Kokeiluhaku kiertotaloudesta: Näin se tehtiin

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Kokeiluhaku kiertotaloudesta: Näin se tehtiin

Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi. Kokeilun paikan ensimmäinen kokeiluhaku etsi kesän 2017 ajan ideoita, joilla voisi tehdä asumisesta, liikkumisesta tai ruuasta kiertotalouden periaatteiden mukaista. Arviointiraati on nyt valinnut 21 ideaa kokeiltavaksi 500–5000 euron rahoituksen turvin.

Ajankohtaista nyt:

Kokeiluhaku – kokeilut valittu!

Ennen 1.9. 2017 aloitettuja ideoita saatiin kaikkiaan 126 kpl.
Arviointiraati valitsi 21 kokeilua rahoitettavaksi.
Löydät ne täältä: Kiertotaloushaussa valitut kokeilut

Seuraavaksi merkitsemme ne Kiertotalousleimalla toteutukseen. Tällä kertaa rannalle jääneet ovat saaneet vinkkejä jatkoon. Pysytään kuulolla, puolin ja toisin. Muutos tehdään yhdessä.

Kokeiluhakumme perusteet 1.6.2017:
Mitä kokeiluja?

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsii nyt kiertotaloutta edistäviä pienkokeiluja. Kokeilujen tarkoituksena on hankkia tietoa ja kokemuksia seuraavista teemoista:

 • Asuminen
 • Liikkuminen
 • Ruoka

Näiden teemojen pienkokeiluilla voidaan edistää esimerkiksi tavaroiden käyttöiän pidentämistä, jakamistaloutta, eli tavaroiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöä sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä. Kokeilun lähtökohtana on innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla.

Määritelmän mukaan kokeilu on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa (Design for Government 2015). Kokeilu tähtää itseään laajempaan muutokseen. Kokeiluille on ominaista toisaalta tulosten epävarmuus: vaikka kokeiltu uutuus ei toimisi kokeilun ympäristössä, kokeilusta opitaan. Rajattu riskinotto on suotavaa.

Mikä kiertotalous?

Kokeiluhaku tähtää kiertotalouden edistämiseen Suomessa ja liittyy läheisesti Sitran kirjaamaan kansallisen kiertotalouden tiekarttaan).

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita ostettaviksi, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Kyse ei ole vain kierrätyksestä, vaan tuotteen koko elinkaaresta: raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, niin tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta kuin kuluttamisestakin.

Siirtymisessä kohti kiertotaloutta tarvitaan rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri sektoreiden osaamista. Näitä avauksia etsimme tällä kokeiluhaulla. Jos kokeiluissa saadaan kiinnostavia tuloksia, niille pyritään etsimään uusia rahoituksen mahdollisuuksia.

Tuo  osaamisesi mukaan!

Kokeilujen ideoinnissa esimerkkiä voi ottaa vaikkapa Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista, Fiksun Kalasataman hankkimista Nopeista kokeiluista tai kansallisen kiertotalouden tiekartan laadinnan aikana kerätyistä kokeilu- ja pilottihankkeiden ideoista.

Kuka voi osallistua?

Kokeiluhakuun voi osallistua kuka tahansa. Sekä yritykset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset että yksityishenkilöt voivat jättää kokeiluehdotuksensa (tarjous) Kokeilun paikkaan.

Milloin tapahtuu?

Haun aikataulu on seuraava:

 • Kokeiluehdotukset Kokeilun paikkaan 31.5. – 31.8.2017
 • Hankintapäätökset eli kokeilujen rahoitus syyskuussa 2017
 • Kokeilujen toteutus loka-joulukuussa 2017 (ajankohdasta voidaan neuvotella esimerkiksi jos kokeilun onnistuminen vaatii toteutusta kesäkaudella)

Jos sinulla on ehdotus kokeiluksi – joko jo kirjattuna Kokeilun paikkaan tai harkinnassa – tule työstämään ajatustasi kanssamme. Vastaamme kysymyksiin ja saat sparrausta kokeilullesi:

  • 16.8. klo 12-15 (Säätytalo, Helsinki ja online)
   Ohjelma
   Ilmoittaudu 13.8. mennessä mukaan tästä

Kokeiluhaku tapahtuu hankintamenettelyllä

Tahdomme mahdollistaa 500 – 5000 eurolla kokeiluja, jotka voivat luoda uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kiertotalouden kokonaisuudessa. Asumisen, liikkumisen ja ruoan pienkokeiluilla haetaan tietoa uudenlaisista kestävistä ratkaisuista, niiden kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista. Hankimme siis tietoa ja kokemusta systeemisen muutoksen synnyttämiseen.

Pienkokeilujen pohjalta toteuttajien on mahdollista jalostaa laajempia, kansallista kiertotalouden tiekarttaa toteuttavia pilotteja. Tämä mahdollisuus avautuu kuitenkin vasta myöhemmin, kun pienkokeilujen tulokset ovat selvillä.

Näin pääset mukaan

Kokeiluhakuun alkoi kirjaamalla ideasi Kokeilun paikassa. Täsmennä sen jälkeen, mitä haastetta ideallasi ratkaiset: ”Katso vaihe Haaste” ja vastaa kysymykseen. Kehitä sitten ajatuksesi kokeiluehdotukseksi siirtymällä sivun alalaidasta seuraavaan vaiheeseen. Me autamme

 • verkossa: Kysy ja keskustele (linkki tämän sivun alalaidassa)
 • sparraustilaisuuksissa (19.6. ja 16.8.2017 – (ks. yllä) tervetuloa!)

Rahoituksen saaneiden kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti Kokeilunpaikka.fi:ssä. Älä siis rakenna kokeiluasi liikesalaisuuksien ympärille.

Hankinnan menettely

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 9 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetusta tutkimus- ja kehittämispalveluista. Kokeilua koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hyödynnämme kiertotalouden ja pienkokeilujen asiantuntijoista koostuvaa raatia arvioimaan tulleet tarjoukset. Meillä on oikeus olla hankkimatta kokeiluja, mikäli emme saa kriteereitämme vastaavia ehdotuksia. Valtioneuvoston kanslia voi mahdollistaa kokeiluja yhteensä 100 000 euron edestä.

Valinta- ja vertailuperusteet

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä. Jokaisesta kohdista A-D voi saada korkeintaan 5 pistettä per kohta (erinomainen=5, kiitettävä= 4, hyvä =3, tyydyttävä= 2, välttävä =1), eli yhteensä korkeintaan 20 pistettä.

Esimerkiksi ehdotus, jossa kustannusarvion rakenne on kuvattu selkeästi saa paremmat pisteet kohdassa 3, kuin ehdotus, jossa ei ole kuvattu kustannusrakennetta ollenkaan, vaikka ehdotus olisi muuten yhtä laadukas. Hakemuksia odotetaan suuri määrä, joten selkeä, tiivis ja laadukas kuvaus kokeilusta on eduksi.

A) Uutuusarvo, innovatiivisuus ja kokeilun laatu

  • Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?
  • Tuoko kokeilu uudenlaisia ratkaisuja johonkin yhteiskunnan kannalta olennaiseen haasteeseen?

B) Merkitys kiertotalouden kentän kehitykselle

  • Tuottaako kokeilu todennettua tietoa ja jaettuja kokemuksia jostakin kiertotalouden kentän olennaisesta kehitysmahdollisuudesta tai haasteesta?
  • Mikä on kokeiltavan ratkaisun potentiaalinen rooli kiertotalouden kentän kokonaisuudessa?
  • Onko kokeilun tuottamalla tiedolla kysyntää kiertotalouden toimijoiden ja päätöksentekijöiden keskuudessa? Tarjoaako se hyvän pohjan uusille kokeiluille ja laajemmalle hyödyntämiselle?
  • Onko ratkaisulla merkittävä vaikutus uuden talousmallin mukaisen toiminnan ja resurssitehokkuuden edistämisessä sekä elinkaaren aikaisen arvon lisäämisessä?

C) Toteuttajien osaaminen, soveltuvuus ja resurssit

  • Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset tahot mukana toteutuksessa?
  • Onko toteuttajilla riittävä osaaminen ja verkostot onnistuneen ratkaisun synnyttämiseen ja vakiinnuttamiseen/levittämiseen?
  • Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

D) Kokeilun keräämä tuki ja resurssit

 • Minkälaista kannatusta kokeilu on saanut Kokeilunpaikka.fi:ssä?
 • Onko kokeilu herättänyt laajempaa kiinnostusta tai saanut laajempaa tukea?
 • Minkälaisia resursseja (esim. muu rahoitus, tilat ja tarpeet) kokeilulla on kaikkiaan käytettävissään?

 

 • Arviointiraati (julkaistu 19.6.2017)

  1. Laura Järvinen, asiantuntija, Sitra
  2. Pirkko Melville, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki
  3. Leo Stranius, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto
  4. Jyri Arponen, ohjelmapäällikkö, Tekes
  5. Saara Kankaanrinta, perustaja, Soilfood
  6. Eva Heiskanen, professori, Helsingin yliopisto
  7. Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
  8. Marja-Liisa Tapio-Biström, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
  9. Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori, maa- ja metsätalousministeriö
  10. Virve Hokkanen, projektipäällikkö, ympäristöministeriö
  11. Harri Hakaste, yliarkkitehti, ympäristöministeriö
  12. Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
  13. Janne Hauta, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
  14. Johanna Kotipelto, erityisasiantuntija, VNK
  15. Ira Alanko, projektipäällikkö, VNK

  Valtioneuvoston kanslia kokosi yhteen asiantuntijajoukon, joka pystyy nopeasti ja ketterästi arvioimaan saatujen ehdotusten laadun. Arviointiraati käyttää valinnassa lisäksi puolueetonta tahoa, joka tukee hakemuksien läpikäyntiä ja arviointia.

  Sopimusehdot

  Sopimusehdot käydään läpi tarkemmin 16.8.2017 järjestettävässä tilaisuudessa. Mahdolliset kommentit sopimuksen sisältöön pyydetään mainitsemaan sopimusneuvotteluissa.
  Sopimuspohjaan voi tutustua SlideSharessa (ladattu 20.6.2017)

  Tuotetun tiedon julkisuus

  Koko prosessi toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Hankittavat kokeilut eivät siten voi pohjautua liikesalaisuuksiin.

  Pienkokeilujen mahdollistamisen uusi toimintamalli

  Mistä tässä on laajemmin ottaen kyse? Jotta julkinen hallinto toimisi viisaammin, yhteiskunnan ongelmien ratkaisuun tarvitaan enemmän osaajia. Suomen kokeilukulttuurin yhdeksi kipukohdaksi on tunnistettu pienkokeilujen – kokeilut, joissa on isoin potentiaali innovaatiolle – rahoittamismekanismien puute. Siksi kutsumme sinut apuun: olet asumisen, liikkumisen ja ruoan paras asiantuntija. Uudet ja ennen kokemattomat ideat on syytä testata etukäteen ja uusia toimintamalleja ja yhteiskunnallisia ratkaisuja on hyvä kokeilla pienempinä osina ennen kuin ne otetaan laajasti käyttöön. Näin vähennetään riskiä ja säästetään voimavaroja, puhumattakaan tehokkaammasta resurssien käytöstä kehittämisessä. Siksi kokeilut ovat hyvä kehittämisen tapa. Tässä haussa etsimme erityisesti ratkaisuja, jotka pitkällä tähtäimellä voisivat toimia laajassa käytössä ympäri Suomea ja kansainvälisestikin.

  Myös valtioneuvoston kanslia kokeilee: Kokeilemme pienkokeilujen hankkimista, jotta potentiaalisimmat niistä voitaisiin toteuttaa ketterämmin. Tämä hankinta on ensimmäinen kokeilunpaikka.fi:ssä toteutettava kokeiluhaku. Kokeilun paikka on uusi työkalu, joka mahdollistaa tiedon, oppien ja osaamisen jakamisen kokeiluista avoimesti. Kokeiluhaun aikana arvioimme samalla itse prosessia: olisiko tässä pysyvä toimintamalli kaikille julkishallinnon toimijoille pienkokeilujen mahdollistamiseen? Osallistumalla pääset vaikuttamaan siihen, miten julkinen hallinto kehittää omaa toimintaansa.

  Koska tässä kokeillaan pienkokeilujen hankkimista, termistössä voi olla ristiriitaisuuksia. Pyrimme viestimään mahdollisimman selkeästi, mutta olkaa kärsivällisiä, jos emme tässä aina onnistu. Antakaa avoimesti palautetta, niin pystymme parantamaan toimintaamme.

  Lisätietoja:

  • Kokeilujen hankintaprosessi:
   Ira Alanko, ira.alanko(at)vnk.fi, p. 0295160028
  • Kokeilunpaikka.fi:
   Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto(at)vnk.fi, p. 0295160206
Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus on väärin tai et ole vielä rekisteröitynyt. Toiminto epäonnistui.