Miikkael Ringman | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Aikuiset
Työ
Työssäkäyvät
Työttömät
Maahanmuuttajat
Syrjäytyneet
Työhyvinvointi
Kokeilut
Elämänhallinta
Työllisyydenhoito
Aikuiskoulutus
Sisällöntuotanto
Osallisuus
Yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Open source softat
Digikuntakokeilu
Arjenhallinta
Resurssiviisaus
Kotouttaminen
Oppiminen
Digisotetaidot
Hyvinvointi

Miikkael Ringman

Användarens försök