Kati Koikkalainen | Kokeilunpaikka.fi

Intressen

Ilmastonmuutos
Kasvatus
Korkeakoulu
Lapset
Luonto
Nuoret
Oppiminen
Päiväkoti
Kiertotalous
Kaupunki
Teknologia
Yliopisto
Koulu
Hävikki
Resurssiviisaus
Liiketoimintamallit
Kokeilut
Yhteisö
Sisällöntuotanto
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Asukastoiminta
Osaaminen
Kiertotaloushaku

Kati Koikkalainen

LUT Junior Universityn koordinaattori. DI (Energia- ja ympäristötekniikka), ammatillisen opettajan pätevyys (TAOKK) sekä ohjaavan opettajan pätevyys (TAOKK). Työelämää takana jo yli 18 vuotta. Aiemin toiminut mm. koulutuskoordinaattorina ja ympäristöpäällikkönä.
Ta kontakt

Användarens försök