Näin se tehtiin: Kiertotaloushaku II

Kiertotaloudessa liiketoimintamallit perustuvat palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen sekä kierrättämiseen. Kokeiluhaussa etsittiin uusia kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksia teemoissa: muovit, tekstiilit ja rakentaminen.


Kokeilujen toteuttamiseen varattiin 120 000 euroa. Yksittäinen kokeilu toteutettiin 5000 eurolla. Kokeilujen päätyttyä potentiaalisimmille kokeiluille on varattu jatkokehittämiseen yhteensä 50 000 euroa.
Kokeiluhakuun osallistuminen on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja uusia yhteistyökumppaneita. Kokeiluhakuun voivat osallistua kaikki, jotka haluavat kehittää kiertotalouden liiketoiminallisia ratkaisuja. Aikaa kokeilun toteuttamiseen oli toukokuun loppuun asti.

RATKAISTAVAT HAASTEET
Muovit
Euroopassa tuotetaan joka vuosi 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, ja vain alle 30 prosenttia siitä päätyy kierrätykseen. Muovien kierrätyspotentiaali on suurelta osin vielä hyödyntämättä. EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää, kierrättää ja korvata muovia. Millä eri tavoin tavoitteita voisi edistää?
Tekstiilit
Suomessa syntyy tekstiilijätettä 13 kiloa asukasta kohden vuodessa. Maailman hiilidioksidipäästöistä vaateteollisuussynnyttää noin 10 prosenttia, joka on enemmän kuin kaikki kansainväliset lennot ja merikuljetukset yhteensä. Suurin osa vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettavaksi. Tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi EU-alueella vuonna 2025. Miten kokeilulla vastataan tekstiilialan haasteisiin?
Rakentaminen
Rakentaminen on yksi suurimpia luonnonvarojen kuluttajia ja Euroopassa tuotettavasta jätteestä noin kolmannes on rakennus- ja purkujätettä. Aina ei tarvitse rakentaa uutta, vaan rakentamista voidaan välttää nykyisten tilojen tehokkaammalla hyödyntämisellä ja käyttötapojen muutoksilla. Toisaalta rakentamisen haittoja voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota esimerkiksi rakennusmateriaaleihin. Suomessa tavoitteeksi on määritelty rakennus- ja purkujätteen 70 prosentin hyödyntämisaste vuoteen 2023 mennessä. Miten kiertotalous voidaan huomioida rakentamisessa kokeilujen keinoin?


MENESTYKSEKÄS KOKEILU:
– edistää kestävää kuluttamista
– soveltaa jakamistaloutta
– hyödyntää digitalisaatiota
– edistää sosiaalista kestävyyttä ja työllisyyttä

KOKEILUJEN ARVOINTIRAATI
Kokeiluehdotukset arvioi kokeilukulttuurin ja kiertotalouden asiantuntijoista koostuva raati. Raadin jäsenet ovat Mikko Nousiainen (Green Building Council Finland), Satumaija Mäki (Suomen tekstiili ja muoti), Maija Pohjakallio (VTT), JP Virtanen (Avanto Ventures), Riitta Silvennoinen (Sitra), Ira Alanko (VNK) ja Johanna Kotipelto (VNK).Jokainen hakuun osallistunut saa raadin palautteen oman idean jatkokehittämisen tueksi.

VALINTAPERUSTEET

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

A) Uutuusarvo ja innovatiivisuus (1-5 pistettä)
Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?
Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti uusi?
B) Vaikutukset ja monistettavuus (1-5 pistettä)
Kuinka hyvin kokeilu hyödyntää kiertotalouden periaatteita? Eli perustuuko ratkaisu palvelujen tai tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen tai kierrättämiseen?
Kuinka vaikuttavasti kokeilu vastaa haussa määriteltyihin haasteisiin (muovit, tekstiilit & rakentaminen)?
Onko kokeilu monistettavissa? Kuinka hyvin kokeilu ottaa huomioon tulosten jatkohyödyntämisen?
C) Toteuttamiskelpoisuus (1-5 pistettä)
Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa?
Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?
Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

LISÄTIETOA JA APUA
Jos sormi menee suuhun, autamme sinua Kiertotaloushaun keskustelupalstallayhdessä muiden kokeilijoiden kanssa. Vastaamme kysymyksiin myös sähköpostilla.

Sara Lukkarinen,
sara.lukkarinen@motiva.fi
kokeilut@motiva.fi.