Kokeiluhaku kiertotaloudesta 2019: Näin se tehtiin

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Kokeiluhaku kiertotaloudesta 2019: Näin se tehtiin

Haku päättyi 22.1.2019. Valitut kokeilut ovat käynnissä toukokuun loppuun 2019. Kiitos kaikille osallistuneille!

///

Kiertotaloudessa liiketoimintamallit perustuvat palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen sekä kierrättämiseen. Kokeiluhaussa etsittiin uusia kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksia teemoissa: muovit, tekstiilit ja rakentaminen.

Kokeilujen toteuttamiseen on varattu 120 000 euroa. Yksittäinen kokeilu toteutetaan 5000 eurolla. Kokeilujen päätyttyä potentiaalisimmille kokeiluille on varattu jatkokehittämiseen yhteensä 50 000 euroa.

Kokeiluhakuun osallistuminen on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja uusia yhteistyökumppaneita. Kokeiluhakuun voivat osallistua kaikki, jotka haluavat kehittää kiertotalouden liiketoiminallisia ratkaisuja. Aikaa kokeilun toteuttamiseen on toukokuun loppuun asti.

RATKAISTAVAT HAASTEET

Muovit

Euroopassa tuotetaan joka vuosi 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, ja vain alle 30 prosenttia siitä päätyy kierrätykseen. Muovien kierrätyspotentiaali on suurelta osin vielä hyödyntämättä. EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää, kierrättää ja korvata muovia. Millä eri tavoin tavoitteita voisi edistää?

Tekstiilit

Suomessa syntyy tekstiilijätettä 13 kiloa asukasta kohden vuodessa.  Maailman hiilidioksidipäästöistä vaateteollisuus synnyttää noin 10 prosenttia, joka on enemmän kuin kaikki kansainväliset lennot ja merikuljetukset yhteensä. Suurin osa vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettavaksi. Tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi EU-alueella vuonna 2025. Miten kokeilulla vastataan tekstiilialan haasteisiin?

Rakentaminen

Rakentaminen on yksi suurimpia luonnonvarojen kuluttajia ja Euroopassa tuotettavasta jätteestä noin kolmannes on rakennus- ja purkujätettä. Aina ei tarvitse rakentaa uutta, vaan rakentamista voidaan välttää nykyisten tilojen tehokkaammalla hyödyntämisellä ja käyttötapojen muutoksilla. Toisaalta rakentamisen haittoja voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota esimerkiksi rakennusmateriaaleihin. Suomessa tavoitteeksi on määritelty rakennus- ja purkujätteen 70 prosentin hyödyntämisaste vuoteen 2023 mennessä. Miten kiertotalous voidaan huomioida rakentamisessa kokeilujen keinoin?

MENESTYKSEKÄS KOKEILU:

– edistää kestävää kuluttamista

– soveltaa jakamistaloutta

– hyödyntää digitalisaatiota

– edistää sosiaalista kestävyyttä ja työllisyyttä

AIKATAULU

11.12.2018  Kokeiluhaku aukeaa

18.12.2018  Facebook-info 1: yleisinfoa hausta. Kysy niin vastaamme!

8.1.2019  Facebook-info 2: Kirkasta kokeilusi tavoitetteita vaikuttavuusketjulla. Anna-Maija Aalto, Sitra

22.1.2019   Haku sulkeutuu

6.2.2019   Tulosten julkistus

20.2.2019   Aloitustilaisuus valituille. (Kunnianhimoisen kokeilijan kannattaa laittaa päivä jo varmuuden vuoksi kalenteriin).

31.5.2019 Kokeilut valmiiksi

KOKEILUJEN ARVOINTIRAATI

Kokeiluehdotukset arvioi kokeilukulttuurin ja kiertotalouden asiantuntijoista koostuva raati. Raadin jäsenet ovat Mikko Nousiainen (Green Building Council Finland), Satumaija Mäki (Suomen tekstiili ja muoti), Maija Pohjakallio (VTT), JP Virtanen (Avanto Ventures), Riitta Silvennoinen (Sitra), Ira Alanko (VNK) ja Johanna Kotipelto (VNK).Jokainen hakuun osallistunut saa raadin palautteen oman idean jatkokehittämisen tueksi.

VALINTAPERUSTEET

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

A) Uutuusarvo ja innovatiivisuus (1-5 pistettä)

Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?

Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti uusi?

B) Vaikutukset ja monistettavuus (1-5 pistettä)

Kuinka hyvin kokeilu hyödyntää kiertotalouden periaatteita? Eli perustuuko ratkaisu palvelujen tai tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen tai kierrättämiseen?

Kuinka vaikuttavasti kokeilu vastaa haussa määriteltyihin haasteisiin (muovit, tekstiilit & rakentaminen)?

Onko kokeilu monistettavissa? Kuinka hyvin kokeilu ottaa huomioon tulosten jatkohyödyntämisen?

C) Toteuttamiskelpoisuus (1-5 pistettä)

Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa?

Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?

Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

NÄIN OSALLISTUT

Osallistuminen kokeiluhakuun tapahtuu tällä sivustolla. Olet siis oikeassa paikassa! Jotta voit jättää kokeilun, aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Kokeiluun osallistumispainikkeen löydät muun muassa tämän sivun alareunasta.

Jättääksesi kokeilun sinun tulee käydä kaikki kokeilun vaiheet läpi. Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, helppoa! Lisää ohjeita kokeilun eri vaiheista kalvosarjasta ja sivuston ohjeista.

SOPIMUKSET JA TIEDON JULKISUUS

Kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti kokeilunpaikka.fi:ssä. Älä siis rakenna kokeiluasi liikesalaisuuksien ympärille.

Hankintasopimukset tehdään kahden viikon sisällä valittujen julkistamisesta. Korvaus maksetaan yhdessä erässä sopimuksen solmimisen jälkeen. Kokeilujen sopimuspohjaan voit tutustua täällä.

Kyse on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 9 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetusta tutkimus- ja kehittämispalveluista. Kokeilua koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hyödynnämme kiertotalouden ja kokeilujen asiantuntijoista koostuvaa raatia arvioimaan tulleet ehdotukset. Meillä on oikeus olla hankkimatta kokeiluja, mikäli emme saa kriteereitämme vastaavia ehdotuksia.

LISÄTIETOA JA APUA

Jos sormi menee suuhun, autamme sinua Kiertotaloushaun keskustelupalstallayhdessä muiden kokeilijoiden kanssa. Vastaamme kysymyksiin myös sähköpostilla.

Sara Lukkarinen,

sara.lukkarinen@motiva.fi

kokeilut@motiva.fi.

Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus on väärin tai et ole vielä rekisteröitynyt. Toiminto epäonnistui.