Miikkael Ringman | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Aikuiset
Työ
Kotouttaminen
Työssäkäyvät
Työttömät
Oppiminen
Maahanmuuttajat
Syrjäytyneet
Resurssiviisaus
Työhyvinvointi
Kokeilut
Elämänhallinta
Työllisyydenhoito
Aikuiskoulutus
Sisällöntuotanto
Osallisuus
Yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Open source softat
Digikuntakokeilu
Arjenhallinta
Digisotetaidot
Hyvinvointi

Miikkael Ringman

Användarens försök