Henriikka Strengell | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Tasa-arvo
Kasvatus
Kunta
Vapaa-aika
Kylä
Mielenterveys
Nuoret
Pääkaupunki
Kaupunki
Syrjäytyneet
Työhyvinvointi
Vanhemmuus
Viestintä
Kokeilut
Itsensä johtaminen
Taide
Yksinäisyys
Pelillisyys
Sisällöntuotanto
Tarinat
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Augmented reality
Palvelumuotoilu
Arjenhallinta
Hr
Osaaminen
Hyvinvointi

Henriikka Strengell

Töissä nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry:n Nuorten Reviireillä -toiminnassa. Teemme yhteistyötä kaupallisten tilojen toimijoiden kanssa nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä vuorovaikutuksen parantamiseksi nuorten suosimissa hengailupaikoissa.
Ta kontakt