Rahoita kokeiluja | Kokeilunpaikka.fi

Rahoita kokeiluja

Kokeiluhaun voi toteuttaa taho, joka on kiinnostunut rahoittamaan uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kokeilun paikan nopeat kokeilut ovat hyvä työkalu, kun tarvitaan uusia innovaatioita, tapoja uudistaa juurtuneita toimintamalleja tai etsitään uusia tekijöitä. Toistaiseksi hakuja ovat toteuttaneet valtioneuvostonkanslia, ympäristöministeriö ja Finanssiala Ry. Oletko sinä seuraava?

Näin pääset liikkeelle
Haasteen tunnistaminen ja rajaaminen on nopeiden kokeilujen A ja O. Monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan haasteen määrittelyä monipuolisen toimijajoukon kanssa organisaatiorajat ylittäen.
Kokeilun paikan avulla saadaan uusia ratkaisuja ja ratkaisijoita. Kokeilut eroavat perinteisistä hankkeista muun muassa rahoituksen tavaltaan. Kokeiluraha maksetaan etukäteen, jotta mahdollistetaan kokeileminen matalalla kynnyksellä. Valtionhallinnon toimijat voivat järjestää kokeilujen rahoituksen tapauskohtaisesti avustuksina tai hankintoina.
Kokeilijoita ja uusia ideoita haetaan avoimesti Kokeilun paikassa. Kokeilijat voivat kehittää ratkaisujaan yksin tai yhdessä, kun kaikki kokeiluehdotukset ovat avoimesti kaikkien nähtävillä. Haasteen jättänyt toimija valitsee kokeilut, jotka täyttävät kokeilulle asetetut tavoitteet parhaiten.
Kokeiluista saadaan suurin yhteinen hyöty, kun niitä tehdään yhdessä kehittäen ja kokeilujen onnistumiset ja epäonnistumiset ovat kaikkien nähtävissä. Kokeiluja sparrataan ja niille etsitään yhdessä jatkopolkuja.
Lopuksi saamme joukon uusia oppeja, joiden avulla olemme taas askeleen lähempänä uusia maailmaa muuttavia ratkaisuja. Uskalla astua pois mukavuusalueelta ja totutuista tavoista! Toteuta kokeiluhaku!

Lue lisää: Kaikki irti kokeiluista - Kokeiluluotsin avulla parempia tuloksia

Monimutkaisten haasteiden maailmassa pelkästään suunnittelupöydän ääressä kehitetyt ratkaisut eivät toimi. Siksi tarvitsemme enemmän nopeaa toimeen tarttumista – kokeilemalla kehittämistä, myös julkisella sektorilla. Jotta kokeiluista saadaan esiin parhaat tulokset, tarvitaan kokeilijoiden lisäksi myös kokeilujen tukijoita. Heitä varten on julkaistu opas ”Kokeiluluotsi – opas kokeilujen tukijoille”.