Kiertotalous I | Kokeilunpaikka.fi

01.6.2017 - 01.9.2017

Kiertotalous I

Kiertotalous I

Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi. Kokeilun paikan ensimmäinen kokeiluhaku etsi kesän 2017 ajan ideoita, joilla voisi tehdä asumisesta, liikkumisesta tai ruuasta kiertotalouden periaatteiden mukaista. Arviointiraati valitsi 21 ideaa kokeiltavaksi. Teemojen pienkokeiluilla voidaan edistää esimerkiksi tavaroiden käyttöiän pidentämistä, jakamistaloutta, eli tavaroiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöä sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä. Kokeilun lähtökohtana on innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla.

Jätetyissä ehdotuksissa korostuivat erityisesti ruokaan liittyvät ideat. Valituista kokeiluista lähes puolet pyrkii vähentämään ruokahävikkiä erilaisin keinoin. Esimerkiksi Banelino-kokeilussa hävikkibanaanit jalostetaan artesaanijäätelöksi. Idealgrain Oy:n kokeiluissa etsitään tapoja hyödyntää oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Helsingissä toimivan hävikkiruokala Loopin toimintamalli pyritään kokeilujen avulla levittämään koko maahan.

Liikkumiseen liittyvissä kokeiluissa tullaan testaamaan erityisesti yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä. Toteutettavaksi valittiin myös useita sellaisia kokeiluja, jotka eivät suoraan liittyneet asumiseen, liikkumiseen tai ruokaan, mutta joiden katsottiin muuten edistävän kiertotalouden tavoitteita. Esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulu pyrkii kokeilullaan helpottamaan korjauspalvelujen käyttöä sekä tukemaan pienten korjausyrittäjien toimintaa. Tyylitoimisto Oy haluaa omilla kokeiluillaan vaikuttaa kestävään kulutukseen vaatteiden osalta.

Ohjelmaan valitut kokeilut: