Kokeiluhaku hiilijalanjälki puoliksi: näin se tehtiin

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Kokeiluhaku hiilijalanjälki puoliksi: näin se tehtiin

Etsimme uusia ratkaisuja kansalaisen hiilijalanjäljen puolittamiseen kokeillen!

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma linjaa, että kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Miten tämä tapahtuu helpoiten ja millaisilla keinoilla ihmisiä voidaan tähän kannustaa? Onko sinulla vastaus näihin kysymyksiin? Haimme kokeiluja arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoihin.

Kokeilujen toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen oli varattu yhteensä 100 000 euroa. Ympäristöministeriö avusti kutakin valittua kokeiluhanketta 5000 eurolla. Kokeilujen päätyttyä potentiaalisimmille kokeiluille on varattu jatkokehittämiseen yhteensä 25 000 euroa.

Kokeiluhakuun osallistuminen on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja uusia yhteistyökumppaneita. Kokeiluhakuun voivat osallistua kaikki, jotka haluavat kehittää ratkaisuja hiilijalanjäljen puolittamiseen eli ilmastoystävällisempään elämäntapaan. Aikaa kokeilun toteuttamiseen on heinäkuun loppuun asti.

RATKAISTAVAT HAASTEET

Kulutuksen muokkaamiseksi ilmastoystävällisempään suuntaan tarvitaan useita ratkaisuehdotuksia. Onko sinulla kokeiluidea näiden haasteiden ratkaisemiseen?

Arkiliikkuminen ja työmatkat

Miten eri toimijat voisivat yhdessä kehittää arjen matkojen sujuvuutta? Miten työmatkat voisivat olla sujuvia ja kuitenkin ilmaston näkökulmasta kestäviä? Minkälaisia rooleja työnantajilla tai kunnilla voisi olla arjen liikkumisen kokeiluissa? Teemassa etsitään ratkaisuja, joilla arkiliikkumisen, siis työ-, koulu-, päiväkoti- tai harrastusmatkojen päästöt saataisiin pienemmiksi.

Kodin energiatehokkuusratkaisut

Minkälaisia innovatiivisia ratkaisuja koteihin voidaan löytää tai miten jo keksittyjen innovaatioiden käyttöönottoa voidaan tukea? Miten talonyhtiöt, isännöitsijät ja yksittäiset kuntalaiset voitaisiin saada mukaan energiatehokkuusratkaisujen miettimiseen? Teemassa etsitään ratkaisuja, jotka kannustavat sekä asunto-osakeyhtiöitä että omakotitalojen asukkaita ottamaan käyttöön jo olemassa olevia energiatehokkuutta parantavia keinoja – tai keksimään aivan uusia!

Kestävän ja paikallisen kuluttamisen ratkaisut

Miten vaikutetaan ihmisten asenteisiin kuluttamista kohtaan? Millaisia ratkaisuja voidaan löytää paikallisista palveluista ja tuotannosta? Miten kokonaiskulutusta voidaan vähentää? Miten tieto kulutusvalinnoista leviäisi paremmin? Minkälaisia paikallisen ilmastokasvatuksen uusia muotoja voisi löytyä? Teemassa on mahdollisuus ehdottaa monen tyyppisiä paikalliseen toimintaan liittyviä kokeiluita, jotka edistävät ilmastoystävällistä kulutusta ja elämäntapaa.

MENESTYKSEKÄS KOKEILU:

pienentää kansalaisten hiilijalanjälkeä
lisää kansalaisten tietoa kestävistä kulutusvalinnoista
antaa tietoa kuluttajien motivaatiosta ja toimintatavoista
luo uusia verkostoja ja yhteisöllisyyttä kestävän elämäntavan edistämiseen
Katso lisää kokeiluhausta.

AIKATAULU

30.1.2019 Kokeiluhaku aukeaa

5.2.2019 Facebook-info: yleisinfoa hausta. Kysy niin vastaamme!

6.3.2019 Haku sulkeutuu

22.3.2019 Tulosten julkistus ja avustuspäätökset hakijoille.

2.4.2019 Aloitustilaisuus valituille. (Kunnianhimoisen kokeilijan kannattaa laittaa päivä jo varmuuden vuoksi kalenteriin).

31.7.2019 Kokeilut valmiiksi

KOKEILUJEN ARVOINTIRAATI

Kokeiluehdotukset arvioi kokeilukulttuurin ja kulutuksen ilmastovaikutuksen asiantuntijoista koostuva raati. Koska kokeilut rahoitetaan avustuksina, on arviointiraadissa laaja edustus avustukset myöntävästä ympäristöministeriöstä. Raadin jäsenet ovat Annukka Berg (SYKE), Senja Laakso (Helsingin yliopisto), Hanna-Liisa Kangas (SYKE), Taina Nikula (YM), Johanna Kentala-Lehtonen (YM) ja Miia Berger (YM).

VALINTAPERUSTEET

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

A Uutuusarvo ja innovatiivisuus (1-5 pistettä)

Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?
Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti (esim. toteutettavalla paikkakunnalla) uusi?
B Vaikutukset ja monistettavuus sekä viestintä (1-5 pistettä)

Miten kokeilu vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tai ilmastotietoisuuden leviämiseen kuluttajien keskuudessa? Vaikutusta voi tarkastella pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, pääasia että sitä hakemuksessa pohditaan.
Kuinka kokeilu ratkaisee annetun teeman (arjen liikkuminen ja työmatkat, kodin energiatehokkuusratkaisut, kestävän ja paikallisen kuluttamisen ratkaisut) ilmastopäästöhaasteita?
Onko kokeilu monistettavissa tai skaalattavissa?
Kuinka hyvin kokeilu huomioi tulosten hyödyntämisen?
Kasvattaako kokeilu jollain tavalla kuluttajien motivaatiota pienentää hiilijalanjälkeään?
Miten kokeilun tuloksista viestitään kokeilun lähiympäristössä sekä laajemmin?
C Toteuttamiskelpoisuus ja osallistujat (1-5 pistettä)

Ovatko tulosten kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa?
Miten kuntaorganisaatio on osallistettu kokeiluun mukaan (järjestäjä, osallistuja, tiedotettu aiheesta)? Kokeiluun voi osallistua yhden tahon hakemuksella, mutta lisäpisteitä saa useamman organisaation/tahon muodostamasta kokeilusta. Kuntien osallistaminen hankkeeseen jollain tavalla on toivottavaa.
Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?
Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

NÄIN OSALLISTUT

Osallistuminen kokeiluhakuun tapahtuu tällä sivustolla. Olet siis oikeassa paikassa! Jotta voit jättää kokeilun, aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Kokeiluun osallistumispainikkeen löydät muun muassa tämän sivun alareunasta.

Jättääksesi kokeilun sinun tulee käydä kokeilun vaiheet läpi ehdotus-vaiheeseen asti. Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, helppoa! Lisää ohjeita kokeilun eri vaiheista sivuston ohjeista.

AVUSTUSPÄÄTÖS JA TIEDON JULKISUUS

Kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti kokeilunpaikka.fi:ssä. Älä siis rakenna kokeiluasi liikesalaisuuksien ympärille.

Kokeilun tuki myönnetään avustuksena. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus voidaan maksaa vain vähämerkityksisenä tukena, eli de minimis – tukena*.

Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee avustuksen tarpeellisuutta muun muassa ottamalla huomioon, kuinka paljon hanke saa muuta julkista tukea, ja huomioimalla hankkeen laadun ja laajuuden. Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Jos hankkeelle myönnetään avustus, ympäristöministeriö pyytää hakijalta sitoumuksen noudattamaan avustuspäätöksen ehtoja.

Avustettavan hankkeen rahoitus myönnetään heti hankkeen alkaessa. Hyväksyttäviä kuluja ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset. Valittujen kokeilujen edistymisestä raportoidaan säännöllisesti kokeilunpaikka.fi -palvelussa. Pyydettäessä avustuksen saajan on pystyttävä esittämään kuitit aiheutuneista kustannuksista. Ympäristöministeriö voi periä avustuksen tai osan siitä takaisin, jos käy ilmi, että hanke ei toteutakaan sille asetettuja vaatimuksia.

*) Tämä tarkoittaa, että avustuksen saajan eri lähteistä saaman deminimis –tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa (komission asetus 1407/2013).

LISÄTIETOA JA APUA

Jos sormi menee suuhun, autamme sinua haun keskustelupalstalla yhdessä muiden kokeilijoiden kanssa. Vastaamme kysymyksiin myös sähköpostilla.

Elina Ovaskainen

elina.ovaskainen@motiva.fi

kokeilut@motiva.fi

*****

Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus on väärin tai et ole vielä rekisteröitynyt. Toiminto epäonnistui.