekä

C uutuusarvo ja innovatiivisuus
(esim. onko kokeilun idea uusi tai kokeillaanko sitä toteutuspaikkakunnalla ensimmäistä kertaa) Lähtökohtana arvioinnille on, että kokeilu on lainmukainen ja muutenkin toteuttamiskelpoinen.

Koska saan tiedon, pääsinkö mukaan ohjelmaan? 

Avustuspäätös tehdään ja julkistetaan viimeistään torstaina 29.9.2022.  

Mistä saan lisätietoa tai apua? 

Jäikö vielä kysyttävää?  Voit perehtyä edellä esitettyjä vastauksia tarkempaan ohjelman esittelyyn täällä. Voit myös laittaa kysymyksiä sähköpostilla tai pyytää apua kokeilun muotoiluun.  

Hakuun liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 23.8.2022 sähköpostitse osoitteisiin mette.granberg@hsl.fi ja sara.lukkarinen@motiva.fi. Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kysyjille ja julkaistaan tällä sivustolla.

Teknisiin asioihin esim. alustan käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa Motiva Oy osoitteessa kokeilut@motiva.fi koko haun ajan.  

Kokeilun muotoiluun voit pyytää apua WSP Finland Oy:n Riikka Kalliolta (riikka.kallio@wsp.com).  

Mitä opimme ohjelman 2021 toteutetulta ensimmäiseltä kierrokselta? 

  1. Kävelyn ja pyöräilyn liikkumisympäristöä on mahdollista parantaa pienilläkin kustannuksilla ja nopeasti. Merkittävien muutosten tekeminen olemassa olevaan infrastruktuuriin on usein kallista ja hidasta. Näiden rinnalla liikkumisympäristöä voidaan kehittää myös nopeasti ja edullisesti.
  2. Liikkumisympäristön parantamiselle on kysyntää: kaikissa kohteissa tehtyjen vaikutusarviointien perusteella liikkujat suhtautuivat myönteisesti tehtyihin kokeiluihin.
  3. Muutoksen suuruus ja sen kokeminen on suhteellista: mitä epäviihtyisämpi lähtötilanne on, sitä pienempi parannus voi riittää ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Myös vuodenaika kannattaa huomioida: kesällä vehreässä ympäristössä muutoksen näkyvyyteen on panostettava enemmän kuin esimerkiksi syksyn pimeydessä.
  4. Kokeilemisen potentiaalin saa parhaiten hyödynnettyä, kun sille varataan riittävät resurssit: asioiden tekeminen uudella tavalla, osallistavasti ja oppien ottaa oman aikansa. Parhaimmassa tapauksessa kokeilun toteutukselle on varattu riittävät henkilöresurssit, jotka mahdollistavat kokeilun tai sen osan muuttamisen ketterästi, jos kokeilun aikana tällaiselle ilmenee tarvetta. 
  5. Vaikutusten arviointiin kannattaa panostaa. Vaikutukset arvioimalla löydetään parhaiten toimivat ratkaisut ja kehittämistarpeet sekä saadaan perusteluja vastaavien parannusten tekemiseen jatkossa. Samoin kuin kokeilua itsessään, voi vaikutusten arvioinnin menetelmiä joutua muuttamaan tai kehittämään kokeilun aikana parhaimman lopputuloksen mahdollistamiseksi. 
  6. Viestintä on tärkeä osa kokeilemista ja yhteydenpito eri sidosryhmiin parantaa lopputulosta. Parhaimmillaan viestintä tukee niin kokeilun onnistunutta toteutusta kuin vaikutusten arviointia.
  7. Liikkumisympäristöissä on yhä parannettavaa. Esimerkiksi asemanseudut ja alikulut ovat tyypillisesti kohteita, joiden viihtyisyyttä voisi parantaa monessa paikassa. Myös erityisesti pimeän vuodenajan ratkaisuja kannattaa vielä selvittää ja kehittää.  

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Onko kuntayhtymän mahdollista hakea kokeilurahaa? Vai onko rahoituksen hakijan oltava kunta?

Vastaus: Kuntayhtymä voi lähtökohtaisesti olla rahoituksen hakija. Hakijan tulee huomioida rahoituksen myöntämisen perusteet, jotka on kerrottu hakuilmoituksessa. Jos kokeilu kohdistuu kunnan alueelle, tulee huomioida myös hakijan valtionavustuskelpoisuus.
 

Aikajana

keskiviikkona 06.04.2022
Haku ohjelmaan on auki!
tiistaina 23.08.2022
Mahdollisten kysymysten viimeinen esittämispäivä. Kysymykset sähköpostitse: mette.granberg@hsl.fi ja sara.lukkarinen@motiva.fi
torstaina 15.09.2022
Kokeiluhaku päättyy.
torstaina 29.09.2022
Päätökset toteutettavista toimenpiteistä.
tiistaina 31.01.2023
Kokeilut päättyvät

Ohjelmaan valitut kokeilut: