Näin kokeiluhaku toteutettiin | Kokeilunpaikka.fi

Näin kokeiluhaku toteutettiin

Suomi haluaa vahvistaa asemaansa tekoälyn edelläkävijänä. Siirtyminen tekoälyaikaan on yhteinen oppimismatka, ja mikä olisikaan parempi tapa oppia kuin tekemällä: kokeilemalla arjessa. Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -kärkihanke ja Motiva Oy etsivät pienkokeiluja, joissa tekoälyn avulla ratkotaan hyvinvointiin liittyviä haasteita. Kokeiluhaun ensimmäisessä vaiheessa etsittiin haasteita, joiden ratkaisemisessa tekoäly voisi lisätä hyvinvointia. Haastehaku päättyi 2.5.2018, josta muotoilimme teemat 9.5. käynnistyneeseen kokeiluhakuun. Kokeiluhaku päättyi 3.6. ja arviointiraadin valinnoista ilmoitettiin kaikille osallistujille 21.6.2018.

Kokeiluhaun teemat olivat:
ARKI HALLINTAAN
Miten löytää oikea palvelu kuhunkin tarpeeseen? Miten saada apua tarvitsevat ja avun tarjoajat kohtaamaan toisensa? Voimmeko tekoälyn avulla priorisoida tekemisemme niin, että meille aidosti merkityksellisiin asioihin jäisi enemmän aikaa? ENEMMÄN YHTEISÖLLISYYTTÄ
Miten samoista asioista kiinnostuneet ihmiset löytävät toisensa? Voisiko yhteisöllisyyden lisääminen vähentää syrjäytymistä? Miten tekoäly voi karkottaa yksinäisyyttä ja aktivoida osallistumaan toimintaan?
YMPÄRISTÖ JA ME
Miten saamme ympäristön tukemaan paremmin hyvinvointia? Miten tehdään tekoälyn avulla arjen valintojen ympäristövaikutukset näkyviksi? Miten pystymme tekemään ympäristön kannalta kestävämpiä ja arvojamme vastaavia päätöksiä?

Kokeiluhaussa haettiin konkreettisia kokeiluja, jotka vastaavat yllä oleviin haasteisiin tekoälyä hyödyntäen. Haluamme mahdollistaa erityisesti kokeiluja, jotka voivat tuottaa oppeja, luoda uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sekä laajentaa tekoälyn parissa toimivien joukkoa.

MITÄ TAPAHTUI?
Haussa etsittiin tekoälyä hyödyntäviä pienkokeiluja, jotka voidaan toteuttaa 500-5000 eurolla.
Määritelmän mukaan kokeilu on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa (Design for Government 2015). Kokeilussa ideaa testataan käytännössä.
Kokeilu tähtää itseään laajempaan muutokseen. Kokeiluille on ominaista toisaalta tulosten epävarmuus: vaikka kokeiltu uutuus ei toimisi kokeilun ympäristössä, kokeilusta opitaan. Rajattu riskinotto on suotavaa.

KUKA VOI OSALLISTUA?
Siirtymisessä tekoälyaikaan tarvitaan rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri toimijoiden osaamista.
Kokeiluhakuun voi osallistua kuka tahansa. Yritykset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat jättää ehdotuksensa kokeiluksi.

AIKATAULU
Kokeiluhaku oli avoinna 9.5-3.6.2018.
Hakuinfo I: Facebook-live 15.5.2018 klo 12.00 Mikä on tekoälyhaku
Arviointiraati ja kokeilusopimusmalli julkistettiin tällä sivulla 25.5.2018
Hakuinfo II Facebook-live: 30.5.2018 klo 17.30 Miten teen hyvän hakemuksen
Haku päättyy 3.6.2018 klo 24.00
Kokeilujen arviointi 4.6-15.6.2018
Päätökset valituista kokeiluista 15.6.2018
Startti-tapahtuma valituille kokeilijoille 19.6.2018
Kokeilut toteutetaan 30.10.2018 mennessä.

VALINTAPERUSTEET
Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä. Jokaisesta kolmesta pääkohdasta voi saada korkeintaan 5 pistettä per kohta eli yhteensä korkeintaan 15 pistettä.
A) Uutuusarvo ja innovatiivisuus
Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?
Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua uudella tavalla tai onko se alueellisesti uusi?
Tuoko kokeilu uudenlaisia ratkaisuja johonkin yhteiskunnan kannalta olennaiseen haasteeseen?
B) Vaikuttavuus tekoälyn hyödyntämisessä
Laajentaako kokeilu tekoälyn parissa toimivien ja sitä hyödyntävien joukkoa?
Mikä on kokeiltavan ratkaisun merkitys tekoälyn hyödyntämisen kokonaisuudessa? Ovatko kokeilun tulokset skaalattavissa laajempaan käyttöön?
Lisääkö kokeilu tiedon avointa hyödyntämistä?
C) Toteuttamiskelpoisuus
Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset tahot mukana toteutuksessa?
Millaisia resursseja (esim. osaaminen, verkostot, muu rahoitus, data, lisenssit ym.) kokeilulla on käytettävissään?
Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

KOKEILUJEN ARVOINTIRAATI
Arvioinnin tekevät: Cristina Andersson (Develor Productions Oy), Arto O Salonen(Itä-Suomen yliopisto), Caj Södergård (VTT), Vesa Auvinen (Dazzle ), Teemu Roos (Helsingin Yliopisto), Tuuti Piippo (kirjailija/toimittaja), Joel Pyykkö (DL-AT Consulting), Jussi Mäkinen (Teknologiateollisuus), Virve Hokkanen (Valtioneuvoston kanslia) ja Johanna Kotipelto (Valtioneuvoston kanslia).

TUOTETUN TIEDON JULKISUUS
Kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti Kokeilunpaikka.fi:ssä. Älä siis rakenna kokeiluasi liikesalaisuuksien ympärille.