Kokeilut ovat tarinoita oppimisesta. Alla pääset tutustumaan kokeilujen erilaisiin polkuihin ja oivalluksiin.

Eskolan kyläkoulukokeilu säilytti lähikoulun
Eskolan kyläkoulu palasi kokeilun turvin kouluksi koulujen joukkoon syksystä 2018. Vuonna 2014 lakkautettu koulu sinnitteli vuosia kylän omin voimin, kunnes Lapinjärven kunta solmi sopimuksen koulukokeilusta Kannuksen kaupungin kanssa.

Neuvontabotti opiskelijan tukena uudella paikkakunnalla
Opintojen aloittaminen ja muutto uudelle paikkakunnalle ovat isoja muutoksia nuorten elämässä. Osaamisbotti Oy:n digitaalinen ratkaisu tarjosi Tampereelle muuttavalle uudelle opiskelijalle neuvontaa vuorokauden ympäri jo ennen muuttoa ja opiskelujen aloittamista.

Silmusalaatti vaihtoi muovipakkauksen kartonkiin
Kokeilukulttuurissa voi vaihtaa suuntaa kesken kokeilun, jos alkuperäinen idea ei kanna. Snafu Oy:n Silmusalaatti haki kiertotalouskokeiluihin Biojäte nollaan -ajatuksella, mutta vaihtoikin kokeiluksi  muovipakkauksen korvaamisen kestävämmällä ratkaisulla.

Lappeenrannan kaupunki haluaa vähentää aktiivisesti alueen kasvihuonekaasupäästöjä, sekä kaupungin omissa toiminnoissa että koko yhdyskunnan toimintoihin liittyen. Liikennesektorilla päästöjen vähentäminen on vaikeaa. Omissa toiminnoissaan kaupunki voi siirtyä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin liikkumisessa. Suurempi vaikutus saadaan, kun alueen kuluttajat ja yritykset saadaan mukaan liikenteen päästöjen leikkaamiseen. Liikenteen sähköistämisellä on suuri potentiaali päästöjen vähentämisessä.

Ekobetoni-kokeilu on hyvä esimerkki siitä, kuinka kokeilukulttuuri auttaa viemään tutkimustuloksia käytäntöön. Tutkimusrahoitus ei sallinut käytännön kokeita, joten kokeilun paikan raha tuli tarpeeseen. Mineraalivillajäte on yksi suurimmista rakennus- ja purkuteollisuuden jätelajeista, jolle ei ole aiemmin ollut laajamittaista hyötykäyttöä. Esimerkiksi Oulussa mineraalivillajäte on suurin yksittäinen jätelaji, joka edelleen läjitetään. Mineraalivillajätteen saaminen takaisin materiaalikiertoon vähentäisi merkittävästi kaatopaikalle päätyvää rakennusjätettä.

Kasvava materiaalin kulutus on suuri ongelma yhteiskunnassamme. Kiertotaloudella pyritään vähentämään materiaalin kulutusta ja tuottamaan mahdollisimman vähän hukkaa. Pantix-kokeilu selvitti voidaanko panttijärjestelmää laajentaa koskemaan uusia pakkaustyyppejä ja tyypillisimpiä kertakäyttöastioita? Nykyisin ratkaisu kulkee nimellä CirclePack ja on käytössä useissa ravintoloissa.