Työkalut | Kokeilunpaikka.fi

Käytännön vinkkejä nopeisiin kokeiluihin

Nopean kokeilun läpiviemiseen ei ole yhtä ainutta reseptiä. Uusia toimintatapoja, tuotteita tai ideoita voi kokeilla monella tapaa, mutta kaikkea kokeilemista yhdistää suunnitelmallisuus ja halua oppia. Kokeiluja ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä, sillä työkaluja kokeilujen tueksi on paljon ja niitä kannattaa hyödyntää. Täältä löydät tietoa kokeilun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. "Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty"!

Kokeilun toteuttaminen

Kokeilijan starttipaketti
Kokeilijan Starttipaketti luotiin D9-digitiimin ja Kuntaliiton yhteistyössä valtakunnallisella kokeiluviikolla lokakuussa 2017. Starttipaketti yhdistää palvelumuotoilua kokeilevaan kehittämiseen. Mallin avulla tuetaan iteratiivista kehittämisotetta ja kokeiluja. Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia

Kokeiluista Skaalaan -pelikirja
Kokeiluista Skaalaan pelikirja kokoaa yhteen keinot vaikuttavan kokeilutoiminnan läpiviemiseen. Pelikirja sisältää kokeilijalle hyödyllisiä yhteiskehittämisen, data-analyysin ja vaikuttavuuden jäsentämisen menetelmiä. Pelikirja on kehitetty yhdessä laajan innovaatiotoimijoita sisältävän ekosysteemin kanssa Motiva, valtioneuvoston kanslian ja ARVO:n luotsaamana syksyllä 2019. Julkaisija: Motiva

Kokeilujen cookbook
on kooste parhaista opeista kokeiluissa, joita on toteutettu Fiksu Kalasatama -ohjelmassa. Tämä nopeiden kokeilujen opas on kirjoitettu erityisesti kaupunkien kehittäjille sekä muille julkisen sektorin uudistajille: tekijöille, suunnittelijoille ja päättäjille. Oppaassa painotetaan kertyneitä oppeja fiksujen palveluiden kehittämisestä yhdessä yritysten ja kaupunkiyhteisön kanssa. Julkaisija: Forum Virium Helsinki / Fiksu Kalasatama

Liikennekokeilijan opas
Oppaan avulla toteutat laadukkaan liikennekokeilun. Oppaan pohja-aineistona on käytetty hallinnon kokeilujen tutkimus- ja selvitystyö Design for Governmentin (2015) benchmark- ja haastatteluaineistoa. Lisäksi opasta varten on tutustuttu kansainvälisiin liikennekokeiluihin sekä Kaakkois-Suomen ELY:n liikennekokeilun materiaaleihin. Julkaisija: Demos Helsinki

Kokeileva kehittäminen
julkaisun tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja herättää keskustelua kokeilujen ja kokeilevan kehittämisen perusmotiiveista, soveltamisalueista sekä kokeilujen ja kokeilukulttuurin edistämisen tarpeista ja mahdollisuuksista. Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 67/2015

Pocket Book for Agile Piloting
on taskukirja ketterästä pilotoinnista, helpottamaan luovia kokeiluja.
Julkaisija: Forum Virium Helsinki

Kokeilemisen huoneentaulut
löydät Kokeileva Suomi -kärkihankkeen sivuilta. Huoneentauluista voit hakea inspiraatiota kokeilemiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Kuvat on tehnyt Linda Saukko-Rauta.

Kokeilujen arviointi

Kokeilut käytäntöön -työkirja
Kokeilut alkavat yleistyä kehittämisen tavaksi niin julkisella, yksityisellä kuin 3. sektorilla. Kriittinen kohta kokeilun siirtymisessä jatkuvaksi käytännöksi on sen puutteellinen arviointi ja arvioinnista oppiminen. Myös rahoituksen epäjatkuvuus ja kokeilun alkuperäisten kehittäjien mielenkiinnon ja sitoutumisen lopahtaminen ovat usein syitä, jotka estävät kokeilun leviämistä. Kokeilun hyötyjen punninta jää helposti kokonaan tekemättä tai sitä tehdään yksipuolisesti. Julkaisija: Työterveyslaitos

Paikallisten ilmastokokeilujen arvioimisen haasteet
Miksi kunnissa tehdyistä ilmastokokeiluista oppiminen on vaikeaa? Tämän artikkelin tavoitteena on tutkia paikallisten, kuntatasolla tehtävien ilmastoaloitteiden
oppimisen ja arvioinnin ongelmia, kun ilmastoaloitteet käsitetään kokeiluina. Artikkelista on myös tiivistelmä, jonka löydät täältä. Julkaisija: Alue ja ympäristö

Kohti kokeilukulttuuria: Analyysi Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista strategisen kehittämisen työkaluina
Selvityksessä perehdytään strategisiin kokeiluihin ja niiden toimintamekanismeihin. Lisäksi pohditaan kokeilujen kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia sekä kokeilujen ja laajemmin kokeilukulttuurin edistämiskeinoja. Analyysin kohteena ovat Jyväskylässä vuonna 2013 toteutetut resurssiviisaat kokeilut. Julkasija: Sitra

Kokeiluiden tukeminen

Kokeiluluotsi – opas kokeilujen tukijoille
Monimutkaisten haasteiden maailmassa pelkästään suunnittelupöydän ääressä kehitetyt ratkaisut eivät toimi. Siksi tarvitsemme enemmän nopeaa toimeen tarttumista – kokeilemalla kehittämistä, myös julkisella sektorilla. Jotta kokeiluista saadaan esiin parhaat tulokset, tarvitaan kokeilijoiden lisäksi myös kokeilujen tukijoita. Heitä varten on tämä opas. Julkaisija: Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:1

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi
Erilaisten kokeilujen käyttö oikean ja luotettavan tiedon hankkimiseksi pysyväisluonteisempien ratkaisujen tekemistä varten on lisääntynyt. Tähän oppaaseen on lainvalmistelijoiden avuksi koottu perustuslakivaliokunnan käytännön pohjalta tietoa kokeiluja mahdollistavaa lainsäädäntöä valmisteltaessa huomioon otettavista oikeudellisista seikoista. Julkaisija: Finlex-julkaisut

Suomi-Digi - työkalut
Suomi-digi on koonnut työkaluja yhteiskunnan uudistamiseen. Työkaluista löydät kokoelman toimenpiteitä, jotka tukevat ketterää kehittämistä ja kokeiluja. Pelikentän eri vaiheet liittyvät toisiinsa, mutta voit liikkua niiden sisällä vapaasti ja poimia omaan hankkeeseesi parhaiten soveltuvat menetelmät, työkalut ja esimerkit. Julkaisija: Digi- ja väestötietovirasto