Kokeilun Paikka

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Är din idé något bra? Du får reda på genom att experimentera

Kokeilunpaikka.fi kombinerar idéer, implementatörer, sparrare och finansiärer. Här kan du dela en idé, lägga fram förslag och experimentera med nätverksstöd. Här hittar du partners och potentiella finansiärer. Du kan också kommentera och sparra på andra experiment. Resultatet av experimenten delas bland oss alla.

Din e-postadress eller användarnamn är felaktigt eller du har inte registrerat dig än. Fel