Ratkaisuja vastuullisiin ruokapalveluihin -hakukuullutus | Kokeilunpaikka.fi

Ratkaisuja vastuullisiin ruokapalveluihin -hakukuullutus

Kuntien tuottamien ja ostamien ruokapalveluiden vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan useita ratkaisuja ja nyt niitä etsitään kokeilujen avulla. Kokeiluhakuun voivat osallistua niin pienet kuin isot toimijat ympäri Suomen. Kokeilut käynnistävät laajan kolmivuotisen ruokapalveluiden kehitysohjelman työstämisen. Jos kokeilunne valitaan, niin samalla ruokapalvelunne on valittu Vastuulliset ruokapalvelut –kehitysohjelmaan ja saatte kokeilun toteuttamiseen 5000 euroaRuokapalveluiden vastuullisuuden ulottuvuuksia voi tarkastella monesta eri näkökulmasta, kuten ympäristö, aluetaloudellisuus, työhyvinvointi, vastuulliset hankinnat ja elintarviketurvallisuus.

Onko teillä kokeiluidea seuraavien haasteiden ratkaisemiseen?

1) Kuinka lisätä kasvis- ja kalaruokia ruokalistoilla ja tehdä niistä asiakkaille houkuttelevia ja hyväksyttäviä vaihtoehtoja?  

2) Ruokapalveluiden työ - miten saada henkilöstö innostumaan ja sitoutumaan vastuullisuustyöhön?

3) Asiakkaiden osallistaminen kestävyystoimiin -kuinka saada asiakkaiden ääni kuuluviin?

4) Villi kortti – vastuullisuutta voidaan tuoda esiin muun muassa lähiruoan, ruokalistasuunnittelun, sesonkien, luomun tai hankintojen kautta! Millaisia uusia ideoita syntyy näiden parissa?

Ideoikaa ja toteuttakaa kokeilu! Kokeilut rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

TAUSTAA:

Hallitusohjelman tavoitteena on edistää julkisilla hankinnoilla kotimaisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan käyttöä ruokapalveluissa ja lisätä kasvispainotteisen ruoan ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi ohjataan kuntia suosimaan kotimaista lähi- ja luomutuotantoa.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma on kolmivuotinen hanke, joka toteutetaan osana kansallista ilmastoruokaohjelmaa. Ilmastoruokaohjelma tähtää kulutetun ruoan ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä ymmärryksen lisäämiseen ruoantuotannosta. Kokeilut ovat osa kehitysohjelmaa.

Tulkaa mukaan edistämään ruokapalvelunne vastuullisuutta. Kehitysohjelma kannustaa ja ohjaa toimimaan vastuullisemmin. Saatte systemaattisen etenemistavan ja konkreettista tukea laajalta asiantuntijaryhmältä työkaluksi omaan vastuullisuussuunnitelmaan.

MENESTYKSEKÄS KOKEILU:

Ratkaisee julkisten ruokapalveluiden vastuullisuuteen liittyviä haasteita.

Luo kohderyhmälle (henkilöstölle tai asiakkaille) aitoa motivaatiota toimintansa vastuullisuuden parantamiseksi.

Testaa jotain uutta toimintaa (täysin uutta tai alueellisesti uutta).

Seuraa kokeilun vaikutuksia kohderyhmässä (henkilöstössä tai asiakkaissa), jotta kokeilun tuloksista voidaan oppia.

Kokeilulla tarkoitetaan uutta toimintaa, jonka tuloksista ei voi olla täyttä varmuutta. Esimerkiksi pelkkä selvitys tai viestintämateriaalin valmistelu ei ole kokeilemista.

HAKEMUSTEN ARVIOINTI JA RAATI

Kokeiluehdotukset ja kehitysohjelmaan valittavat ruokapalvelut arvioi rahoittajan edustajista ja ruokapalveluiden asiantuntijoista koostuva raati. Raadin jäsenet ovat:

Hanna Mattila, Petri Koskela ja Auli Väänänen, Maa- ja metsätalousministeriö

Sari Väänänen ja Anu Arolaakso, EkoCentria/Savon koulutuskuntayhtymä

Marjut Huhtala, Ammattikeittiöosaajat ry

Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

A Uutuusarvo ja innovatiivisuus (0-5 pistettä)

Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?

Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti (esim. toteutettavalla paikkakunnalla) uusi?

Tavoittaako kokeilu sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät ole perinteisesti kiinnostuneita ruokapalveluiden vastuullisuudesta?

B Vaikuttavuus (0-5 pistettä)

Miten kokeilu vaikuttaa vastuullisuuden paranemiseen annetuissa teemoissa? Vaikutusta voi tarkastella pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, pääasia että sitä hakemuksessa pohditaan.

Miten kokeilu tuo erilaisia vastuullisuuden ulottuvuuksia osaksi ruokapalveluiden jatkuvaa ja pysyvää toimintaa?

Miten helposti kokeilun idea on monistettavissa tai skaalattavissa kokeilun jälkeen?

C Seuranta ja viestintä (0-5 pistettä)

Kuinka hyvin kokeilun vaikutuksia kohderyhmässä seurataan, jotta kokeilun tuloksista voidaan oppia?

Miten kokeilun tuloksista viestitään sen tärkeimmille kohdeyleisöille ja laajemmin? 

D Toteuttamiskelpoisuus (0-5 pistettä)

Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?

Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

Ovatko tulosten kannalta olennaiset tahot jo sitoutuneet kokeilun toteuttamiseen?

Soveltuvuus kehitysohjelmaan (0-5 pistettä)

Millainen motivaatio ja mahdollisuudet ruokapalvelulla on sitoutua kolmivuotiseen kehitysohjelmaan?

Millaiset resurssit ruokapalvelulla on kehitysohjelman toteutukseen? 

NÄIN OSALLISTUT

Kokeiluhakua aukeaa 4.1.2021 ja sen jälkeen voit jättää kokeiluehdotuksen! Jättääksesi kokeilun aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta.  Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa kokeilun kirjaamisen tämän sivun ylä- tai alalaidasta löytyvästi Aloita kokeilu -linkistä. Muista merkitä ruksilla osallistuminen tähän kyseiseen hakuun ensimmäisellä sivulla! Ehdotusta voi muokata kokeiluhaun sulkeutumiseen 14.2.2021 klo 24 saakka.

Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, helppoa eikös! Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja lisännyt kokeilun teemat, on ehdotuksesi valmis ja voit julkaista kokeilusi. Sinun ei tarvitse siirtyä vaiheissa eteenpäin, vaan jätä ehdotuksesi ensimmäiseen ideavaiheeseen.

Lisää ohjeita kokeilun jättämiseen löydät täältä.  Kun muotoilet ideaa kannattaa annattaa tutustua kokeilun toteuttamisen työkaluihin!

Kokeiluhaun infotilaisuuden tallenne löytyy täältä ja tilaisuuden esitykset täältä

LISÄTIETOA:

Elina Ovaskainen

elina.ovaskainen@motiva.fi

Kuva: EkoCentria/Tero Takalo-Eskola