Har du en idé som kan förbättra bastusäkerheten?

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Digisauna

Har du en idé som kan förbättra bastusäkerheten?

Sökningen var öppen 21.9.-31.10.2018. Resultaten skall publiceras snart!

Finanssiala ry offentliggör en tävling för idéer som med hjälp av digitalisering kan förbättra bastusäkerheten. Tävlingen är öppen för alla. Idéefterlysningen genomförs inom ramen för statsrådets kanslis projekt Försöksfinland. Syftet är inte att hitta färdiga lösningar eller affärsidéer, utan i stället efterlyser vi preliminära idéer för att göra hemmen tryggare. Trots att idéefterlysningen i huvudsak gäller bastur, är det bra om idéerna kan tillämpas även på andra säkerhetslösningar i hemmet.

 

Finland åldras snabbare än något annat land i Europa. Ju äldre vi blir, desto mer sannolikt är det att vi bär ett trygghetsarmband. Armbandet är till hjälp för den som ramlar, halkar eller får en sjukdomsattack. De stora temperatur- och fuktighetsvariationerna i bastur innebär vissa utmaningar för tryggheten i hemmet. Om bastun finns till exempel i källarvåningen, kan det hända att trygghetsarmbandet inte fungerar där.

 

Bastubadande anknyter också till många andra trygghets- och hälsoaspekter som tävlingsbidragen kan försöka hitta en lösning till. Det kan till exempel hända att en brand bryter ut i bastun. Goda möjligheter att förhindra en brand eller upptäcka den så tidigt som möjligt förbättrar tryggheten i hemmet. Din idé behöver inte lösa enbart sådana problem som äldre personer kan möta när de badar bastu. Den bästa lösningen är till nytta för alla oavsett ålder.

 

Tävlingen är öppen för alla som är intresserade av att bada bastu och förbättra bastusäkerheten. Med tanke på framgång i tävlingen är det till fördel om idén även kan förväntas innebära affärsmöjligheter.

 

Regler för tävlingen:

  • Presentera en färdig affärsidé eller produkt eller en klar, preliminär idé som syftar till att förbättra bastusäkerheten med digitala medel.
  • Det huvudsakliga målet är att förbättra bastusäkerheten, men en särskilt bra idé förbättrar tryggheten i hela hemmet. De som bidrar med idéer ansvarar själva för genomförandet av projekt för att vidareutveckla idéerna.
  • Tävlingen arrangeras av Finanssiala ry. Tävlingen offentliggörs på plattformen Plats för försök (www.kokeilunpaikka.fi) under augusti månad och vid ett evenemang som Finlands Bostadsmässa arrangerar på Busholmen den 2 september 2018.
  • Idéerna publiceras i den offentliga tjänsten Plats för försök på adressen kokeilunpaikka.fi. Därför ska idéerna inte bygga på affärshemligheter.

Prissumman är 5 000 euro. Det är också möjligt att priset inte alls delas ut.

 

Tidsplan:
Tävlingen pågår från den 21 augusti till den 31 oktober 2018.

Juryn belönar det bästa tävlingsbidraget i slutet av november 2018.

 

Gör så här när du vill lämna in en idé:

Börja med att registrera dig via länken i sidans övre kant. Komplettera därefter uppgifterna i din användarprofil som är synlig för alla användare. Berätta lite om dig själv och lägg också till en bild. Vem är du, vad brinner du för, vad blir du glad av, vad kan du? Berätta också vad du vill lära dig. Om du lägger till nyckelord hittas du och dina idéer lättare av andra användare som är intresserade av samma teman som du.

Klicka sedan på ”Lämna in idé” nedan. När du svarar på de frågor som ställs utvecklas din idé så småningom till ett försök – lätt som en plätt! Här hittar du närmare anvisningar om hur du kan lämna in din idé.

Ytterligare information:

Om du känner dig osäker står vi till din tjänst på vårt diskussionsforum. Du kan också skicka e-post till adressen petri.mero@finanssiala.fi om du har frågor.

 

Tävlingens jury:

Piia-Noora Kauppi, ordförande, verkställande direktör, Finanssiala ry

Hannu Hirvonen, Chief Underwriter (LähiTapiola), representant för Finanssiala ry:s kommitté för skadebekämpning

Timo Harvia, produktutvecklings- och kvalitetsdirektör, representant för Harvia ry

Marco Keto, försäljningsdirektör, representant för TylöHelo Oy

Jaana Leikas, ledande forskare, representant för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Petri Mero, ledande sakkunnig, Finanssiala ry (sekreterare för tävlingen)

En representant för Finska bastusällskapet Lasse Viinikka

 

 

Juryn utser vinnaren i tävlingen.

Mer information om plattformen Plats för försök: www.kokeilunpaikka.fi

Mer information om tävlingsreglerna: Petri Mero, Finanssiala ry, tfn 020 793 4232

Fråga och diskutera om idésökningen
Din e-postadress eller användarnamn är felaktigt eller du har inte registrerat dig än. Fel